Попередній захист дисертації ас. Сологуб Л. В.

19.05.2015 | 00:17

21.05.2015р. на засіданні кафедри іноземних мов для природничих факультетів відбудеться попередній захист дисертації ас. Сологуб Л. В. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на тему “Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології)”. Науковий керівник – д.філол.н., доц. Яхонтова Т. В.