Художні дискурси: форми, жанри, норми

Екен Н. М., асистент, Негрич Наталія, ЛНУ імені Івана Франка
Дата проведення: 30.11.2014 о 13:30 год. в 435 ауд.
  1. Доповідь Курилко Наталії «Семантичний простір художнього тексту у світлі новітніх мовознавчих парадигм» (наук. кер. проф. І.А. Бехта);
  2. Обговорення дисертації Негрич Наталії «Фразеологічні одиниці в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі британської художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)» (наук. кер. проф. І.А. Бехта); 
  3. Обговорення дисертації Тихої Уляни «Лінгвостилістична комбінаторика ігрового пародіювання в британському постмодерністському тексті» (наук. кер. проф. І.А. Бехта).