Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Стратегія
 • Новини

 1. Presentation of the Head of the Department
 2. Invitation for Education
 3. Video 1st Year
 4. Video 2d Year
 5. Video 3d Year


!!!Електронний каталог німецько-українських перекладів!!!

(Der Katalog entstand dank der Finanzierung durch die Volkswagen-Stiftung. Wir bedanken uns herzlich bei Prof. Dr. Dirk Niefanger von der FAU Erlangen-Nürnberg für die Betreuung des Projekts)

План проведення наукових семінарів кафедри міжкультурної комунікації та перекладу на другий семестр 2022 – 2023 навчального року

КАФЕДРУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ створено у березні 2008 p. Кафедра готує професійних перекладачів у галузі усного послідовного та синхронного перекладу, художнього, науково-технічного, юридичного, медичного, військового та аудіовізуального перекладу.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі та перекладачі-практики. Працівники кафедри щорічно проходять стажування в університетах Німеччини, Австрії і Польщі. Кафедра має тісні зв’язки  з університетами міст Бамберґ, Ерлянґен-Нюрнберґ, Відень, Варшава, Вроцлав, Ниса.

Студенти кафедри мають додаткову змогу вивчати німецьку мову з носіями мови. На кафедрі працюють лектори з Австрії за програмою OeAD та Німеччини за програмою ДААД та проходять стажування студенти Віденського університету (Австрія) та Потсдамського університету (Німеччина).

Найкращі студенти отримують стипендії і проходять навчальну практику за кордоном у рамках партнерства з інститутом германістики університету м. Ерлянґен, у рамках програми Європейського Союзу Еразмус +, програм академічного обміну  та ін. Вони беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Німецька мова» і посідають призові місця.

Студенти та викладачі кафедри у співпраці з відомими українськими письменниками і перекладачами Андрієм Содоморою, Петром Рихлом, Юрком Прохаськом та ін. брали участь у кількох перекладацьких проектах, результатом яких стала поява антологій «Була собі Галичина…», «Галичина. З Великої війни», «Нехай це буде Любов», «Vivere memento!», присвячену німецькомовним творам Івана Франка, а також німецькомовного літературного путівника Львовом “Lwiw. Literarischer Reiseführer”.

Кафедра підтримує добрі стосунки з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). Зав. кафедри А. Й. Паславська очолює з 2005 р. Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Днів німецької мови в Україні, семінарів із міжкультурної комунікації, аспірантських колоквіумів, перекладацьких майстерень та семінарів для учителів і викладачів німецької мови.

Знайти інформацію про план подальшого розвитку, а також переглянути фото з життя кафедри Ви можете на сторінці кафедри у Facebook.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРІВ

Спеціалізація: Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька

Факультет іноземних мов

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу

Код 035.043
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Освітній ступінь бакалавр (з можливістю вступу до магістратури)
Форма навчання денна
 

Кваліфікація

Бакалавр філології.

Перекладач.

Фахівець двох іноземних мов та міжкультурної комунікації.

Термін навчання 3 роки 10 місяців
Передумови Рівень освіти – повна середня
 

Випробування

Українська мова та література

Історія України

Німецька мова

Вартість навчання (дані за 2023–2024 рік) 37 957 грн/рік (для 1–3 курсів)

33 234 грн/рік (для 4 курсу)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

МАГІСТРІВ

Спеціалізація: Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька: «Переклад (німецька і друга іноземна мови, міжкультурні німецькі студії)»

Факультет іноземних мов Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу
Код 035.043
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Освітній ступінь магістр (з можливістю вступу до аспірантури)
Форма навчання денна
Кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька». Перекладач німецької і другої іноземної мов
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Передумови освітній ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та згідно з «Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка».
Випробування

вступний іспит з фахових випробувань та іноземної мови

фахове вступне випробування в Університеті та єдиний вступний іспит з іноземної мови 

Вартість навчання (дані за 2023–2024 рік) 43 651 грн/рік (1 курс)

17 460,40 грн (2 курс)

 

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу випускає перекладачів і фахівців двох іноземних мов та міжкультурної комунікації.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі теоретичні знання у галузі:

 • германістики;
 • теорії, історії та методології перекладу;
 • теорії мовної та міжкультурної комунікації;
 • методики навчання іноземної мови.

Студенти кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Німецька мова» і посідають призові місця.

Обдаровані студенти мають змогу публікувати результати своєї наукової роботи у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій, або статті на злободенні теми у студентському українсько-австрійському журналі із символічною назвою «Die Brücke». Студенти та викладачі кафедри у співпраці з відомими українськими письменниками і перекладачами Андрієм Содоморою, Юрієм Винничуком, Петром Рихлом, Юрком Прохаськом та ін. брали участь у кількох перекладацьких проектах, результатом яких стала поява антологій «Була собі Галичина…», «Я вам пісню заспіваю під час неспокою», присвячений 100-річчю Першої світової війни у Галичині, «Нехай це буде Любов». Нещодавно побачила світ антологія німецькомовних творів І. Франка під видавництвом А. Й. Паславської.

 

Наукові дисципліни, що вивчаються за програмою підготовки бакалавра

Назва дисципліни Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
Екзамени Заліки
 

1

Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 3
2 Історія України 1 3
3 Історія української культури 3 3
4 Філософія 5 3
5 Фізвиховання 2 3
6 Вступ до мовознавства 1 3
7 Вступ до літературознавства 1 3
8 Педагогіка 7 3
9 Педагогічна практика 6
10 Історія світової літератури 2,4 1,3 8
11 Вступ до спеціальності 3 3
12 Латинська мова 2 1 5
13 Перша іноземна мова (німецька мова) 1,2,3,4,8 5 51
14 Друга іноземна мова 2,4,8 3 31
15 Безпека життєдіяльності та охорона праці 1 3
16 Лексикологія (німецької мови) 4 3
17 Стилістика (німецької мови) 5 3
18 Теорія і практика міжкультурної комунікації 5 3
19 Теорія перекладу 6,7 8 5
20 Основи лексикографії (німецької мови) 5 3
21 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 4 3
22 Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) 6 3
23 Методика навчання іноземної мови 7 3
24 Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови 6,7 1,8 17
25 Виробнича практика (практика з перекладу та міжкультурної комунікації) 6
27 Комунікативна граматика (н) 2 3
Комунікативне письмо (н)

Основи міжкультурної комунікації (н)

28 Комунікативні стратегії усного мовлення та міжкультурної комунікації (н) 2 3
Стратегії розуміння тексту (н)
29 Формування компетенцій перекладача (н) 3 3
Відтворення комунікативних стратегій у перекладі (н)
30 Основи анотування та реферування в перекладі (н) 3 3
Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів (н)
31 Жанрові теорії перекладу (н) 4 3
Переклад різножанрових текстів (н)
32 Основи письмового перекладу (н)  

4

 

3

Основи міжкультурної комунікації та усного перекладу (н)
33 Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті (н)  

5

 

3

Стилістичні аспекти перекладу (н)
34 Зіставна фразеологія(н)  

 

5

 

 

3

Зіставна лексикологія (н)
35 Основи риторики (н) 6 3
Практика риторики у міжкультурній комунікації (н)
36 Рецепція світової літератури в українських перекладах (н)

Рецепція української літератури в німецькомовному світі (н)

 

 

6

 

 

 

3

Німецькомовна література в українських перекладах (н)
37 Переклад офіційно-ділових документів (н) 7 3
Переклад ділової кореспонденції (н)
38 Контрастивна граматика (н)  

7

 

3

Граматичні аспекти перекладу (н)
39 Соціолінгвістика (н)  

7

 

3

Національні варіанти німецької мови в перекладі (н)
40 Сучасний літературний процес і переклад (н) 8 3
Лінгвопрагматичні аспекти перекладу (н)
41 Прагматичні аспекти синхронного перекладу та міжкультурної комунікації (н)  

8

 

3

Основи науково-технічного перекладу (н)
42 Мовленнєві акти в міжкультурній комунікації (н) 8 3
Інтерпретація художнього тексту (н)

Майбутні професії:

Набуті компетентності можуть застосовуватися в дослідницькій, літературно-видавничій, освітній, управлінській, медійно-комунікативній, бізнесовій, політичній та інших сферах зайнятості на національному та міжнародному рівнях, що вимагають аналітичної роботи з інформацією, створення, аналізу, перекладу і оцінювання текстів. Випускники ОПП можуть працювати перекладачами у засобах масової інформації, у різноманітних перекладацьких бюро, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти.

Чого навчать?

 • Вільно, впевнено і правильно володіти основною іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти німецьку та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • здійснювати мовний, доперекладацький та перекладацький аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно обирати стратегію усного і письмового перекладу, перекладати тексти із дотриманням граматичних норм мови перекладу і з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту;
 • застосовувати перекладацький скоропис під час виконання усного послідовного перекладу;
 • швидко переключатися з однієї робочої мови на іншу;
 • виконувати синхронний переклад під час заходів, зустрічей, перемовин;
 • виконувати саморедагування і контрольне корегування тексту перекладу;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їхніх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій;
 • готувати інформаційні матеріали рідною та іноземними мовами щодо міжнародних заходів в Україні та за кордоном;
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови.

Основні лінгвістичні дисципліни, що читають студентам:

вступ до мовознавства та літературознавства, вступ до спеціальності, перша іноземна мова (німецька мова), друга іноземна мова, історія світової літератури, лексикологія (німецької мови), стилістика (німецької мови), основи лексикографії (німецької мови), лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови, теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) методика навчання іноземної мови, латинська мова тощо;

Спеціалізовані курси з перекладу:

теорія перекладу, практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови, формування компетенцій перекладача, відтворення комунікативних стратегій у перекладі, переклад різножанрових текстів, стилістичні аспекти перекладу, основи письмового і усного перекладу, переклад офіційно-ділових документів та ділової кореспонденції, прагматичні аспекти синхронного перекладу та міжкультурної комунікації, основи науково-технічного перекладу тощо.

Підсумкова атестація студентів (державні екзамени):

Перша іноземна мова

Друга іноземна мова

Перекладознавство

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)ПАСЛАВСЬКА Алла Йосипівназавідувач, професор (сумісник)
професорДЯКІВ Христина Юріївнапрофесор
професорСУЛИМ Володимир Трохимовичпрофесор
доцентБОРАКОВСЬКИЙ Любомир Адамовичдоцент
доцентЛЕСЕЧКО Богумила Василівнадоцент
доцентЛЯШЕНКО Тетяна Степанівнадоцент
доцентПАЛАМАР Наталя Ігорівнадоцент
доцентСМЕРЕЧИНСЬКА Оксана Всеволодівнадоцент
доцентШУМ’ЯЦЬКА Олександра Михайлівнадоцент
асистентЛАЗУРКО Юлія Миколаївнаасистент
асистентМОЛЬДЕРФ Оксана Євгенівнаасистент
асистентНатмессніг Сабрінаасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Олена Ігорівнаасистент
асистентПрохасько Юркоасистент
асистентРІЙ Мирослава Михайлівнаасистент
асистентСОПІЛА Тетяна Миколаївнаасистент
асистентШПИРКОВСЬКА Оксана Богданівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

самостійна робота МККіП

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу та міжкультурної комунікації (професори А. Й. Паславська і В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, Л. А. Бораковський, Б. В. Лесечко, Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька, асистенти Мольдерф О. Є., Сопіла Т., Прохасько Ю. Б.), жанрології (професор Х. Ю. Дяків, доценти Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька), контрастивної граматики, лексикології та стилістики (професори А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, О. М. Шумʼяцька), методики викладання німецької мови (проф. В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька). Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у антологіях проф. Паславської А. Й. “Die befreite Sphinx” (2023 р., у співавт.), “Літературний путівник” (2022 р., у співавт.), “Ліна Костенко. І знову пролог” (2020 р., у співавт.), антології художньої літератури О. Є. Мольдерф “Zwischen Aufbruch und Apokalypse: Der Donbas-Krieg in ukrainischer Krisenliteratur” (2021 р.), підручнику проф. В. Т. Сулима “Двомовна лексикологія німецької мови як другої іноземної” (2020 р., у співавт.), навчальних посібниках проф. В. Т. Сулима  “Praseologische Austriazismen: Theorie und Praxis” (2023 р.), “Софі Шолль і Біла троянда: опір, де б Ви не були …” (2022 р., у співавт.), проф. В. Т. Сулима “Німецькі інтер’єкціональні фразеологізми та їхні українські відповідники: фразеологічний практикум для студентів германістики та перекладу” (2021 р.), проф. Х. Ю. Дяків “Практикум з соціолінгвістики” (2021 р.), низці методичних вказівок до навчальних курсів, наприклад, до теми “Стратегії усного перекладу” з курсу “Переклад конференцій” (проф. Х. Ю. Дяків, 2021), з курсу “Соціолінгвістика” (проф. Х. Ю. Дяків, 2021), електронних курсах проф. В. Т. Сулима “Національні варіанти сучасної німецької мови”, доц. Ляшенко Т. С. “Стилістика”, “Вступ до спеціальності”, “Теорія перекладу” (3 курс), “Теорія перекладу” (4 курс), збірниках наукових праць щорічної Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів.

 

Дослідження

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу та міжкультурної комунікації (професори А. Й. Паславська і В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, Л. А. Бораковський, Б. В. Лесечко, Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька, асистенти Мольдерф О. Є., Сопіла Т., Прохасько Ю. Б.), жанрології (професор Х. Ю. Дяків, доценти Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька), контрастивної граматики, лексикології та стилістики (професори А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, О. М. Шумʼяцька), методики викладання німецької мови (проф. В. Т. Сулим, доценти Т. С. Ляшенко, Н. І. Паламар, О. М. Шумʼяцька). Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у антологіях проф. Паславської А. Й. “Die befreite Sphinx” (2023 р., у співавт.), “Літературний путівник” (2022 р., у співавт.), “Ліна Костенко. І знову пролог” (2020 р., у співавт.), антології художньої літератури О. Є. Мольдерф “Zwischen Aufbruch und Apokalypse: Der Donbas-Krieg in ukrainischer Krisenliteratur” (2021 р.), підручнику проф. В. Т. Сулима “Двомовна лексикологія німецької мови як другої іноземної” (2020 р., у співавт.), навчальних посібниках проф. В. Т. Сулима  “Praseologische Austriazismen: Theorie und Praxis” (2023 р.), “Софі Шолль і Біла троянда: опір, де б Ви не були …” (2022 р., у співавт.), проф. В. Т. Сулима “Німецькі інтер’єкціональні фразеологізми та їхні українські відповідники: фразеологічний практикум для студентів германістики та перекладу” (2021 р.), проф. Х. Ю. Дяків “Практикум з соціолінгвістики” (2021 р.), низці методичних вказівок до навчальних курсів, наприклад, до теми “Стратегії усного перекладу” з курсу “Переклад конференцій” (проф. Х. Ю. Дяків, 2021), з курсу “Соціолінгвістика” (проф. Х. Ю. Дяків, 2021), електронних курсах проф. В. Т. Сулима “Національні варіанти сучасної німецької мови”, доц. Ляшенко Т. С. “Стилістика”, “Вступ до спеціальності”, “Теорія перекладу” (3 курс), “Теорія перекладу” (4 курс), збірниках наукових праць щорічної Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів.

За редакцією А. Й. Паславської та колег щороку перед Міжнародною конференцією Асоціації українських германістів виходить друком науковий збірник тез учасників. Кафедра щороку є співорганізатором цих наукових форумів германістів з усієї України. У рамках конференції проходять аспірантські колоквіуми, підвищення кваліфікації, презентації нових видань. Участь у конференціях беруть представники різних країн.

Завдяки численним міжнародним контактам співробітники кафедри мають можливість проходити наукові стажування в університетах Німеччини, Австрії, Польщі, Фінляндії, Угорщини, Словаччини тощо.

У 2023 році ініціювала у співпраці з 4-ма українськими університетами та Інститутом німецької мови у м. Мангайм науковий проект зі створення електронного німецько-українського словника.

Члени кафедри А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, Т. С. Лященко, О. М. Шум’яцька, Ю. Б. Прохасько, Л. А. Бораковський читали лекції в університетах Відня, Ерлангена, Турку, Ниси, Кракова, Гданська, Берліна, Ольденбурга, Гільдесгайма та ін.

Зросла кількість наукових публікацій членів кафедри у журналах з наукометричних баз даних, А. Й. Паславська, Ю. Б. Прохасько, Х. Ю. Дяків, Т. С. Ляшенко та ін.

Продовжуються запроваджені із заснуванням кафедри науково-перекладацькі проєкти. За останні 5 років вийшли друком переклади поезії Ліни Костенко, антологія української жіночої літератури німецькою мовою, нове видання літературного путівника Львовом. Актуальний проєкт – переклади українських авторів, які змушені були емігрувати до Відня у 20-их роках 20-го століття, „Звільнена Сфінкс“ кафедра презентуватимете восени 2023 р.

Викладачі кафедри є учасниками міжфакультетської держбюджетної теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”. Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Австрії, Німеччини та Польщі (Відень, Мюнхен, Тюбінґен, Ерлянґен, Краків), з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). На кафедрі працюють лектори Німецької та Австрійської служби академічних обмінів. А. Й. Паславська очолює з 2005 р.  Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Всеукраїнського семінару з міжкультурної комунікації, Днів німецької мови в Україні. В. Т. Сулим – декан факультету іноземних мов, головний редактор журналу “DaFiU (Німецька мова як іноземна в Україні)”, А. Й. Паславська – головний редактор збірника наукових праць “Іноземна філологія”.

Міжнародна співпраця кафедри міжкультурної комунікації та перекладу_2023

Репозитарій магістерських робіт

Стратегія

Презентація книги «Літературний путівник Галичиною» Марціна В’ятра

12.03.2024 | 14:02

Презентація книги «Літературний путівник Галичиною» Марціна В’ятра: оновлена перспектива.
6 березня у Будинку вчених відбулася жива презентація книги історика Марціна В’ятра «Literarischer Reiseführer Galizien. Unterwegs in Polen und der Ukraine» («Літературний путівник Галичиною. Подорожі Польщею та Україною») за участі автора книги, модераторки Аріане Афсарі, завідувачки кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Алли Паславської, літературознавця, перекладача та викладача кафедри Юрка Прохаська й історика та педагога Петра Кендзьора.
Гостями презентації німецькою мовою стали студенти та викладачі факультету іноземних мов. Разом зі спікерами вони занурилися в...

Читати »

Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

20.10.2023 | 09:52

Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:
ID 52723, ID 22902, ЛНУ імені Івана Франка, ОП “Переклад (німецька і друга іноземна мови, міжкультурні німецькі студії)” та ОП ” Переклад ( англійська та друга іноземні мови)”

Час: 24 жовтня, 2023 15:00 (3.00 РМ) (Київський час)
Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78786965582?pwd=b6QTlDvaesReRCPG18bb3Nhcn1WnRR.1
Ідентифікатор конференції: 787 8696 5582 
Пароль: 2020 

Читати »

Педагогічна практика у рамках програми „Erasmus+“

10.10.2023 | 08:02

Наша команда “Еразмус+”
Магістри кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Соломія Купрійчук та Аня Бахарєва перебувають у рамках програми „Erasmus+“ у Педагогічному університеті Верхньої Австрії у м. Лінц. Сьогодні вони діляться своїми враженнями про перебування у Австрії.

Місто Лінц розташоване на берегах Дунаю у Верхній Австрії. Тут гармонійно поєднується старовинна європейська архітектура, сучасна інфраструктура та природа.
Ми навчаємось в Педагогічному університеті Верхньої Австрії. Нам пощастило потрапити в надзвичайно привітний та дружній колектив викладачів та працівників міжнародного відділу. Одразу помітно, що це справжні професіонали, які люблять...

Читати »

У Львівському університеті відбулася 30-та ювілейна конференція Асоціації українських германістів

02.10.2023 | 13:22

Протягом 29–30 жовтня 2023 р. у Львівському університеті тривала 30-та ювілейна конференція Асоціація українських германістів (АУГ) на тему «Германістика в транскультурній перспективі». У конференції, яка відбувалася у гібридному форматі, взяли участь понад 80 викладачів і вчителів німецької мови з різних куточків України, а також з Німеччини, Австрії та Польщі.
Розпочалася конференція вступним словом завідувачки кафедри міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов, президентки Асоціації українських германістів професорки Алли Паславської. Зі словами вітання від адміністрації Університету та факультету виступали перший проректор Андрій...

Читати »