Саноцька Христина Іванівна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Розклад