Пам’яті академіка Тараса Кияка

20.01.2018 | 21:16
18 січня після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя відомий український
учений-філолог, громадський і політичний діяч, доктор філологічних наук,
професор, дійсний член Академії наук вищої школи України
Тарас Романович Кияк.
Тарас Кияк народився 23 березня 1944 р. у м. Винники (Львівська обл.). У
1965 р. закінчив факультет романо-германської філології Чернівецького
державного університету ім. Ю.Федьковича і працював у ньому на посадах
асистента, доцента і професора. У 1978 р. захистив кандидатську, а у 1989 р.
докторську дисертацію на тему “Мотивування лексичних одиниць (кількісні і
якісні характеристики)”.
У 1994-1998 рр. народний депутат України. Брав активну участь у
громадсько-політичному житті. Автор 10-ої статті Конституції України, яка
захищає державний статус української мови і закладає основи мовної політики.
З 1998 р. і до кінця своїх днів працював у Київському національному
університеті ім. Т.Шевченка професором, а у 2003-2016 рр. завідувачем
кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови. Був Головою
Українського термінологічного товариства, зробив вагомий внесок у розбудову
фахової термінології. Опублікував 7 монографій, кілька підручників для вишів і
понад 250 статей з питань загального і прикладного мовознавства, мовної
політики, термінознавства та перекладознавства. Підготував 3-х докторів і
майже 40 кандидатів наук. Був активним членом Асоціації германістів України і
представляв її на багатьох міжнародних конференціях.
Професора Кияка Т.Р. було обрано Почесним доктором Українського
вільного університету (Мюнхен), Інституту Центральної Європи (Відень) та
низки українських університетів.
Нагороджений орденом “За заслуги” 3 ступеня (1997), Грамотами
Президента і Верховної Ради України. Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН
вищої школи України (2017).
Світла пам’ять про Тараса Романовича Кияка назавжди збережеться в
серцях усіх, хто його знав.
Президія Академії наук вищої школи України, Відділення філології,
мистецтвознавства і масової комунікації