Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

10.11.2016 | 08:29

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – науковий журнал, що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства представників вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Науковий вісник є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 29 вересня 2014 року № 1081.

Редакція приймає матеріали для опублікування від фахівців у таких галузях: германські, романські, слов’янські мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу, рецензії на нові монографічні видання та посібники, а також повідомлення про всеукраїнські та міжнародні наукові заходи.

Науковий збірник, безперечно, є корисним для аспірантів, науковців, дослідників у галузях германських, слов’янських, східних мов, контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу.

Набір наукових статей у № 6 продовжується до 18 листопада 2016 року.
Для опублікування статті необхідно:
1. заповнити онлайн-заявку;
2. відправити на електронну пошту такі матеріали:
1) текст статті, оформлений відповідно до вимог;
2) для осіб, які не мають наукового ступеню, відскановану рецензію;
3) резюме статті англійською мовою мінімальним обсягом 250 слів.
Стаття проходить обов’язкове рецензування головного редактора. У разі успішного рецензування автору будуть надіслані реквізити для оплати внеску.

Матеріали надсилати за вказаною нижче електронною адресою:
editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua

З новинами видання можна ознайомитись за електронною адресою: www.ddpu-filolvisnyk.com.ua

Вимоги до оформлення рукописів статей та координати редакції додаємо.

Редакційна колегія щиро дякує усім дописувачам за плідну співпрацю!

З повагою, головний редактор  проф. О.А.Бабелюк