Консультація до іспиту та захисту курсової роботи з історії світової літератури для студентів групи ІНа-21з

02.06.2023 | 10:42

Шановні студенти групи ІНа-21з !

Консультація до іспиту та захисту курсової роботи з історії світової літератури (викладач – доц. Кушнір І. Б.) відбудеться 02 червня 2023 р. (у п’ятницю) о 19.00 за таким посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atx165Th_CKsizHg0gjiPbfyJO_7i5D2cnTvQ7kfkaFE1%40thread.tacv2/1661759113655?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d320b4ad-89ac-4cb9-9101-989d37ce7d87%22%7d