Ділова іноземна мова (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Кітебер Гарсія СараІні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іні31Кітебер Гарсія Сара

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: Виробити необхідну комунікативну спроможність в сферах професійного спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними проблемами.
Завдання:
Розвинути та вдосконалити вміння та навички читання та розуміння економічних текстів іспанською мовою.
Розвинути вміння та навички діалогічного мовлення на базі лексики за визначеною тематикою та підготовлного монологічного мовлення.
Формування навичок складання ділових паперів, проведення ділових переговорів, презентацій, нарад.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати:
• особливості складання ділових паперів, проведення ділових переговорів, презентацій, нарад;
• лексичний та граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою (2500 лексичних одиниць, які забезпечують можливість ділової комунікації та отримання інформації з іншомовних джерел);
• мати достатній тематичний словник (нових 350-500 слів та словосполучень);
вміти:
перекладати з іспанської та на іспанську мову, використовуючи широкий тематичний словник функціональної лексики та граматичний матеріал курсу;
складати ділові папери;
вести листування з нагоди укладення контракту;
складати у письмовій формі звіти англійською мовою;
брати участь у ділових переговорах, нарадах; проводити презентації.

Рекомендована література

Базова
1. Іспанська мова: економіка і фінанси /Е.Шевкун, О.Обручнікова.- К.: ВВП «КОМПАС», 2000, – 192 с. – Ісп., укр.
2. Bravo D. Sobre la cortesía lingüística, estratégica y conversacional en español. Oralia, 2001.
3. Fontanella de Weinberg M. B. La evolución de los pronombres de tratamiento en el español bonaerense: Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1970.
4. Labov W. Sociolinguistic patterns. Philadelfia, 1972.
5. Leech G. Principles of linguistics. New York, 1983, 1989.
6. Olga Juan. Marisa de Prada. Ana Zaragoza. Curso de español de los negocios. En equipos.es 2. Editorial Edinumen, 2003.- 191 p.
7. Marín D. l uso de “tú” y “usted” en el español actual // Hispania, Wichina, Kansas, 1972 – Vol. 55 – №4.
8. Moreno de Alba J. G. Unidad y variedad de español en América. México, 1978.
9. Rona J. P. Normas locales, regionales, nacionales y universales en la América española // Nueva revista de la Filología Hispánica-México, 1973.
10. Steel B. A. “Manual of coloquiall Spanish”. Madrid, 1976.
11. Equipo prisma. Método de español para extranjeros PRISMA Continúa. Nivel A2, 2009
12. Equipo prisma. Método de español para extranjeros PRISMA de ejercicios Continúa. Nivel A2, 2009
Допоміжна
13. Concha Moreno García. Curso superior de español. SGEL. Madrid, 1991
14. Guillermo Suazo Pascual. Nueva ortografía práctica. Edaf y Morales, 2002

Електронні джерела:
1. El País Periódico Online [Електронний ресурс]: país – Режим доступу: http://www.elpais.com
2. Instituto Cervantes [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.cervantes.es
3. ABC Periódico Online [Електронний ресурс]: abc – Режим доступу: http://www.abc.es
4. Terra Recurso multimedia [Електронний ресурс]: terra – Режим доступу: http://www.terra.es
5. La Vanguardia Periódico Online [Електронний ресурс]: vanguardia – Режим доступу: http://www.lavanguardia.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус