Міжнародна студентська наукова конференція (24-25 квітня 2015 року)

21.04.2015 | 11:59

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

запрошує взяти участь у Міжнародній студентській науковій конференції

«Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу»,

яка відбудеться на факультеті іноземних мов 24-25 квітня 2015 року

(заїзд та реєстрація учасників 23 квітня 2015 року з 9.00 до 11.00, IV поверх, ліве крило). Відкриття конференції 24 квітня 2015 року об 11.00, ауд. 405.

Робота конференції буде проходити за наступними тематичними напрямами:

 • дериватологія
 • дискурсознавство
 • контрактивна лінгвістика
 • лексична семантика,
 • лінгвопрагматика
 • лінгвостилістика
 • лінгвокраїнознавство
 • фразеологія
 • історія художнього перекладу
 • теорія та практика перекладу
 • генологія
 • теорія та історія літератури

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1: Англійська мова та література

Секція 2: Перекладознавство і контрастивна лінгвістика

Секція 3: Німецька мова та література

Секція 4. Міжкультурна комунікація і переклад

Секція 5: Класичні мови та неоелліністика

Секція 6: Французька мова та література, іспанська мова та література

Секція 7. Міжкультурна комунікація і переклад

Секція 8: Світова література

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, грецька (тези доповідей будуть друкуватися відповідними мовами).

Витрати на проїзд (проживання) та харчування – за рахунок коштів учасників.

Проживання у студентському гуртожитку Львівського національного університету імені

Івана Франка, в готелях, хостелах та приватному секторі.

До 10 квітня 2015 року просимо повідомити про Вашу згоду взяти участь у конференції та надіслати на електронну адресу факультету inomov@ukr.net. тему доповіді, вказавши своє прізвище, ім’я та по батькові; курс; ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь та посаду; назву навчального закладу, поштову адресу ВНЗ; телефон, факс, Е-mail

учасника; мету участі: доповідь з публікацією у збірнику тез або стендова доповідь (публікація у збірнику тез). Тези доповідей будуть прийматись під час реєстрації.

Випуск збірника тез планується після проведення конференції (буде повідомлено додатково).

Вимоги до оформлення тез доповіді:

Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, ретельно оформлені у вигляді готовому до друку без бібліографії. Обсяг без бібліографії одна повна сторінка формату А4. Шрифт Times New Roman (звичайний), розмір шрифту – 12 пт., назва тез – Times New Roman (жирний, великими літерами). Інтервал – 1, відступи: ліворуч 2,5 см, верхнє та нижнє поле – 2 см, праворуч 1 см.