Складання академзаборгованості по талону № К по кафедрі світової літератури

29.06.2021 | 16:44

До уваги студентів факультету іноземних мов денного та заочного навчання!

Складання академзаборгованості по талону № К по кафедрі світової літератури відбудеться 02 липня 2021 р. о 09.00 за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab7997ecac7fb4dddab6e20372105f8a1%40thread.tacv2/1624955256278?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2257967415-e4aa-4a77-aa1e-2bf93a215350%22%7d