Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини

 1. Presentation of the Head of the Department
 2. Invitation for Education
 3. Video 1st Year
 4. Video 2d Year
 5. Video 3d Year


План проведення наукових семінарів кафедри міжкультурної комунікації та перекладу на другий семестр 2022 – 2023 навчального року

КАФЕДРУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ створено у березні 2008 p. Кафедра готує професійних перекладачів у галузі усного послідовного та синхронного перекладу, художнього, науково-технічного, юридичного, медичного, військового та аудіовізуального перекладу.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі та перекладачі-практики. Працівники кафедри щорічно проходять стажування в університетах Німеччини, Австрії і Польщі. Кафедра має тісні зв’язки  з університетами міст Бамберґ, Ерлянґен-Нюрнберґ, Відень, Варшава, Вроцлав, Ниса.

Студенти кафедри мають додаткову змогу вивчати німецьку мову з носіями мови. На кафедрі працюють лектори з Австрії за програмою OeAD та Німеччини за програмою ДААД та проходять стажування студенти Віденського університету (Австрія) та Потсдамського університету (Німеччина).

Найкращі студенти отримують стипендії і проходять навчальну практику за кордоном у рамках партнерства з інститутом германістики університету м. Ерлянґен, у рамках програми Європейського Союзу Еразмус +, програм академічного обміну  та ін. Вони беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Німецька мова» і посідають призові місця.

Студенти та викладачі кафедри у співпраці з відомими українськими письменниками і перекладачами Андрієм Содоморою, Петром Рихлом, Юрком Прохаськом та ін. брали участь у кількох перекладацьких проектах, результатом яких стала поява антологій «Була собі Галичина…», «Галичина. З Великої війни», «Нехай це буде Любов», «Vivere memento!», присвячену німецькомовним творам Івана Франка, а також німецькомовного літературного путівника Львовом “Lwiw. Literarischer Reiseführer”.

Кафедра підтримує добрі стосунки з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). Зав. кафедри А. Й. Паславська очолює з 2005 р. Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Днів німецької мови в Україні, семінарів із міжкультурної комунікації, аспірантських колоквіумів, перекладацьких майстерень та семінарів для учителів і викладачів німецької мови.

Знайти інформацію про план подальшого розвитку, а також переглянути фото з життя кафедри Ви можете на сторінці кафедри у Facebook.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРІВ

Спеціалізація: Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька

Факультет іноземних мов

 

Кафедра міжкультурної комунікації

та перекладу

Код 035.043
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Освітній ступінь бакалавр (з можливістю вступу до магістратури)
Форма навчання денна
 

Кваліфікація

Бакалавр філології.

Перекладач.

Фахівець двох іноземних мов та міжкультурної комунікації.

Термін навчання 3 роки 10 місяців
Передумови Рівень освіти – повна середня
 

Випробування

Українська мова та література

Історія України

Німецька мова

Вартість навчання 21 846 (дані за 2019 рік)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

МАГІСТРІВ

Спеціалізація: Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька: переклад двох іноземних мов та міжкультурні німецькі студії

Факультет іноземних мов

 

Кафедра міжкультурної комунікації

та перекладу

Код 035.043
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Освітній ступінь магістр (з можливістю вступу до аспірантури)
Форма навчання денна
 

Кваліфікація

Магістр філології.

Перекладач німецької і другої іноземної мов.

Викладач перекладу і німецької мови.

Термін навчання 1 рік 4 місяці
Передумови освітній ступінь бакалавра
Випробування вступний іспит з фахових випробувань та іноземної мови
Вартість навчання Дивитися за посиланням: https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/tuition-costs/

 

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу випускає перекладачів і фахівців двох іноземних мов та міжкультурної комунікації.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі теоретичні знання у галузі:

 • германістики;
 • теорії, історії та методології перекладу;
 • теорії мовної та міжкультурної комунікації;
 • методики навчання іноземної мови.

Студенти кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Німецька мова» і посідають призові місця.

Обдаровані студенти мають змогу публікувати результати своєї наукової роботи у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій, або статті на злободенні теми у студентському українсько-австрійському журналі із символічною назвою «Die Brücke». Студенти та викладачі кафедри у співпраці з відомими українськими письменниками і перекладачами Андрієм Содоморою, Юрієм Винничуком, Петром Рихлом, Юрком Прохаськом та ін. брали участь у кількох перекладацьких проектах, результатом яких стала поява антологій «Була собі Галичина…», «Я вам пісню заспіваю під час неспокою», присвячений 100-річчю Першої світової війни у Галичині, «Нехай це буде Любов». Нещодавно побачила світ антологія німецькомовних творів І. Франка під видавництвом А. Й. Паславської.

 

Наукові дисципліни, що вивчаються за програмою підготовки бакалавра

Назва дисципліни Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
Екзамени Заліки
 

1

Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 3
2 Історія України 1 3
3 Історія української культури 3 3
4 Філософія 5 3
5 Фізвиховання 2 3
6 Вступ до мовознавства 1 3
7 Вступ до літературознавства 1 3
8 Педагогіка 7 3
9 Педагогічна практика 6
10 Історія світової літератури 2,4 1,3 8
11 Вступ до спеціальності 3 3
12 Латинська мова 2 1 5
13 Перша іноземна мова (німецька мова) 1,2,3,4,8 5 51
14 Друга іноземна мова 2,4,8 3 31
15 Безпека життєдіяльності та охорона праці 1 3
16 Лексикологія (німецької мови) 4 3
17 Стилістика (німецької мови) 5 3
18 Теорія і практика міжкультурної комунікації 5 3
19 Теорія перекладу 6,7 8 5
20 Основи лексикографії (німецької мови) 5 3
21 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 4 3
22 Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) 6 3
23 Методика навчання іноземної мови 7 3
24 Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови 6,7 1,8 17
25 Виробнича практика (практика з перекладу та міжкультурної комунікації) 6
27 Комунікативна граматика (н) 2 3
Комунікативне письмо (н)

Основи міжкультурної комунікації (н)

28 Комунікативні стратегії усного мовлення та міжкультурної комунікації (н) 2 3
Стратегії розуміння тексту (н)
29 Формування компетенцій перекладача (н) 3 3
Відтворення комунікативних стратегій у перекладі (н)
30 Основи анотування та реферування в перекладі (н) 3 3
Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів (н)
31 Жанрові теорії перекладу (н) 4 3
Переклад різножанрових текстів (н)
32 Основи письмового перекладу (н)  

4

 

3

Основи міжкультурної комунікації та усного перекладу (н)
33 Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті (н)  

5

 

3

Стилістичні аспекти перекладу (н)
34 Зіставна фразеологія(н)  

 

5

 

 

3

Зіставна лексикологія (н)
35 Основи риторики (н) 6 3
Практика риторики у міжкультурній комунікації (н)
36 Рецепція світової літератури в українських перекладах (н)

Рецепція української літератури в німецькомовному світі (н)

 

 

6

 

 

 

3

Німецькомовна література в українських перекладах (н)
37 Переклад офіційно-ділових документів (н) 7 3
Переклад ділової кореспонденції (н)
38 Контрастивна граматика (н)  

7

 

3

Граматичні аспекти перекладу (н)
39 Соціолінгвістика (н)  

7

 

3

Національні варіанти німецької мови в перекладі (н)
40 Сучасний літературний процес і переклад (н) 8 3
Лінгвопрагматичні аспекти перекладу (н)
41 Прагматичні аспекти синхронного перекладу та міжкультурної комунікації (н)  

8

 

3

Основи науково-технічного перекладу (н)
42 Мовленнєві акти в міжкультурній комунікації (н) 8 3
Інтерпретація художнього тексту (н)

Майбутні професії:

Набуті компетентності можуть застосовуватися в дослідницькій, літературно-видавничій, освітній, управлінській, медійно-комунікативній, бізнесовій, політичній та інших сферах зайнятості на національному та міжнародному рівнях, що вимагають аналітичної роботи з інформацією, створення, аналізу, перекладу і оцінювання текстів. Випускники ОПП можуть працювати перекладачами у засобах масової інформації, у різноманітних перекладацьких бюро, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти.

Чого навчать?

 • Вільно, впевнено і правильно володіти основною іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти німецьку та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • здійснювати мовний, доперекладацький та перекладацький аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно обирати стратегію усного і письмового перекладу, перекладати тексти із дотриманням граматичних норм мови перекладу і з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту;
 • застосовувати перекладацький скоропис під час виконання усного послідовного перекладу;
 • швидко переключатися з однієї робочої мови на іншу;
 • виконувати синхронний переклад під час заходів, зустрічей, перемовин;
 • виконувати саморедагування і контрольне корегування тексту перекладу;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їхніх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій;
 • готувати інформаційні матеріали рідною та іноземними мовами щодо міжнародних заходів в Україні та за кордоном;
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови.

Основні лінгвістичні дисципліни, що читають студентам:

вступ до мовознавства та літературознавства, вступ до спеціальності, перша іноземна мова (німецька мова), друга іноземна мова, історія світової літератури, лексикологія (німецької мови), стилістика (німецької мови), основи лексикографії (німецької мови), лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови, теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) методика навчання іноземної мови, латинська мова тощо;

Спеціалізовані курси з перекладу:

теорія перекладу, практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови, формування компетенцій перекладача, відтворення комунікативних стратегій у перекладі, переклад різножанрових текстів, стилістичні аспекти перекладу, основи письмового і усного перекладу, переклад офіційно-ділових документів та ділової кореспонденції, прагматичні аспекти синхронного перекладу та міжкультурної комунікації, основи науково-технічного перекладу тощо.

Підсумкова атестація студентів (державні екзамени):

Перша іноземна мова

Друга іноземна мова

Перекладознавство

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)ПАСЛАВСЬКА Алла Йосипівназавідувач, професор (сумісник)
професорДЯКІВ Христина Юріївнапрофесор
професорСУЛИМ Володимир Трохимовичпрофесор
доцентБОРАКОВСЬКИЙ Любомир Адамовичдоцент
доцентЛЕСЕЧКО Богумила Василівнадоцент
доцентЛЯШЕНКО Тетяна Степанівнадоцент
доцентПАЛАМАР Наталя Ігорівнадоцент
доцентШУМ’ЯЦЬКА Олександра Михайлівнадоцент
асистентДЕНИС Ольга Володимирівнаасистент
асистентКайнцбауер Гільдеґардасистент
асистентЛАЗУРКО Юлія Миколаївнаасистент
асистентМАГДИШ-ЯРЕМКО Катерина Євгенівнаасистент
асистентМОЛЬДЕРФ Оксана Євгенівнаасистент
асистентПИЛИПЧУК Олена Михайлівнаасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Олена Ігорівнаасистент
асистентПрохасько Юркоасистент
асистентСОПІЛА Тетяна Миколаївнаасистент
асистентСТАСЕНКО Роксоляна Юріївнаасистент
асистентШПИРКОВСЬКА Оксана Богданівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

самостійна робота МККіП

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, Б. В. Лесечко, асист. М. С. Смолій), жанрології (асистенти Х. Ю. Дяків, Н. І. Принада), контрастивної граматики, лексикології та стилістики (доценти А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко), методики викладання німецької мови (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, асист. М. С. Смолій). Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у монографіях доц. Паславської А. Й. “Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування” (2005 р.), “Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації (2010 р., у співавт.), навчальних посібниках доц. В. Т. Сулима “Німецька мова для філологів” (2006 р., у співавт.), “Латинська мова (для неспеціальних факультетів” (2009 р., у співавт.), “Практична граматика німецької мови” (2010 р., у співавт. з асист. М. С. Смолієм),  доц. А. Й. Паславської “Практикум з лексикології німецької мови” (2009 р.), доц. Т. С. Ляшенко “Funktionalstilistik der deutschen Sprache”, асист. М. С. Смолія “Довідник з граматики німецької мови” (2008 р.), “Німецька мова. Граматика” (2009 р.) та ін.

Дослідження

Викладачі кафедри є учасниками міжфакультетської держбюджетної теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”. Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Австрії, Німеччини та Польщі (Відень, Мюнхен, Тюбінґен, Ерлянґен, Краків), з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). На кафедрі працють лектори Німецької та Австрійської служби академічних обмінів. А. Й. Паславська очолює з 2005 р.  Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Всеукраїнського семінару з міжкультурної комунікації, Днів німецької мови в Україні. В. Т. Сулим – декан факультету іноземних мов, головний редактор журналу “DaFiU (Німецька мова як іноземна в Україні)”, А. Й. Паславська – головний редактор збірника наукових праць “Іноземна філологія”.

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ:

БУЛА СОБІ ГАЛИЧИНА

У 2012 році під керівництвом проф. Паславської А. Й.  реалізовано перекладацький проект, у рамках якого студенти відділення у співпраці з відомими українськими перекладачами Н. Іваничук, Ю. Прохаськом, Т. Прохаськом, В. Кам’янцем, П. Рихлом переклали німецькою та українською мовами низку творів письменників Австрійської Галичини. Результатом проекту стало видання двомовної антології “Була собі Галичина” (видавці – А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель; Львів: Класика). Вступне слово до книги можна переглянути тут: galicia

ГАЛИЧИНА. З ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Сторіччю від початку Першої світової війни присвячено двомовну німецько-українську антологію “ГАЛИЧИНА. З ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ”. Львів, Класика, 2014. Упорядники: Алла Паславська, Тобіас Фоґель, Володимир Кам’янець”, видання якої завершило спільний українсько-австрійський перекладацький проект, ініційований кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, за підтримки Астрійської служби академічних обмінів у Львові. Він продовжує серію перекладних видань, присвячених Галичині.
Антологія знайомить з текстами видатних австрійських авторів, що народилися в Галичині, як, напр., Йозеф Рот, який добровольцем пішов на війну, чи Ґеорґ Тракль і Штефан Цвайґ, які потрапили в Галичину в ході бойових дій. До цих знаних голосів долучено невідомих єврейських авторів, які писали німецькою і були австрійськими громадянами, зокрема Герман Блюменталь, Зальця Ляндман, Зиґмунт Бромберґ-Битковський та ін. Логічно, що в збірці, випрацюваній українською германістикою, важливе місце в зображенні Першої світової війни займає українська література, все ще недостатньо відома німецькому читачеві. Серед авторів – Іван Франко, який аж до своєї смерті в листопаді 1916 року жив під російською окупацією у Львові, визначні авторки другої пол. 19 ст. та зламу століть – Ольга Кобилянська, Катря Гриневичева. Сучасні українські автори Юрій Винничук та Андрій Содомора, австрієць Крістоф Рансмайр повертають читача до сьогодення, яке засвідчує, що Перша світова війна – це не лише справа підручників з історії та музеїв, адже спогад про війну оживає й там, де нащадки долучають його до власного художнього ремесла.
Переклали художні твори Петро Рихло, Ірина Качанюк-Спєх, Володимир Кам’янець, Тобіас Фоґель, Алла Паславська у співпраці з молодими колегами з кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ імені Івана Франка. Літературна передмова професора Віденського університету Алоїза Вольдана та історичний екскурс професора Українського Католицького Університету Ярослава Грицака вигідно обрамлюють художній формат антології. Пропонована збірка вшановує всіх полеглих, усіх, хто зазнав страждань і утисків, хто втратив близьких і друзів у тій війні, а також тих, хто сьогодні страждає від війни.
Презентація збірки відбулася в рамках Форуму видавців 11 вересня 2014 року, о 17.00, у приміщенні Дзеркальної зали ЛНУ імені Івана Франка.

НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ЛЮБОВ

“Нехай це буде любов” – саме під таким заголовком вийшла в кінці жовтня 2014 року у видавництві “ПАІС” двомовна антологія, що стала результатом плідної співпраці досвідчених германістів, перекладачів зі студентами кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка. Керувала проектом завідувач цієї кафедри, доктор філологічних наук, професор Алла Паславська.
Тема любові постала не випадково і не через надмір ліричних почуттів, а радше як реакція на жорстокі виклики нашого часу. Трагічні і, водночас, героїчні події на Майдані, загибель молодих людей, які лише прагнули жити у незалежній європейській країні, а потім справжня війна, яку проти України розпочала сусідня держава, що колись називала себе братньою, – все це перетворилось у криваву рану на тілі українського народу. Травма, якої ми зазнали, ще довго болітиме і нагадуватиме про себе.
Головна мета пропонованої збірки перекладів – нагадати про те, що світ тримається
не на війні і грошах, а таки на любові. Лише любов до ближнього, повага і взаєморозуміння між людьми, солідарність і підтримка одне одного в складних ситуаціях допоможуть упоратись зі всіма викликами часу.
Антологія знайомить з текстами видатних українських і німецькомовних авторів різних епох і літературних течій – братів Ґріммів і Роберта Вальзера, Івана Франка й Лесі Українки, Беттіни фон Арнім і Артура Шніцлера, Романа Іваничука й Тараса Прохаська та ін.
Проект реалізовано за підтримки Ґете-Інституту в Україні, представництва Австрійської служби академічних обмінів у Львові та його керівника, аташе з питань культури Посольства Австрійської Республіки у Львові пана маґістра Андреаса Веннінґера, а також видавництва “Hueber”.

КОЛОКВІУМ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ-ГЕРМАНІСТІВ

24–26 квітня 2017 року на базі факультету іноземних мов Львівського національного університету  імені Івана Франка проходить колоквіум для молодих вчених-германістів, який організовує Всеукраїнська асоціація українських германістів за сприяння Фонду імені Ганса Зайделя (Мюнхен).

З нагоди відкриття заходу з вітальним словом до учасників звернулися президент Всеукраїнської асоціації германістів, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, професор Алла Паславська, завідувач кафедри німецької філології, професор Богдан Максимчук та керівник Відділу підтримки молодих вчених Фонду імені Ганса Зайделя, професор Ганс-Петер Нідермайєр.

У роботі колоквіуму беруть участь 23 германісти з 15 регіонів України, а також молоді науковці з Австрії та Польщі.

Головна мета колоквіуму – представлення та обговорення наукових здобутків молодих українських науковців-германістів, фахова дискусія щодо актуальних проблем та завдань германістики в Україні та світі.

Теми доповідей учасників колоквіуму охоплюють широке коло питань в галузі мовознавства, літературознавства, перекладознавства, методики та дидактики.

Більше фото можна переглянути за посиланням.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПУТІВНИК ЛЬВОВОМ (НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ)

15 вересня 2017 року у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких кафедра міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка презентувала своє чергове видання – німецькомовний літературний путівник Львовом «Lwiw. Literarischer Reiseführer». Автором концепції, упорядником та видавцем  книжки є завідувач кафедри професор Алла Паславська. Другий співвидавець – колишній працівник кафедри та лектор Австрійської служби академічних обмінів Тобіас Фоґель.

Книжка знайомить читача із літературними текстами, у яких описується чи згадується Львів, зокрема його архітектура, люди, атмосфера. Йдеться про твори українських, німецьких, польських, єврейських письменників, велика частина яких була перекладена німецькою мовою вперше для цього видання. Отож можемо вирушити у мандрівку літературним Львовом та пережити ті емоції, які відчували автори текстів, вміщених у виданні.

Уже традиційно кафедральні видання є результатом співпраці викладачів та студентів кафедри: понад десяток перекладів із української та польської мов німецькою були виконані студентами. Долучилися студенти і до пошуку текстів, а також до збору фактуальної інформації.

Видання є чудовим прикладом співпраці наших колег та колег із закордону: окрім викладачів кафедри над текстами працювали загалом п’ятеро носіїв мови.

Видавці та перекладацький колектив висловлює щиру подяку представництву Австрійської служби академічних обмінів у Львові в особі його керівника Андреаса Веннінгера за фінансову підтримку видання. Дякуємо директору видавництва ВНТЛ-Класика Володимиру Дмитеркові за можливість публікації та дизайнеру Олегові Дячку за графічне оформлення, а також усім авторам текстів та власникам зображень за надання прав на їхню публікацію. А нашим читачам зичимо приємних прогулянок літературним (і не тільки) Львовом!

Фото з презентації можна переглянути, перейшовши за посиланням.

 

 

Стратегія

Міжкультурні семінари з німецькими студентами

25.05.2023 | 09:39

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу започаткувала спільні міжкультурні семінари з німецькими студентами. Їхня мета – розповісти про студентське життя в Україні під час російської військової агресії, що нас турбує і якої допомоги ми потребуємо, а також довідатись, як живеться німецьким студентам, налагодити особисті контакти, сприяти формуванню позитивного образу України за її межами. Ну, і, звичайно, вивчати мову разом з її носіями.

Семінар 25.04, 17.15 зі студентами та проф. Юлією Обертрайс університету Фрідріха-Александера у м. Ерланген/Нюрнберг „Студентське жіття під час війни. Роль...

Читати »

До уваги студентів платної форми навчання 2, 3 та 4 курсів ОС Бакалавр!

14.10.2022 | 12:15

Прохання до 21.00 год. 15 жовтня повідомити у деканат, якщо Ви належите до однієї із перелічених пільгових категорій:
1) Діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 1).
2) Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 2).
3) Діти (особи з їх числа у віці до 23...

Читати »

Відкрита лекція доктора філологічних наук Дяків Христини Юріївни

17.03.2022 | 16:33

21 березня 2022 (понеділок) о 10:10 відбудеться відкрита лекція доктора філологічних наук, професора кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Дяків Христини Юріївни на тему „Pragmatische Aspekte des Simultandolmetschens“

Читати »

Відкрита лекція: “Übersetzungsansätze im Mittelalter” / “Перекладацькі підходи у Середньовіччі”

13.10.2021 | 14:04

Шановні колеги,

запрошую Вас у понеділок, 18 жовтня 2021 року о 15.05 год. відвідати мою відкриту лекцію на тему “Übersetzungsansätze im Mittelalter” / “Перекладацькі підходи у Середньовіччі” у рамках курсу “Динаміка розвитку перекладацьких принципів”, яка відбудеться у форматі онлайн на платформі ZOOM за посиланням:

Lyubomyr Borakovskyy is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Динаміка розвитку перекладацьких принципів
Time: Oct 18, 2021 03:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81395360612?pwd=TGFyMi9QVzhPaDZpeUROaEx1R1FLQT09

Meeting ID: 813 9536 0612
Passcode: 5454

Робочі мови: німецька та українська. Буду радий Вашій участі та відгукам!

Читати »

Святкуємо Міжнародний день перекладача

10.10.2021 | 22:02

30 вересня кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура і кафедра міжкультурної комунікації та перекладу запросили колег та студентів на онлайн-святкування Міжнародного дня перекладача.

Міжнародний День перекладача з часу його проголошення у 1991 році вшановує працю професіоналів, що налагоджують діалог і забезпечують взаєморозуміння між людьми і націями, підтримують гармонію спілкування і цілісність світосприйняття нашої цивілізації.

Читати »