05.02.2022 р. відбувся вебінар за модельною навчальною програмою із зарубіжної літератури (ведуча – д.ф.н., проф. Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

06.02.2022 | 18:32

ЦИКЛ ВЕБІНАРІВ ЗА МОДЕЛЬНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

21 травня 2021 року був наданий гриф МОН України новій навчальній програмі «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Модельна навчальна програма для 5-9 класів закладів середньої освіти з українською мовою навчання». Авторський колектив програми – наукові консультанти: докт. філол. наук, проф. Ольга Ніколенко, докт. пед. наук, проф. Олена Ісаєва, докт. пед. наук, проф. Жанна Клименко, докт. філол. наук, проф. Лідія Мацевко-Бекерська; члени вчительської групи: вчителі-методисти зарубіжної літератури Людмила Юлдашева (голова), Наталія Рудніцька, Вікторія Туряниця, Світлана Тіхоненко, Марина Вітко, Тетяна Джангобекова. За новою модельною програмою укладений підручник для 5 класу. Керівником авторського колективу є докт. філол. наук, проф. Ольга Ніколенко, а членом авторського колективу – докт. філол. наук, проф. Лідія Мацевко-Бекерська.

28 січня 2022 року розпочата серія вебінарів для вчителів зарубіжної літератури за новою модельною програмою «ШКОЛА РАДОСТІ» – Палац казок відкрила докторка філологічних наук, професорка Ольга Ніколенко.

05 лютого 2022 року відбувся другий вебінар із цієї серії. До вчителів зарубіжної літератури, викладачів закладів вищої освіти, студентів, магістрів звернулася Лідія Мацевко-Бекерська, докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасникам зустрічі була запропонована тема «Дитинство і дитина: штрихи до когнітивного портрету п’ятикласника (вивчення романів «Полліанна» Е. Портер  і «Пригоди Тома Соєра» М. Твена)». Епіграфом доповіді та лейтмотивом розмови про ключову ідею нової модельної програми та укладеного відповідно до її змісту підручника став фрагмент цитати з повісті сучасного норвезького письменника Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці»: «Кожнісінької секунди кілька свіженьких немовлят струшуються з рукава Природи…» – таким чином Лідія Василівна запропонувала учасникам вебінару поміркувати на питаннями: хто зустріне цих немовлят? куди їх поведуть?

У доповіді було акцентовано на найбільш важливих та проблемних аспектах читання у середній школі, на особливостях сприймання та розуміння літературно-художнього твору читачами постцифрового світу, а також на необхідності формування навичок компетентного читання в контексті «Школи Радості» та викликів сьогодення. Методична проекція поетики романів Е. Портер «Полліанна» і М. Твена «Пригоди Тома Соєра» була здійснена з урахуванням вимог Державного стандарту і модельної навчальної програми.

Лідія Мацевко-Бекерська окреслила контури когнітивного портрету сучасної дитини-школяра, показала особливу відповідальність учителя, котрий формує компетентного читача – для його активного, гармонійного та самодостатнього життя в сучасному світі.

Провідна ідея модельної навчальної програми була показана на матеріалі дослідження Роксоляни Кохан – спочатку кандидатської дисертації «Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Юстейна Гордера, Джонатана Фоера, Анни Гавальди)», захищеної 2018 року в Інституті літератури НАН України, а згодом монографії «Як воно: отримати в подарунок увесь світ? Поетологічне розгадування РАДІСНОЇ головоломки» (Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 320 с.). Так, була простежена історія філософського сприймання, осмислення і трансформацій концепту РАДІСТЬ – від Античності до епохи метамодернізму.

Проблематика читання була представлена з позицій нейролінгвістики, в контексті актуальних дискусій про феномен штучного інтелекту.

Увазі учасників вебінару було запропоновано низку методичних прийомів задля скорочення значного інтервалу між персонажами та учнями-читачами – 146 років від Тома Соєра і 109 років від Полліанни. Особливий акцент був зроблений на змісті й структурі підручника для 5 класу. 180 учасників вебінару мали можливість обмінятися думками та враженнями щодо актуальних проблем викладання зарубіжної літератури в сучасній школі.