Ol'ha Mayevska

Position: Lecturer, French and Spanish Philologies Department, Lecturer, World Literature Department

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Olga.Mayevska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Courses

Selected publications

Selected articles:
1. Екзистенціалізм як філософська основа романів Міґеля де Унамуно // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2004. – № 11. – С. 127-134.
2. Поняття агонії як способу вираження внутрішнього світу людини у романі М. де Унамуно «Абель Санчес» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – № 13. – С. 119-127.
3. Las novelas de Unamuno desde el punto de vista de los estudios literarios de generisidad // Actas del Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2010. – P. 125-132.
4. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології у романі Міґеля де Унамуно // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, № 18, 2011. – С. 184 – 189.
5. Маєвська О. Т. Особиста і колективна ідентичність у романі Мігеля де Унамуно «Святий Мануель Добрий, мученик» / О. Т. Маєвська // Наукові праці. Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 54–57. – 0,3 др. арк.
6. Маєвська О. Т. Стратегії замовчування ідентичності в романі «Абель Санчес» М. Де Унамуно / О. Т. Маєвська // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 20 (ч. 1). – С. 245–250.
7. Маєвська О. Т. Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset: los primeros pasos hacia la teoría de la identidad narrativa / О. Т. Маєвська // Матеріали III Конгресу іспаністів в Україні. – Київ, Посольство Іспанії, 2012. – С. 158– 164.

Literary Translations:
1. Маєвська О. Т. Святий Мануель Добрий, мученик / О. Т. Маєвська // Мігель де Унамуно. Вибрані твори. – Львів : Астролябія, 2011. – C. 429- 465.
2. Мігель де Унамуно. Святий Мануель Добрий, мученик / Унамуно Мігель де // Вибрані твори ; пер. з іспан. Маєвська О. та Шовкун В. 2-ге змінене видання – Львів : Астролябія, 2012. – C. 505–547. – 9,4 др. арк.

Textbooks:
1. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013.– 76 c.
2. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
3. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Biography

Professional Experience and Achievements:
2002- Present – Assistant Lecturer at French Philology Department and World Literature Department of Ivan
Franko National University of Lviv.
2000 – 2002 – teacher of Spanish in School #80, Lviv.

Education:
2002 – Postgraduate student (part-time) at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv, thesis title Artistic and Philosophical Concepts in the Novels by Miguel de Unamuno of 1910 – 1930-ies.
1997 – 2002 – Foreign Languages Department of Ivan Franko National University of Lviv, major in the Spanish language and literature, Diploma with Honours.

Schedule