Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

СПИСОК ПОРАДНИКІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

(2015 – 2016 н. р.)

Академічні групи Порадники групи Телефон E-mail
Кафедра англійської філології
Денна форма навчання
 

Іна-11

ас. Балінська ОксанаБогданівна  

050-370-78-40

 

oksipol95@yahoo.com

 

Іна-12

ас. Крупська Надія Григорівна  

098-573-58-38

 

krupskanadya@yahoo.ca

 

Іна-13

ас. Нера Наталя Ярославівна  

067-965-12-88

 

neranataly@bigmir.net

 

 

Іна-14

ас. Війтів Ольга Іванівна  

097-470-73-26

 

 annaviytiv@gmail.com

 

Іна-15

ас. Сабат Наталія Олексіївна  

068-977-56-58

 

natalia-simple@yandex.ru

 

 

Іна-16

ас. Град Андріана Іванівна  

097-612-24-76

andriana_h@bigmir.net
 

Іна-21

ас. Хоміченко Віра Вікторівна  

066-712-54-24

virakhomichenko@gmail.com
 

Іна-22

ас. Оленюк Олена Валеріївна  

097-804-92-19

lenaolenyuk1@rambler.ru
 

Іна-23

ас. Гавронська-Суслова Іванна Богданівна  

095-335-34-44

ivanna_suslova@yahoo.co.uk
 

Іна-24

ас. Ковалів Соломія Юріївна  

099-146-64-92

 

kt_salome@ukr.net

 

Іна-25

ас. Сподарик Оксана Володимирівна 067-670-87-55 spodaryk@gmail.com
 

Іна-26

доц. Бублик Тетяна Євгенівна  

097-777-92-73

 

mail_tanya@ukr.net

 

Іна-31

доц. Ладницька Олеся Львівна  

067-758-74-38

 

olesyadob@rambler.ru

 

 

Іна-32

 

доц. Черкас Наталія Володимирівна  

067-415-78-51

cherkas.natalie@gmail.com
 

Іна-33

 

доц. Когут СвітланаВасилівна  

097-477-75-76

sv22claire@yahoo.com
Іна-34 ас. Барановська Ольга Дмитрівна 097-94-23-504

 

bolyab@mail.ru
 

Іна-35

 

доц. Кінаш Леся Ярославівна  

096- 47 -27- 250

 

lesya.kinash@mail.ru

 

Іна-41

доц. Федоренко Ольга Ігорівна  

263-43-71

olgafdrnk09@gmail.com
 

Іна-42

ас. Кашуба Віра Степанівна  

095-197-13-43

virakashuba@ukr.net
 

Іна-43

 

ас. Малашняк  Мар`яна Андріївна

 

067-665-52-89

marjana.malashnyak@gmail.com
 

Іна-44

 

ас. Рядська Розанна Іванівна

 

067-760-06-72

 

olena-olena@yandex.ru

 

Іна-45

 

ас. Дячук Наталя Орестівна

 

067-731-27-97

natali-2000@live.ru

dyachukzest@mail-lviv.ua

runa@mail.lviv.ua

Іна-51м доц. Федорчук Марта Михайлівна  

097-216-85-46

 

fedorchuk_m@yahoo.com

Іна-52м доц. Потятиник Уляна Олексіївна  

099-242-32-80

 

ulianapo@yahoo.com

Іна-53м доц. Курпіль Ольга Стефанівна  

050-516-36-06

 

okurpil@yahoo.com

Іна-51с доц. Федоренко Ольга Ігорівна  

263-43-71

 

olgafdrn09@gmail.com

Іна-52с

 

ас. Федина Марія Романівна  

099-190-76-48

 

fm.19@rambler.ru

Заочна форма навчання
І курс доц. Бублик Тетяна Євгенівна  

0977779273

 

mail_tanya@ukr.net

 

ІІ курс

 

ас. Сабат Наталія Олексіївна

 

0689775 658

 

natalia-simple@yandex.ru)

 

ІІІ курс

 

ас. Хоміченко Віра Вікторівна

 

0667125424

virakhomichenko@gmail.com
 

IV курс

 

доц. Ладницька Олеся Львівна

 

0677587438,

 

doolesya@gmail.com

 

 

V курс

 

ас. Латик Марко Михайлович

 

0661422518

stryiskyi@yahoo.com

 

 

VI курс

 

 

доц. Когут Світлана василівна

 

 

097-477-75-76

 

 

sv22claire@yahoo.com

 

Кафедра німецької філології 
Інн-11 ас. Ворончак Лілія Богданівна  

097-359-09-88

 

lilya.v6@gmail.com

 

 

Інн-12 ас. Вдовичин Уляна Ігорівна  

098-457-81-32

 

uljanka.v@gmail.com

Інн-21

 

ас. Шаряк Оксана Миколаївна  

096-210-53-12

 

ksenjas@gmx.net

Інн-22 ас. Теребушко Юрій Романович

 

 

095-007-30-15

 

deutsch@franko.lviv.ua

Інн-31 ас. Музичук Марта Юріївна

 

 

067-177-74-72

 

ya_marta@yahoo.de

Інн-32 доц. Пиц Тарас Богданович

 

 

097-351-44-98

 

taras_pyts@ukr.net

Інн-41 доц. Бєлозьорова Юлія Сергієвна

 

 

067-316-40-61

 

funtova@yahoo.com

Інн-42 ас. Захаров Юрій Миколайович

 

 

097-359-09-98

 

sacharow@yahoo.com

Інн-51м доц. Назаркевич Христина Ярославівна

 

 

 

067-686-59-33

 

 

chrystyna_nazar@yahoo.de

Інн-51с доц. Віталіш Любов Петрівна  

097-507-47-45

 

lvital2001@yahoo.de

Кафедра французької філології 
Іні-11 ст. викл. Кушнір Оксана Павлівна  

067-727-22-46

kosana2001@yahoo.com
Іні-21 ас. Осєчко Світлана Миколаївна  

067-397-50-98

osyechko@yahoo.es
Іні-31 ас. Шмігельський Ігор Степанович  

067-949-91-14

shmihelskyy@ukr.net
Іні-41;

Іні-51с;

Іні-51м

доц. Цимбалістий Ігор Юліанович  

067-799-62-58

tsihor@yahoo.com
Інф-11 ст. викл. Дмитрасевич Наталія Ігорівна  

067-990-18-03

 

dmytrasevych@yahoo.com
Інф-21 доц. Піскозуб Зоряна Теодорівна

 

 

067-266-46-97

 

zpiskozub@yahoo.com
Інф-31 доц. Фроляк Мирослава Петрівна  

067-952-87-04

 

myroslawa@meta.ua
Інф-41 ;

Інф-51м

доц. Стрілець Наталія Ярославівна  

067-599-53-76

 

natasri@ukr.net
Інф-51с доц. Чапля Ольга Степанівна  

097-457-75-67

depromano@ukr.net
 

Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Інп-11 ас. Іллів Ірина Іванівна  

067-685-41-73

paskai@ukr.net
Інп -12 ас. Габа Орися Андріївна  

097-670-19-48

orysia.haba@ukr.net
Інп -13 ас. Бриська Орислава Ярославівна  

096-619-63-63

oryslava.bryska@gmail.com

 

Інп -14 ас. Кобилецька Віра Віталіївна  

067-764-37-81

 

vira.kobyletska@gmail.com

 

Інп -15 ас. Наняк Юлія Олегівна

 

 

097-761-59-99

yulia_yastremska@yahoo.co.uk

 

Інп -21 ас. Микитяк Надія Володимирівна;  

098-043-98-23

 

nmatviyiv@gmail.com

 

Інп -22 ас. Петрик Олеся Богданівна

 

095-60-57-970 olesiakharch@gmail.com
Інп -23 ас. Допіра Надія Романівна  

063-355-68-05

nadiab89@gmail.com

 

Інп -24 ас. Гусак Софія Олегівна  

097-155-60-04

sofijka09@gmail.com

 

Інп -31 ас. Кравцова Марія Олександрівна  

067-589-61-53

anikalucky@mail.ru

 

Інп -32 ас. Сташків Галина Іванівна  

067-369-64-70;

 

bezukh@ua.fm
Інп -33 ас. Тарапацька Ліліана Михайлівна  

097-612-07-47

lilianochka@inbox.ru

 

ІНП-34

 

ас. Одрехівська Ірина Миколаївна  

097-582-36-23

irynaodr@yahoo.com)

 

Інп -41

 

доц. Ситар Руслана Андріївна  

067-255-93-63

sytarruslana@yahoo.com
Інп -42 ас. Зубченко Оксана Романівна  

097-114-93-95

oksanaluzhna@gmail.com

 

 Інп -43 ас. Василик Анастасія Романівна  

067-772-56-53

n.vasylyk@gmail.com

 

Інп -44 ас. Літвіняк Олександра Володимирівна

 

 

097-676-00-93

oleksandrapylypchuk@gmail.com
Інп-51м ас. Гарасим Юлія Василівна  

067-776-78-92

seelover@rambler.ru

 

Інп -51с ас. Пехник Галина Володимирівна

 

 

066-200-99-04

hpekhnyk@rambler.ru
Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу 
Інм-11с ас. Михайлівська Юлія

Олександрівна

 

096-865-13-05

makejevec@i.ua
Інм-21с ас. Шум’яцька Олександра Михайлівна  

067-137-74-91

shykitka@ukr.net
Інм-31с ас. , к. ф. н. Паламар Наталія Ігорівна  

063-706-42-30

pryn_natalie @yahoo.de
Інм-41с доц. Дяків Христина Юріївна  

067-944-90-09

khrystyna.dyakiv@gmail.com
Інм-51м

Інм-51с

доц. Ляшенко Тетяна Степанівна  

097-342-34-85

laschenko_t@yahoo.de
 Кафедра класичної філології
Інк-11 доц. Домбровський Маркіян Богданович  

097-431-86-08

 

leomarek@gmail.com
Інк-21 ас.  Панчишин Наталія Зіновіївна  

096-732-27-81

 

zjanysja@mail.ru
Інк-31 ас. Войціцька Маріанна Геннадіївна  

067-970-44-18

 

marianna_vtst@yahoo.com
Інк-41 ас. Зубченко Святослав Віталійович 097-117-13-42

 

svjatik_zu@meta.ua
Інк-51м ст. викл. Ревак Надія Григорівна 098-527-10-42

 

irrevak@inbox.ru
Інк-51с доц. Домбровський Роман Остапович  

223-13-56

klassyka@ukr.net

Відповідальні за заочну форму навчання

Курс Порадники E-mail
І курс Бублик Т. Є. mail_tanya@ukr.net
ІІ курс Сабат Н. О. natalia-simple@yandex.ru
ІІІ курс Хоміченко В. В. virakhomichenko@gmail.com
IV курс Ладницька О. Л. doolesya@gmail.com
V курс Латик М. М. stryiskyi@yahoo.com
VI курс Когут С. В. sv22claire@yahoo.com

Старости груп

Групи Студенти E-mail Телефони
Іна11з Залозецька Катерина Василівна ka-tya-95@mail.ru 068-709-52-60
Іна12з Струж Софія Ярославівна sofia.struzh@gmail.com 095-082-96-27
Іна21з Прочко Юрій Володимирович prochko1996@ukr.net 063-765-05-72
Іна22з Комарницький Павло Маркович paul.komarnytskyy@gmail.com 093-753-99-75
Іна23з Пурська Ірина Ігорівна Purska_ira@rambler.ru 063-065-34-21
Іна24з Ханас Ярослав Степанович y.hanas@meta.ua 093-862-42-44
Іна31з Гоза Ірина Дмитрівна rina.gza@rambler.ru 093-000-78-09
Іна32з Мартиник Анна Любомирівна annthebest73@meta.ua 063-348-16-52
Іна33з Януш Анна Ігорівна anya94@i.ua 063-727-63-29
Іна41з Кулик Маркел Володимирович markel94@outlook.com 096-211-00-80
Іна42з Біла Сніжана Сергіївна snyzana18@gmail.com 093-729-49-59
Іна51з Джас Марія Миколаївна peppi-kmm@rambler.ru 096-150-53-44
Іна52з Мороз Романа Михайлівна Romasyaa@meta.ua 097-311-37-78
Іна53з Мороз Романа Михайлівна Romasyaa@meta.ua 097-311-37-78
Іна61з Грушкевич Тетяна Богданівна taniahrush@gmail.com 093-866-08-58
Іна62з Сигерич Марта Ігорівна marta.syherych@yahoo.com 097-092-61-66