Участь у презентації La Grande Grammaire du Français

27.11.2021 | 17:03

19 листопада 2021 року на запрошення колег з Університету Сорбонна Париж, в. о. завідувача кафедри французької філології доц. Піскозуб З.Ф. та доцент кафедри Кость Г.М. взяли участь у онлайн презентації Великої граматики французької мови (La Grande Grammaire du Français, GGF), представленої в Паризькому університеті (Université de Paris). Ця граматика є результатом співпраці понад півсотні науковців – лінгвістів із близько тридцяти університетів і лабораторій Франції та інших країн. Граматика складається із 20 розділів, що увійшли в 2 томи (понад 2000 сторінок).

Це видання призначене не лише для фахівців у галузі граматики французької мови, але й дає можливість широкому колу читачів поглиблювати свої знання синтаксису французької мови у взаємодії з лексикою, семантикою, дискурсом та просодією, що, безперечно, становить одну з переваг цього видання. Заслуговує уваги ще одна особливість цієї Граматики, а саме: врахування регіональних варіацій, зокрема, у флексивній морфології, у визначенні маркерів підрядних речень, часових деіктичних маркерів та інших даних – описаних та усних (завдяки проведеному опитуванню).

Беручи до уваги вимоги сучасності, автори запропонували ще й цифрову версію Граматики, яка дає змогу прослухати численні усні приклади. Електронна версія, яка була опублікована виданнями Actes Sud / Imprimerie Nationale 6 жовтня 2021 року, уможливила швидкий доступ користувачів до La Grande Grammaire du Français.

Пані Anne Abeillé та Danièle Godard, які очолювали роботу над Граматикою, разом із Annie Delaveau та Antoine Gautier подякували за всебічну підтримку Міністерству культури Франції та Інституту французької лінгвістики Національного Центру наукових досліджень (Institut de linguistique française CNRS), Лабораторії лінгвістичних досліджень (LabEx EFL).