Вступ до мовознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Бук СоломіяІна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16
116доцент Гонтарук ЛарисаІні11, Інк11, Інм11, Інн11, Інн12, Інф11
116доцент Мартінек СвітланаІнп11, Інп12, Інп13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Іна11Ясіновська Оксана
Іна12доцент Гонтарук Лариса
Іна13доцент Галайчук  В. В.
Іна14доцент Бук Соломія
Іна15доцент Бук Соломія
Іні11доцент Гонтарук Лариса
Інк11доцент Сваричевська Лідія
Інн11доцент Мартінек Світлана
Інн12Ясіновська Оксана
Інм11доцент Гонтарук Лариса
Інф11доцент Гонтарук Лариса
Інп11доцент Мартінек Світлана
Інп12доцент Галайчук  В. В.
Інп13Ясіновська Оксана
Іна16доцент Бук Соломія

Опис курсу

“Вступ до мовознавства” — пропедевтичний курс, що ознайомлює студентів з базовими теоретичними поняттями мовознавства, тому він займає важливе місце у підготуванні кваліфікованих фахівців-філологів.

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями мовознавства та методами ї дослідження.

Найважливішими завданнями курсу є:

  1. Визначити коло дослідження загального, конкретного та прикладного мовознавства, з’ясувати їх місце серед інших наук, дати характеристику сучасним напрямам лінгвістики
  2. Навчити застосовувати методи лінгвістичних досліджень
  3. Ознайомити студентів з природою, сутністю, структурою, теоріями походження мови та письма
  4. Розглянути основні поняття та категорійний апарат структурної лінгвістики, ознайомити слухачів з основними характеристиками одиниць різних рівнів мови та мовлення
  5. Окреслити найважливіші проблеми класифікації мов світу.

 

Результати навчання:

  • знати:

природу, сутність, структуру, теорії походження мови та письма; сучасні напрями лінгвістичних досліджень у світовому мовознавстві та в Україні; основні поняття та категорійний апарат загального мовознавства; принципи класифікації мов світу.

  • вміти:
  • Розрізняти одиниці різних мовних рівнів; застосовувати методи лінгвістичних досліджень для аналізу одиниць різних рівнів мови та мовлення; визначати місце мови за типологічною та генологінчою класифікацією; давати дефініцію мовознавчим термінам, передбаченим програмою.

Курс пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами. До їх числа входять “Ділова українська мова”, “Загальне мовознавство”, “Сучасна англійська мова. Фонологія. Лексикологія. Лексикографія. Морфологія. Синтаксис.” “Лексикографія та корпусна лінгвістика”, “Порівняльно-історичне мовознавство”, “Історія англійської мови”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус