Професор Богдан Васильович Максимчук – Ювіляр!

16.05.2021 | 16:04

Вітальне слово голови Вченої ради факультету іноземних мов

професора Володимира Сулима

 

УЧЕНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОРМАТУ!

Становлення та розвиток факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, його поступ і входження у Європейський освітній простір дуже тісно пов’язані з ученими нашого факультету, які своїм філологічним талантом, своєю подвижницькою працею, своєю науково-пошуковою та викладацькою діяльністю створили і творять міцне філологічне підґрунтя для впевненого розвитку такого важливого сегмента становлення нашої держави, як вивчення, викладання та дослідження іноземних мов, як в Україні так і в Європейському ареалі.

Серед постатей сьогодення – корифей нашої германістичної науки, неперевершений майстер рідного та іноземного слова, талановитий викладач і вчитель багатьох поколінь науковців та студентів, яскравий і багатогранний  представник Української неогерманістики, учений-мовознавець, співзасновник Асоціації українських германістів – професор, завідувач кафедри німецької філології, багаторічний декан факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка – Богдан Васильович Максимчук.

Наукові дослідження, підручники та посібники професора Максимчука відомі та актуальні не тільки в Україні, але й за рубежем. Йдеться передовсім про університети німецькомовних країн, де Богдан Васильович виступав зі своїми лекціями чи брав участь у міжнародних конференціях. Разючі досягнення, яких професор Максимчук домігся своїм талантом, своєю звитяжною працею, своєю ораторською майстерністю, своїм бездоганним володінням німецькою мовою, звучанням якої з його вуст захоплюються навіть носії мови, не кажучи вже про колег та студентів, дали можливість вийти нашій германістичній науці у європейський освітній простір.

Професор Максимчук – не тільки учений-мовознавець, це передовсім прекрасний викладач, ораторська та фахова майстерність якого є зразком педагогічно-дидактичного формування майбутніх викладачів та учителів іноземних мов. Усі, кого навчає і навчав Богдан Васильович отримують від нього не тільки знання, але й уміння навчати і найважливіше – яскраво умотивоване бажання  далі вчитися. Його викладацький талант пробудив у свідомості не одного студента внутрішню вимогу працювати над собою і впевнено іти до досягнення мети.

Свій шлях до наукових та викладацьких висот Богдан Максимчук розпочав у 1965 році, закінчивши з відзнакою навчання на факультеті іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю „Німецька мова та література“ й отримавши кваліфікацію „Філолог, викладач німецької мови та літератури“. Мабуть, уже тоді відомий учений, патріарх української германістики, учитель і духовний наставник Богдана Максимчука, професор, завідувач кафедри німецької філології Задорожний Богдан Михайлович побачив талант свого учня і рекомендував його для написання наукової  роботи, яка у  1977 році увінчалася захистом кандидатської дисертації. У 1980 році Богдану Васильовичу  було присвоїно вчене звання доцента і обрано на посаду декана. Як декан факультету іноземних мов (1980 – 1995рр.), вчений із широкомасштабним філологічним мисленням, голова Спеціалізованої вченої ради факультету іноземних мов Богдан Васильович Максимчук віддав багато сил, знань і енергії інтенсифікації науково-дослідної, навчально-методичної та виховної роботи, зміцненню матеріально-технічної бази кафедр та ініціював створення наскрізної програми науково-дослідної роботи студентів, яка дала можливість майбутнім філологам-науковцям заявити про себе і своє прагнення – творити нову філологічну науку.

Завдяки зусиллям декана Максимчука були модернізовані навчальні плани, введено нові спецкурси з літературознавства, культурології, країнознавства, виділено в окремий курс літературу країн, мови яких вивчали студенти. Щодо якості знань студентів факультет займав провідні позиції в університеті, значно зріс показник якості кадрів. За заслуги перед вищою школою та університетом Богдана Васильовича було нагороджено грамотами Ректора університету, обласного відділу науки і освіти та двома орденами.

Професор Максимчук – висококваліфікований спеціаліст в галузі сучасної європейської германістики, який читає лекції для студентів денної та заочної форм навчання на високому науково-методичному рівні. Успішно керує магістерськими роботами та дисертаційними роботами аспірантів, активно працює над дослідженнями з історії та з проблем теорії частин німецької мови. Його праці відомі не лише в українській германістиці, але й за рубежем. Завдяки академічній дипломатичності професора Максимчука та його науковим працям кафедра німецької філології, яку він очолює вже понад три десятки років підтримує тісні зв’язки з університетами Німеччини, Австрії та Польщі. Спільно з вченими цих університетів проводять щорічні конференції та конгреси з проблем сучасного розвитку германістики. На особливу увагу, визнання і вдячність заслуговують десять Конгресів германістів України та Баварії, організованих та проведених під керівництвом професора Максимчука. Апогеєм єднання науковців-германістів став українсько-німецький Конгрес 2004 року „Зміст та структура навчального процесу з германської філології у вузах України та Німеччини в світлі вимог Болонської конвенції“. Надзвичайно важливим здобутком є те, що за результатами кожного Конгресу видано 10 збірників наукових праць українських та зарубіжних вчених.

Богдан Васильович Максимчук є професором Українського вільного університету в Мюнхені з грудня 2001 року. До пандемії проф. Максимчук систематично виступав з доповідями на міжнародних конференціях різних рівнів, читав лекції у зарубіжних університетах: з курсу теоретичної граматики та історії німецької мови у Люблінському католицькому університеті (2001 рік), в Інституті германістики Віденського університету (1990 рік), в Українському вільному університеті Мюнхена (2003, 2004), в інституті германістики університету Ерлянген-Нюрнберг, (2006 рік), а також у Нисі (Польща) в Інституті філології. Попри неможливість закордонних наукових поїздок, спричинену ковідною проблемою, професор Максимчук швидко переорієнтувався на сучасні технології проведення конференцій та наукових диспутів з нашими зарубіжними партнерами, уможлививши цим самим перманентність процесу співпраці з вченими-германістами.

Надзвичайно важливе місце у професійній діяльності професора Максимчука займає наукова робота та написання підручників і посібників. Богдан Васильович є автором понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій в галузі германського мовознавства і методики викладання німецької мови, автор і співавтор багатьох підручників і посібників з теорії і практики німецької мови. Серед них „Lehr-und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache“ (2003), „Deutsch für Philologen“ (2006), „Einführung in die Germanistik“ (2009), „Deutschsprachiger Nachkriegsroman. Analytisches Lesen“ (2018), „Lessing, Goethe, Schiller. Schaffen und Sprache“ (2019). “Lexikologie der deutschen Sprache duolingual: Deutsch als zweites Fach” (2020).

Як завідувач кафедри Богдан Васильович дбає про науковий ріст молодих спеціалістів, сприяє їхньому стажуванню в освітніх закладах Німеччини та Австрії, надає творчі відпустки для виконання дисертаційних робіт в рамках держбюджетної тематики Університету, дбаючи про майбутнє германістики нашої держави.

Ці приголомшливі досягнення і здобутки професора, завідувача кафедри німецької філології, ученого-мовознавця  Богдана Васильовича Максимчука заслужено оцінено на факультеті іноземних мов та відзначено Вченою радою університету. Вельмишановного Ювіляра представлено до високої  державної нагороди – ордена «За заслуги» ІІІ ступеня!

З роси і води Вам, високодостойний  ЮВІЛЯРЕ !!!

 

З повагою та визнанням –  Ваш учень,

професор кафедри міжкультурної

комунікації та перекладу

Володимир Сулим