Основи синхронного перекладу (англо-український переклад)

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1Пехник Г. В.

Опис курсу

Мета: забезпечити знання про роботу з обладнанням для синхронного перекладу, види синхронного перекладу, прийоми перекладу, які застосовуються при синхроні, ознайомити з вміннями та навичками, необхідними перекладачу конференцій, тематикою конференцій та спеціалізацією перекладачів, розповісти про додаткові труднощі, з якими стикається перекладач-синхроніст.

Вміння: знати про вміння та навички, необхідні перекладачеві-синхроністу; бути ознайомленим з обладнанням, яке використовується при перекладі конференцій, прийомами перекладу, що застосовуються при синхроні, додатковими труднощами, з якими стикається перекладач-синхроніст, тематикою конференцій та спеціалізацією перекладачів.

Опис. Синхронний переклад – це вид усного перекладу, який зараз перебуває в центрі уваги у зв’язку з посиленням комунікації на міжнародному рівні і проведенням різнотематичних конференцій у різних частинах світу, що передбачає залучення великої кількості мовних пар. Розвиток науки і техніки, новітні наукові досягнення та винаходи, особлива увага до сфер енерго-ефективності, зміни клімату, медицини, економіки, політики та інших тематик зумовили потребу у синхронних перекладачах, які можуть виконувати свою роботу на високому професійному рівні. Ця професія вимагає і теоретичного знання мови, труднощів і шляхів їх подолання у складних ситуаціях, знання професійної етики, і практичних навичок та вмінь. Дисципліна зосереджується на теоретичному компоненті цих знань.

Рекомендована література

1. Максімов С. Є. Комунікативний тип тексту як фактор, що визначає «поведінку» перекладача / С. Максімов // Вісник Сумського державного університету. Сер Філологічні науки, №4 (50), 2003. – С. 128 – 135.
2. Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів: навч. посібник. / С. Максімов – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. Із грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
3. Максімов С. Є. «Слова сьогодення» як перекладацька проблема / С. Максімов // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2009. – Вип. 58. С. – 210 – 215.
4. Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+ 2 компакт-диски): навч. посібник. Вид. друге, виправлене та доповнене. / С. Максімов – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. Із грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
5. Максімов С. Є. Фактор доречності/недоречності у перекладі / С. Максімов // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки, №4 (63), 2004. – С. 41 – 43.