Актуальні проблеми дослідження семантики, дискурсознавства та текстолінгвістики

Швець Галина , здоб., ЛНУ ім. І. Франка
Дата проведення: 30.11.2014 о 13:30 год. в вул. Дорошенка, 41, кімн. 111
1) Доповідь: “Інтертексуальність як засіб маніпуляції в Russia Today

· Тетяна Фітьо, здоб., ЛНУ ім. І. Франка, каф. іноз. мов для гуман.

ф-тів; викл. кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2) Доповідь: “Символ як засіб вираження життєвої позиції “право на життя” у творах англомовної літератури ХХ -поч. ХХІ ст. ”

· Галина Швець, здоб., ЛНУ ім. І. Франка, каф. світової літератури фак-ту іноземних мов; викл. англійської мови, лаборант кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму.