Актуальні проблеми дослідження семантики, дискурсознавства та текстолінгвістики

Дата проведення: 30.11.2015 о 15:00 год. в вул. Дорошенка, 41, кімн. 111

Семінари кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Висоцька О.Л., асистент; Алієва О.Н., асистент

Дата проведення: 26.09.2016 о 15:00 год. по вул. Дорошенка, 41, кімн. 111

1) Доповідь: “Життя та творчість Джеймса Джойса і Вірджинії Вульф”

·        Ольвія Висоцька, асист., каф. іноз. мов для гуман. ф-тів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2) Доповідь: “Семантико-функціональні особливості терміносистеми мистецтва

·        Ольга Алієва, здоб., каф. іноз. мов для гуман. ф-тів Львівського національного університету імені Івана Франка.