Текст, культура, соціум

Дата проведення: 30.11.2014 о 15:00 год. в ауд. 236

 

Сьоме засідання лінгвістичного семінару «Текст, культура, соціум» проведене в аудиторії 236 (British Centre) і присвячене розгляду сучасних підходів до дослідження тексту.

Виступили:       

проф. І.А. Бехта, із вступним словом та доповіддю на тему: «Мультимодальність сучасного британського художнього тексту»;

Пайонкевич Христина із доповіддю на тему: «Евфемія у економічному дискурсі (особливості, види, значення)», (наук. кер. доц. О.В. Татаровська);

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Дудок Р.І., І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Татаровська О.В.

Курилко Наталія із доповіддю на тему: «Семантичний простір англійськомовного художнього прозового тексту: лексичні стурктури у спектрі денотату і конотату» (наук. кер. проф. І.А. Бехта);

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Дудок Р.І., Кузнєцова Л.Р., Федорчук М.М.

Карп Марта із представлення дисертаційного дослідження на тему: «Мультимодальні засоби когезії та когентності сучасних британських художніх текстів», (наук. кер. проф. І.А. Бехта);

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Дудок Р.І., Федорчук М.М., Ділай І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Кузнєцова Л.Р., Татаровська О.В., Рижа У., Копчак М., Карп М., Монастирський Р.Я., Безугла О.

Паров’як Іван із представлення дисертаційного дослідження на тему: «Емоційно-експресивний потенціал синтаксичних одиниць німецькомовного постмодерністського прозового тексту», (наук. кер. проф. І.А. Бехта).

В обговоренні взяли участь: Бехта І.А., Дудок Р.І., Федорчук М.М., Ділай І.П., Тхоровська С.В., Бублик Т.Є., Кузнєцова Л.Р., Татаровська О.В., Рижа У., Копчак М., Карп М., Монастирський Р.Я., Безугла О.

Ухвалили: Кандидатські дисертації можуть бути подані до захисту з урахуванням зауважень, виправлень, технічних та стилістичних огріхів.

Керівник семінару : проф. І.А. Бехта

Вчений секретар : Н.М. Курилко

Учасники лінгвістичного семінару : «Текст, культура, соціум» кафедри англійської філології  Львівського національного університету імені Івана Франка

3 березня 2015р (ауд. 236) :

 1. Бехта І.А. – ivanbekhta@gmai.com – Координатор проекту, керівник семінару, д.ф.н., професор кафедри англійської філології, факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
 2. Дудок Р.І. – д.ф.н., професор кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів, факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка ;
 3. Яхонтова Т.В. – доцент, доктор філологічних наук –
 4. Кузнєцова Л.Р.  – доцент, кандидат філологічних наук –
 5. Петрик Т.В. – доцент, кандидат філологічних наук –
 6. Федорчук М.М. – доцент, кандидат філологічних наук – fedorchuk_m@yahoo.com
 7. Татаровська О.В. – доцент, кандидат філологічних наук – olesia.tatarovska@ukrpost.ua
 8. Ділай І.П. – доцент, кандидат філологічних наук –
 9. Михасів Т.С. – доцент, кандидат філологічних наук –
 10. Тхоровська С.В. – доцент, кандидат філологічних наук – olesia.tatarovska@i.ua
 11. Бублик Т.Є. – асистент, кандидат філологічних наук –
 12. Рижа У. В. – uliana_ryzha@ukr.net
 13. Копчак М. – marianne@ukr.net
 14. Карп Марта –martha24@ukr.net
 15. Бондарчук Н.І. –natashka0912@ukr.net
 16. Монастирський Р.Я. – rmonastyrskij@mail.ru
 17. Оленюк О.В.
 18. Курилко Н.М. -natali.kurylko@ukr.net
 19. Лосєва І. В.- ilosyeva@yahoo.com
 20. Сподарик О. В.- spodaryk@gmail.com
 21. Пайонкевич Х. –