Захист педагогічної практики студентами кафедри французької філології

28.03.2019 | 13:31

Основні поняття з історії дидактики, теоретичний курс методики, принципи та техніки викладання всіх мовних компетенцій з застосуванням інноваційних технологій педагогічної діяльності були успішно застосовані студентами IV-го курсу французької філології під час педагогічної практики, яка тривала з 11.02.19 до 10.03.19. та проходила у чотирьох школах м. Львова, а саме:  ліцей № 37, ліцей «Інтелект», ліцей № 15, № 4 і  за індивідуальним планом в інших школах України під керівництвом трьох викладачів : Ярошко Н.С., Вигнанська І.М. і Миколаєвич-Джуман Н.Б.

Протягом педагогічної практики знання студентів з теоретичного курсу збагатилися завдяки обміну досвідом з вчителями-наставниками, діалогом між колегами-практикантами та постійній взаємодії та праці з самими учнями. Таким чином, студенти мали змогу запозичити ідеї у провідних фахівців, ознайомитися з адміністративними вимогами до документації навчальних закладів, проявити себе у викладацькій діяльності, виховній роботі і розпочати пошук власних стратегій викладання.
Все це вимагало від них вміння організувати та оптимізувати навчальний процес, водночас враховуючи різні рівні та типи учнів. Студент-практикант мав застановитися над тим, що вчитель – це не лише той, хто вільно володіє іноземною мовою, а той, хто зуміє, як вправний наставник, організатор, порадник і аніматор, живити цей двосторонній зв’язок та забезпечити ефективну передачу своїх знань.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти вчитель повинен сьогодні поєднувати комунікативний і акціональний підхід. Це означає, що кожен, хто вивчає мову, чи спілкується нею, розглядається як соціальний діяч. Перед учнем постають певні завдання, які йому слід вирішувати, застосовуючи всі свої набуті уміння та навички. Неабияку роль у цій праці відіграє мотивація обох сторін.

Отож, студент-практикант покликаний проявити себе у багатогранному пошуку ідей та вмілому застосуванні різних методів організації навчального процесу. Обізнаність з новими технологіями, розмаїттям автентичного матеріалу та методик з вивчення іноземної мови є неоціненною допомогою студентам в їхньому становленні як майбутніх вчителів.

Кропітка підготовка студента-практиканта до педагогічної практики та обізнаність з усіма її вимогами стали запорукою її успішного проходження і реалізації поставлених цілей.
Під час захисту педагогічної практики студенти поділилися своїми найкращими розробками, розповіли про свої досягнення, враження та набуті навики. На захисті були присутні викладачі кафедри і студенти англійської філології, які вивчають французьку як другу іноземну, що дозволило студентам під час звіту залучати їх до унаочнення найцікавіших видів завдань.