Кафедра французької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини

Про нас_презентація

Кафедра французької філології, одна з найстаріших кафедр не лише в нашому Університеті, а й у Східній Європі, невдовзі святкуватиме 125-річчя з часу свого заснування. Кафедра із славними і усталеними  традиціями, яка, проте, дуже стрімко розвивається, пристосовуючись до викликів сучасного часу.

Унікальність кафедри французької філології полягає у поєднанні та рівноцінному функціонуванню двох філологій: французької та іспанської. Кафедра французької філології забезпечує якісну та ґрунтовну підготовку  філологів, фахівців двох іноземних мов, а саме, французької (як першої мови) і англійської (як другої), іспанської (як першої мови) та англійської (як другої) та світової літератури.

Вагомого значення ми надаємо  також перекладацьким умінням студентів, які підкріплюються не лише відповідними дисциплінами, а й перекладацькою практикою.

Колектив кафедри – це досвідчені викладачі та науковці, які постійно працюють над самовдосконаленням. Маючи тісні зв’язки з університетами, дослідницькими центрами та інститутами Франції, Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чеської Республіки, Сербії та Швейцарії, викладачі кафедри мають можливість проходити  стажування в університетах та мовних академіях Іспанії та Франції.

Слід зазначити, що невід’ємною складовою опанування іноземної мови є навчання з носіями мови. На кафедрі працюють лектори з Іспанії за програмою Агентства Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії, які ведуть розмовний клуб для студенів першого року навчання.

Завдяки тісній співпраці з ГО “Альянс Франсез міста Львова” студенти кафедри мають можливість працювати як  із  молодими викладачами-носіями мови, так і з авторитетними фахівцями  з Франції, розвиваючи, таким чином, не лише філологічну складову своєї майбутньої професії, а й культурологічну.

Студенти кафедри є активними учасниками програми Європейського Союзу Еразмус +  та мають можливість отримувати стипендії і проходити навчання за кордоном у рамках цієї програми (університети Іспанії, Болгарії, Франції, Румунії).

Кафедра є членом Франкофонної університетської Агенції  (AUF), що дає можливість проходити стажування та навчатися паралельно в нашому університеті та університеті-члені Агенції.

Багаторічна співпраця з Федерацією Обмінів Франція-Україна (FEFU) уможливлює проходження нашими студентами літніх стажувань, а також методичних (для студентів 4 курсу), для закріплення отриманих впродовж навчання  знань в іноземному мовному середовищі

Наші студенти – щорічні переможці та призери Всеукраїнських студентських олімпіад  з французької та іспанської мов та перекладу.

Кафедра є єдиним у Західній Україні офіційним центром з проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка (DELE).

Викладачі французької мови є екзаменаторами іспитів DELF / DALF.

Кафедра підтримує добрі стосунки з Посольством Франції в Україні, з Посольством Королівства Іспанії в Україні з  Асоціацією іспаністів України (АІУ). Викладачі кафедри беруть участь у щорічних міжнародних конгресах АІУ, методичних курсах, семінарах при посольствах та майстернях для учителів і викладачів іспанської  та французької мов.

Цікавими та насиченими є  святкування Днів французької (Le printemps français) та іспанської мов в Україні, де активними учасниками є не лише викладачі кафедри, а й, звичайно, студенти.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі знання у галузі романістики, зокрема, з:

 • лексикології
 • лінгвокраїнознавства
 • стилістики;
 • історії мови;
 • теорії та практики перекладу;
 • теоретичної фонетики та граматики
 • методики навчання іноземної мови;
 • світової літератури

Крім того, велика кількість вибіркових предметів, які підкріплюють кожну нормативну дисципліну, уможливлює отримання глибших та міцніших  знань з кожного зазначеного предмета. Кафедра завжди йде назустріч побажанням студентів, постійно оновлюючи та змінюючи, відповідно до побажань студентів, вибіркові дисципліни.

Кращі студенти кафедри беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях факультету іноземних мов та публікують результати своїх наукових  досліджень в університетських збірниках. Переможці факультетських конференцій є постійними активними учасниками та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт.

Наші випускники працюють не лише викладачами, вчителями та перекладачами, а й є знаними фахівцями в найрізноманітніших галузях сучасного світу, а саме:

 

 

Випускник кафедри французької філології  зможе:

 • Вільно, впевнено і правильно володіти першою іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти французьку, іспанську та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови;
 • здійснювати мовний аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно перекладати тексти із дотриманням граматичних, лексичних та національних норм мови;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій.

 

Підручники, посібники викладачів кафедри французької філології

Переклади викладачів кафедри французької філології

СТУДЕНТИ ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Перший курс іспанської філології (2019-2020) про навчання на факультеті іноземних мов

Співробітники

завідувач, доцент (сумісник)ПІСКОЗУБ Зоряна Федорівназавідувач, доцент (сумісник)
професор (сумісник)ЧЕРНЮХ Богдан Васильовичпрофесор (сумісник)
доцентВИГНАНСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
доцентДЕМЧУК Наталія Михайлівнадоцент
доцентКАБОВ Аркадій Вікторовичдоцент
доцентКОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент
доцентЛЕСЬКО Христина Степанівнадоцент
доцентМАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнадоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
доцентЯРОШКО-КУШНІР Наталія Сергіївнадоцент
старший викладачКоркоба Енсіна Маркосстарший викладач
асистентВАЧИНИЧ Любов Іллівнаасистент
асистентДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКЛЕПУЦ Надія Осипівнаасистент
асистентКузик Наталя Юріївнаасистент
асистентКУШНІР Оксана Павлівнаасистент
асистентЛИСЮК Володимир Володимировичасистент
асистентЛИСЮК Сергій Володимировичасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСУХОРСЬКА Наталія Ігорівнаасистент
асистентФАР'ЯН Віталія Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
асистентШМОТОЛОХА Іванна Юріївнаасистент
лаборантЗВІР Марія Ярославівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПИСОК АСИСТЕНТІВ НА ІСПИТИ

Французька мова

Іспанська мова

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ЧАС КАРАНТИНУ
у період запровадження карантину з 27 квітня 2020 року до 11 травня 2020 року
(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-35  від  24  квітня 2020 року)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ЧАС КАРАНТИНУ (2020 рік)

МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Дмитрасевич Н.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з французької мови ( 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Дмитрасевич Н.І., Стецько Я.Т. Методичні рекомендації для засвоєння граматичного матеріалу з францзької мови для студентів факультету іноземних мов (англійська, французька, іспанська та німецька мови)
Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов
Чапля О.С. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗІ СПЕЦКУРСУ “Референційна картина іменникових груп”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗІ СПЕЦКУРСУ “Референційна картина іменникових груп”

Ярошко Н.С., Миколаєвич-Джуман Н.Б. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики.

Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

 

ІСПАНСЬКА МОВА

Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови
Кушнір О.П., Осєчко С.М. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)
Кушнір О.П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta) Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta)
Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas)Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas)
Маєвська О.Т. Методичні матеріали для студентів 3 курсу з дисципліни Перша іноземна мова (іспанська)Методичні матеріали для студентів 3 курсу з дисципліни Перша іноземна мова (іспанська)
Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.

Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 38 c.

Цимбалістий І. Ю. Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник/ уклад. : І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І. Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒ 72 с. (співавтор)

Теми курсових робіт з методики викладання іноземних мов (1 семестр 2022-2023 н.р.), 4 курс

Іспанська філологія

Французька філологія

 

Теми лінгвістичних курсових ( 2 семестр 2020-2021 н.р.), 3 курс

Французька філологія

Іспанська філологія

Методичні рекомендації для написання курсових робіт

 

Магістерські роботи

Теми магістерських робіт 2019|2020

Методичні рекомендації_до магістерських робіт (іспанська філологія)

Методичні рекомендації_до магістерських робіт (французька філологія)

 

Питання на державні іспити:

Перша мова

Список запитань на держіспит з основної мови (французької) для студентів 4 курсу французької філології

Список запитань на держіспит з основної мови (іспанської) для студентів 4 курсу іспанської філології

Друга мова

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 4 курсу англійської філології
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (іспанської) для студентів 4 курсу факультету іноземних мов
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (іспанської) для студентів 6 курсу факультету іноземних мов

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 6 курсу факультету іноземних мов, англійська філологія

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 6 курсу факультету іноземних мов, переклад

 

Програми:
Програма всупного іспиту до аспірантури_французька
Програма всупного іспиту до аспірантури_іспанська

Бібліотека кафедри

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Науковий семінар кафедри французької філології на тему: «Романістика: антропоцентричний та когнітивний аспекти досліджень»
Графік проведення на 2021 – 2022 н. р.

Дисертації захищені під керівництвом викладачів кафедри французької філології: (дисертації)

Конгреси та семінари кафедри

5-а Міжнародна конференція «На перехресті значень» / «Au Carrefour des Sens»

Майстерка з викладання іспанської мови, 29.02.2020

Всеукраїнська науково-методична майстерка з іспанської мови 11 жовтня 2019 р.

Відкриті лекції з іспаністики 2015-2018 рр.

Регіональний день 2.0 з французької мови та літератури, 05.06.2018

Семінар “Комунікативний і акціональний підхід у викладанні іноземної мови”, 09.06.2016

Х Дидактичний курс для вчителів іспанської мови, 29.05.2015

Семінар «Комунікативна та акціональна методики викладання французької мови як іноземної», 2015

IV Міжнародний Конгрес іспаністів України “Memoria y cultura en el hispanismo global”, 04.04.2013

Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа: географічна віддаленість і культурна близькість”, 22.10.2010

Стратегія

Стратегічний план розвитку кафедри

Обговорення Кодексу академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка, 16 січня 2020 р.

СПІВРОБІТНИЦТВО

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Договори про співпрацю

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії на ОП “Французька мова та література”

Рецензії на ОП «Французька та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Угоди на проведення практики студентами

ІСПАНСЬКА МОВА

Договори про співпрацю

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії на ОП “Іспанська мова та література”

Угоди на проведення практики студентами

 

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Звіт про опитування_ОП Французька мова та література_бакалавр

Звіт про опитування_ ОП Іспанська мова та література_бакалаври

Результати опитування студентів ЛНУ (травень 2019р.)

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Студентські Олімпіади

   

Лектори з Іспанії

Меморандум про взаєморозуміння щодо  сприяння та надання допомог лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспаніїї (MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

UCRANIA_IVAN FRANKO LVIV_13.14

 

Стипендіати програми Еразмус + КА1 – навчальна кредитна мобільність

 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської Олімпіади з французької та іспанської мов (17.02.2020) – зустрічі, дискусії, обмін думками.

https://lingua.lnu.edu.ua/news/iii-etap-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-frantsuz-koi-ta-ispans-koi-mov

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук

https://lingua.lnu.edu.ua/news/konkurs-zakhyst-naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uchniv-maloi-akademii-nauk

Участь викладачів у журі учнівських науково-практичних конференцій

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (студентська та учнівська)

Проекти AUF

L’AUF au service de la diplomatie académique

HARAYDA Yosyp-Yuriy – Attestation de stage   Враження про стажування

Наталя Пелех. Враження про стажування в ESFAM

2018-2019 Рік французької мови в Україні

Вступ ЛНУ імені Івана Франка до Університетської Агенції Франкофонії, 2019р    AUF

Марафон Франкофонії , 24.03.2019

Поетично-пісенна презентація творів Йосипа Гарайди, 8.10.2018 Фотогалерея

Соціокультурний квест між студентами факультету, 11.10.2018

Літня школа

ПІЗНАЄМО СВІТ (Наші поїздки із студентами)

Зустріч студентів іспанської філології із офіційним перекладачем надзвичайного і повноважного посла Іспанії в Україні Юлією Олександрівною Михайлюк

22.11.2022 | 23:25

У середу 16 листопада 2020 року відбулася зустріч студентів бакалаврської та магістерської програм іспанської філології із офіційним перекладачем надзвичайного і повноважного посла Іспанії в Україні панею Юлією Михайлюк. У форматі онлайн-бесіди багаторічний перекладач Юлія Олександрівна поділилася із студентами досвідом перекладацької роботи при посольстві, розповіла про особливості етикету перекладача і, зокрема, перекладачки. Студентам цікаво було дізнатися, наскільки командною є робота перекладачів у посольстві і який вид перекладацької роботи переважає: письмовий/усний, синхронний/послідовний та якому надає перевагу сама Юлія Олександрівна.

Читати »

Кафедра французької філології Львівського університету відзначає 125-річчя від часу заснування

13.11.2022 | 22:20

10-11 листопада 2022 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і сучасність: 125 років кафедрі французької філології». Символічно, що конференція розпочала свою роботу у Всесвітній день науки.

Урочисту академію з нагоди відкриття конференції розпочав проректор з наукової роботи Львівського університету, академік НАН України, професор Роман Гладишевський, який французькою мовою привітав колектив кафедри з такою визначною подією та зробив невеликий історичний екскурс у львівську романістику.

Читати »

Лекція професора університету Сорбонна п.Франсіса Єша

08.11.2022 | 19:00

Уже стало доброю традицією на кафедрі французької філології запрошувати колег із європейських університетів для читання лекцій студентам та проведення дистанційних конференцій з викладачами кафедри.
У понеділок 31 жовтня викладачі та студенти були присутні на лекції заслуженого професора Університету Сорбонна науково-дослідної лабораторії CELSA пана Франсіса Єша. Тема, запропонована професором Єшем, викликала велике зацікавлення слухачів – « Pouvoir et savoir rire du pouvoir. Humour et politique ».  А йшлося про гумор у політиці та дискурсивні стратегії, які викликають комічний ефект. Для ілюстрування різноманітних способів досягнення цього...

Читати »

Стажування у Франції, або коли твоя друга іноземна мова – французька!

07.11.2022 | 17:30

Нещодавно студентка 4 курсу англійської філології Вілкова Софія скористалася нагодою пройти педагогічне стажування у Франції (м. Пуатьє), яке тривало понад місяць. Необхідні передумови – старанність у навчанні та друга іноземна мова – французька!!!
Завдяки співпраці кафедри французької філології та асоціації «Espoir – Ukraine» студенти франкового університету мають можливість проходити мовне, педагогічне та спеціалізоване професійне стажування у Франції. Необхідною вимогою є володіння французькою мовою, починаючи з рівня В1.
Cофія Вілкова: «Це захоплююче стажування я запам’ятаю назавжди. Привітний колектив початкової школи l’École élémentaire...

Читати »

На кафедрі французької філології відбувся круглий стіл, присвячений Остапові Домбровському

02.11.2022 | 13:44

Цьогоріч кафедра французької філології факультету іноземних мов Львівського університету відзначає 125-річчя з часу свого заснування. В рамках святкування урочистої події, 27 жовтня 2022 року відбувся перший із низки круглих столів, присвячений пам’яті завідувача кафедри французької філології Домбровського Остапа Августовича – романіста, непересічної особистості та цікавої людини. Цьогоріч йому виповнилося б 116 років.

Читати »