Захист курсових робіт студентами відділення французької філології

02.06.2021 | 11:12

У форматі мультимедійних презентацій, в режимі он-лайн, 27 та 28 травня 2021 відбувся захист курсових робіт студентами групи ІНФ-31 французької філології . Карантин не став на заваді написанню та захисту курсових робіт!

Під час захисту студенти представили власні наукові доробки з різних актуальних питань сучасної лінгвістичної науки, продемонстрували належний рівень теоретичного мислення, володіння матеріалом, уміння користуватися різними методами досліджень, самостійно аналізувати та робити висновки. Велике значення при захисті мали науковий рівень, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, переконлива аргументація та навички вести дискусію.

Студенти приємно вразили цікавими доповідями, вмінням працювати з першоджерелами, публіцистичними виданнями, аналізувати художні твори, характеризувати основні лінгвістичні поняття та процеси, а також представили власне бачення практичних завдань, шляхи вирішення поставлених проблем за темою дослідження.

Відбулося цікаве та змістовне обговорення результатів студентських досліджень. Викладачі кафедри належно оцінили вміння синтезувати студентами здобуті теоретичні знання та обґрунтовувати практичні проблеми, надали корисні настанови для подальших наукових досліджень.

Вітаємо доповідачів із успішним захистом курсових робіт та бажаємо молодим дослідникам, щоб їх перші розвідки мали наукове продовження в майбутньому!

Щира подяка викладачам за підтримку та допомогу в написанні курсових робіт.