Національні програми

Науково-дослідні теми, що виконуються в межах робочого часу:

 

Структурно-семантичні і функціональні характеристики англійської гуманітарної терміносистеми. 0117U001395 Міжкафедральна Проф. Дудок Р.І. 2017–2020
Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та перекладу. 0118U000601 Міжкафедральна Проф. Паславська А.Й. 2018–2020
Тексти, жанри, дискурси: комунікативно-когнітивні та мовно-стилістичні аспекти

0120U102538

Кафедри англійської, німецької, французької, класичної філологій, іноземних мов для природничих факультетів, іноземних мов для гуманітарних факультетів Д-р філол. наук

Яхонтова Т. В.

2020–2022
Світова література в науково-методологічному дискурсі ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти

0120U101965

Кафедра світової літератури, кафедра класичної філології Проф. Мацевко-

Бекерська Л.В.

2020–2022
Концептуальні, науково-методологічні та прикладні парадигми сучасного перекладознавства: проблеми, підходи, перспективи

0120U102539

Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Д-р філол.наук

Дзера О.В.

2020–2022
Ефективні методики та інноваційні технології викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції: досвід та перспективи

0120U102551

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів,

кафедри факультету іноземних мов

проф. Микитенко Н.О. 2020–2022
Лексико-семантичні та структурно-граматичні аспекти германських, романських та класичних мов: діахронія та синхронія

0120U102540

Кафедри англійської, німецької, французької, класичної філологій, іноземних мов для природничих факультетів, іноземних мов для гуманітарних факультетів Проф. Андрейчук Н. І. 2020–2022