Маєвська Ольга Тадеушівна

Посада: асистент кафедри французької філології, асистент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: olga.mayevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Cучасні методології викладання іспанської мови та літератури, художній переклад, іспанська та латиноамериканська література ХХ ст., сучасна жіноча проза, проблематика ідентичності в сучасній іспаномовній літературі

Курси

Вибрані публікації

  1. 1. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології у романі Міґеля де Унамуно / О.Т. Маєвська // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, № 18, 2011. – С. 184 – 189. 2. Особиста і колективна ідентичність у романі Мігеля де Унамуно «Святий Мануель Добрий, мученик» / О.Т. Маєвська // Наукові праці. Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 54–57. – 0,3 др. арк. 3. Стратегії замовчування ідентичності в романі «Абель Санчес» М. де Унамуно / О.Т. Маєвська // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 20 (ч. 1). – С. 245–250. 4. Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву у романах М. де Унамуно / О.Т. Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–119. 5. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно/ Ольга Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015. – P.155–164. 6. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого: досвід Міґеля де Унамуно / О.Т. Маєвська // Пережиття. Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150. 7. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно: ідентичнісне прочитання / О.Т. Маєвська // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173 –178. – 0,4 др. арк. 8. Las novelas de Unamuno desde el punto de vista de los estudios literarios de generisidad // Actas del І Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2010. – P. 125 – 132. 9. Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset: los primeros pasos hacia la teoría de la identidad narrativa / О. Т. Маєвська // Actas del ІІI Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Київ, Посольство Іспанії, 2012. – С. 158– 164 10. «Me destierro a la memoria» o la сontinuidad personal en la obra unamuniana/ Olga Mayevska// Actas del IV Congreso de hispanistas de Ucrania. – Кyiv : Embajada de España, 2013. – P. 257–264. 11. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo // Actas del VI Congreso de Hispanistas de Ucrania, Mykolaiv, 25 y 26 de septiembre de – Lviv : Astrolabio Editorial, 2015. – С. 34 – 44. 12. Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los personajes unamunianos/ Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P.44–55.

Переклади наукових художні переклади:

  1. Святий Мануель Добрий, мученик / О. Т. Маєвська // Мігель де Унамуно. Вибрані твори. – Львів : Астролябія, 2011. – C. 429- 465.
  2. Мігель де Унамуно. Святий Мануель Добрий, мученик / Унамуно Мігель де // Вибрані твори ; пер. з іспан. Маєвська О. та Шовкун В. 2-ге змінене видання – Львів : Астролябія, 2012. – C. 505–547. – 9,4 др. арк.
  3. Мігель де Унамуно. Любов і педагогіка : Роман / Пер. з іспан. Ольги Маєвської. – Львів : Астролябія, 2016. – 256 с.

Навчальні посібники:

Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Біографія

Філолог-іспаніст. У 1997 році закінчила середню школу № 80 міста Львова з поглибленим вивченням іспанської мови. Протягом 1997–2002 років навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов за спеціальністю іспанська мова і література, отримала диплом спеціаліста з відзнакою. Після закінчення навчання поступила на заочну аспірантуру на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, працюю над темою дисертаційного дослідження “Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно”

2000–2002 р.: вчитель іспанської мови у середній спеціалізованій школі №80 міста Львова.

2002 – по сьогодні: асистент кафедри французької філології та кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член Асоціації іспаністів України

Різне

Липень 2000: стипендіат Міністерства освіти Іспанії (MAEC- AECID) Літня мовна школа в Мадриді;

червень 2002: Канадська школа у Львові: курси підвищення кваліфікації вчителів та адміністраторів середньої школи

Лютий-квітень 2004: стипендіат Міністерства освіти Іспанії (MAEC- AECID): післядипломне навчання у Мадридському університеті Комплутенсе;

2009 – 2017: щорічні Методологічні курси з викладання іспанської мови як іноземної (організатор Посольство Королівства Іспанії в Україні)

жовтень 2015 – Курси мови і культури для викладачів іспанської мови і літератури у Мовній школі «Местер» м. Саламанка (Іспанія)

Розклад