Текст, культура, соціум

Дата проведення: 30.11.2013 о 15:00 год. в ауд. 236

Третє засідання лінгвістичного семінару «Текст, культура, соціум» проведене в аудиторії 236 (British Centre) і присвячене розгляду сучасних підходів до дослідження тексту в тріаді його міждисциплінарного аналізу: поетики, філософії і діалектики.

З доповідями виступили:

 1. Курилко Н.М. – «Семантичний простір художнього тексту у світлі новітніх мовознавчих парадигм» (наук. кер. проф. І.А. Бехта);
 1. Сподарик О.В. – тема дисертаційного дослідження: «Британський полікодовий художній текст початку XXI ст.: семантико-структурний та функцій ний аналіз», (наук. кер. проф. І.А. Бехта).

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Дудок Р.І., Федорчук М.М., Ділай І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Кузнєцова Л.Р., Татаровська О.В., Рижа У., Копчак М., Карп М., Монастирський Р.Я., Безугла О.

 1. Негрич Н. Д. – тема дисертаційного дослідження: «Фразеологічні одиниці в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі британської художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)» (наук. кер. проф. І.А. Бехта). У дисертаційному дослідженні здійснюється комплексний аналіз фразеологічних одиниць крізь призму їхнього використання у сучасному художньому творі як засобу формування індивідуального авторського стилю, елементу етнокультурної інформації. Такий підхід, безумовно, заслуговує уваги, так як фразеологічні одиниці складають особливу частину ментального лексикону мовця. В основі дослідження лежить функціональний підхід до вивчення мовних явищ, зумовлений потребою звернення до вивчення мови як засобу реалізації людиною певних намірів у сфері пізнання та комунікації.

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А.,  Дудок Р.І., Федорчук М.М., Ділай І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Кузнєцова Л.Р., Татаровська О.В., Рижа У., Монастирський Р.Я.

 1. Тиха У.І. – тема дисертаційного дослідження: «Лінгвостилістична комбінаторика ігрового пародіювання жанровими моделями в британських постмодерністських текстах» – (наук кер. проф. Бехта І А.). Дисертаційне дослідження присвячене лінгвостилістичній комбінаториці семантичних, структурних, функціональних засобів ігрового пародіювання жанровими моделями в британському постмодерністському тексті і спрямоване на висвітлення особливостей авторського експериментаторства у літературі британського постмодернізму.

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Яхонтова Т.В.,  Дудок Р.І., Кузнєцова Л.Р.,   Федорчук М.М., Ділай І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Татаровська О.В., Рижа У., Копчак М., Карп М., Монастирський Р.Я.,Оленюк О.В.

Ухвалили: Кандидатські дисертації можуть бути подані до захисту з урахуванням зауважень, виправлень, технічних та стилістичних огріхів.

Керівник семінару

 1. І.А. Бехта

Вчений секретар

Н.М. Курилко

Учасники лінгвістичного семінару :

«Текст, культура, соціум» кафедри англійської філології

Львівського національного університету імені Івана Франка

11 листопада 2014 року (ауд. 236) :

 1. Бехта І.А. – ivanbekhta@gmai.com – Координатор проекту, керівник семінару, д.ф.н., професор кафедри англійської філології, факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
 2. Дудок Р.І. – д.ф.н., професор кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів, факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка ;
 3. Яхонтова Т.В. – доцент, доктор філологічних наук –
 4. Кузнєцова Л.Р.  – доцент, кандидат філологічних наук –
 5. Федорчук М.М. – доцент, кандидат філологічних наук – fedorchuk_m@yahoo.com
 6. Татаровська О.В. – доцент, кандидат філологічних наук – olesia.tatarovska@ukrpost.ua
 7. Ділай І.П. – доцент, кандидат філологічних наук –
 8. Михасів Т.С. – доцент, кандидат філологічних наук –
 9. Тхоровська С.В. – доцент, кандидат філологічних наук – olesia.tatarovska@i.ua
 10. Бублик Т.Є. – асистент, кандидат філологічних наук –
 11. Рижа У. В. – uliana_ryzha@ukr.net
 12. Копчак М. – marianne@ukr.net
 13. Карп Марта –martha24@ukr.net
 14. Бондарчук Н.І. –natashka0912@ukr.net
 15. Монастирський Р.Я. – rmonastyrskij@mail.ru
 16. Оленюк О.В.
 17. Тиха У. І.   tykha07@gmail.com
 18. Курилко Н.М. natali. kurylko@ukr.net
 19. Лосєва І. В. ilosyeva@yahoo.com
 20. Сподарик О. В. spodaryk@gmail.com
 21. Руміга І. berezovska-inna@rambler.ru
 22. Негрич Н. Д. natalia.negrych@gmail.com
 23. Безугла О. olenok2000@yahoo.com