Семінари факультету

Щомісяця на факультеті проводяться засідання науково-методичних семінарів,

у яких беруть участь досвідчені вчені, молоді викладачі та аспіранти:

Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація
Простір літератури
Науковий семінар кафедри іноземних мов для природничих факультетів
Семінар:  “Текст. Культура. Соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології”. Найменування теми: “Художні дискурси: форми, жанри, норми”
Науково-методичний семінар з проблем перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка
Регіональний науковий семінар “Актуальні проблеми дослідження семантики, дискурсознавства та текстолінгвістики”
Проблеми світової літератури
Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей
Міждисциплінарний студентський семінар «Кінематографічні адаптації творів світової літератури»
Актуальні проблеми класичної філології та неоелліністики
Науковий семінар кафедри німецької філології
Науковий семінар кафедри французької філології