Вітаємо асистента Сологуб Ларису Вячеславівну з успішним захистом кандидатської дисертації

28.01.2016 | 15:35

Вітаємо асистента Сологуб Ларису Вячеславівну з успішним захистом кандидатської дисертації на тему “Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови!
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Яхонтова. Т. В.
Захист відбувся 26.01.2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.