Життя в радості починається зі ШКОЛИ РАДОСТІ

03.09.2021 | 16:34

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 75 модельним навчальним програм для базової середньої освіти.

https://imzo.gov.ua/2021/07/14/nakaz-mon-vid-12-07-2021-795-pro-nadannia-hryfa-rekomendovano-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-model-nym-navchal-nym-prohramam-dlia-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/


Серед них – модельні навчальні програми з зарубіжної літератури «Школа радості» для 5-6 класів та 5-9 класів. У підготовці програм активну участь узяла Лідія Мацевко-Бекерська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Всеукраїнський проект зібрав у колективі авторів відомих науковців та учителів-методистів, лауреатів конкурсу «Вчитель року»: Ольгу Ніколенко, доктора філологічних наук, професора; Олену Ісаєву, доктора педагогічних наук, професора; Жанну Клименко, доктора педагогічних наук, професора; Лідію Мацевко-Бекерську, доктора філологічних наук, професора; Людмилу Юлдашеву (голову авторського колективу), Наталію Рудніцьку, Вікторію Туряницю, Світлану Тіхоненко, Марину Вітко, Тетяну Джангобекову.

Модельні програми призначені для забезпечення змісту й виконання концептуальних вимог Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898. Відповідно до стандарту обов’язковими компонентами мовно-літературної галузі є українська мова, українська література, зарубіжна література.

Модельні програми розроблені для ЗСО з українською мовою навчання і допоможуть учителям створювати власні навчальні програми.

Авторський колектив із великою приємністю об’єднався довкола Ідеї Радості, котрою повинна бути насичена школа – кожен учитель і кожен учень. Так, у контексті ШКОЛИ РАДОСТІ систематизовані твори, що становлять «золотий фонд» світової літератури і можуть бути сприйнятими учнями відповідного віку.

Нові модельні програми з зарубіжної літератури розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України та на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-6-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-9-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf

Водночас усі зацікавлені можуть ознайомитися з презентацією модельних навчальних програм. 

https://drive.google.com/file/d/1Mkx9cjfzSArRZXd1V56NvhoooTXsX0UP/view