Теребух Марта Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Розклад