Кафедра французької та іспанської філологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Випускники
 • Історія кафедри
 • Новини

Любі абітурієнти! Інформація для Вас: https://fren-eng.lnu.edu.ua/#about

https://www.instagram.com/fren.eng.lnu/

Про нас_презентація

Кафедра французької та іспанської філологій (до 1 січня 2023 року – кафедра французької філології), одна з найстаріших кафедр не лише в нашому Університеті, а й у Східній Європі, святкує цьогоріч 125-річчя з часу свого заснування. Кафедра із славними і усталеними  традиціями, яка, проте, дуже стрімко розвивається, пристосовуючись до викликів сучасного часу.

Унікальність кафедри полягає у поєднанні та рівноцінному функціонуванню двох філологій: французької та іспанської. Кафедра забезпечує якісну та ґрунтовну підготовку  філологів, фахівців двох іноземних мов, а саме, французької (як першої мови) і англійської (як другої), іспанської (як першої мови) та англійської (як другої) та світової літератури.

Вагомого значення ми надаємо  також перекладацьким умінням студентів, які підкріплюються не лише відповідними дисциплінами, а й перекладацькою практикою.

Колектив кафедри – це досвідчені викладачі та науковці, які постійно працюють над самовдосконаленням. Маючи тісні зв’язки з університетами, дослідницькими центрами та інститутами Франції, Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чеської Республіки, Сербії та Швейцарії, викладачі кафедри мають можливість проходити  стажування в університетах та мовних академіях Іспанії та Франції.

Слід зазначити, що невід’ємною складовою опанування іноземної мови є навчання з носіями мови. На кафедрі працюють лектори з Іспанії за програмою Агентства Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії, які ведуть розмовний клуб для студенів першого року навчання.

Завдяки тісній співпраці з ГО “Альянс Франсез міста Львова” студенти кафедри мають можливість працювати як  із  молодими викладачами-носіями мови, так і з авторитетними фахівцями  з Франції, розвиваючи, таким чином, не лише філологічну складову своєї майбутньої професії, а й культурологічну.

Студенти кафедри є активними учасниками програми Європейського Союзу Еразмус +  та мають можливість отримувати стипендії і проходити навчання за кордоном у рамках цієї програми (університети Іспанії, Болгарії, Франції, Румунії).

Кафедра є членом Франкофонної університетської Агенції  (AUF), що дає можливість проходити стажування та навчатися паралельно в нашому університеті та університеті-члені Агенції.

Багаторічна співпраця з Федерацією Обмінів Франція-Україна (FEFU) уможливлює проходження нашими студентами літніх стажувань, а також методичних (для студентів 4 курсу), для закріплення отриманих впродовж навчання  знань в іноземному мовному середовищі

Наші студенти – щорічні переможці та призери Всеукраїнських студентських олімпіад  з французької та іспанської мов та перекладу.

Кафедра є єдиним у Західній Україні офіційним центром з проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка (DELE).

Викладачі французької мови є екзаменаторами іспитів DELF / DALF.

Кафедра підтримує добрі стосунки з Посольством Франції в Україні, з Посольством Королівства Іспанії в Україні з  Асоціацією іспаністів України (АІУ). Викладачі кафедри беруть участь у щорічних міжнародних конгресах АІУ, методичних курсах, семінарах при посольствах та майстернях для учителів і викладачів іспанської  та французької мов.

Цікавими та насиченими є  святкування Днів французької (Le printemps français) та іспанської мов в Україні, де активними учасниками є не лише викладачі кафедри, а й, звичайно, студенти.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі знання у галузі романістики, зокрема, з:

 • лексикології
 • лінгвокраїнознавства
 • стилістики;
 • історії мови;
 • теорії та практики перекладу;
 • теоретичної фонетики та граматики
 • методики навчання іноземної мови;
 • світової літератури

Крім того, велика кількість вибіркових предметів, які підкріплюють кожну нормативну дисципліну, уможливлює отримання глибших та міцніших  знань з кожного зазначеного предмета. Кафедра завжди йде назустріч побажанням студентів, постійно оновлюючи та змінюючи, відповідно до побажань студентів, вибіркові дисципліни.

Кращі студенти кафедри беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях факультету іноземних мов та публікують результати своїх наукових  досліджень в університетських збірниках. Переможці факультетських конференцій є постійними активними учасниками та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт.

Наші випускники працюють не лише викладачами, вчителями та перекладачами, а й є знаними фахівцями в найрізноманітніших галузях сучасного світу, а саме:

 

 

Випускник кафедри французької та іспанської філологій  зможе:

 • Вільно, впевнено і правильно володіти першою іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти французьку, іспанську та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови;
 • здійснювати мовний аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно перекладати тексти із дотриманням граматичних, лексичних та національних норм мови;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій.

СТУДЕНТИ ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Перший курс іспанської філології (2019-2020) про навчання на факультеті іноземних мов

 

Співробітники

завідувач, доцент (сумісник)ПІСКОЗУБ Зоряна Федорівназавідувач, доцент (сумісник)
професор (сумісник)ЧЕРНЮХ Богдан Васильовичпрофесор (сумісник)
доцентБАЙЦАР Ірина Михайлівнадоцент
доцентКАБОВ Аркадій Вікторовичдоцент
доцентКОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент
доцентЛЕСЬКО Христина Степанівнадоцент
доцентМАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнадоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
доцентЯРОШКО-КУШНІР Наталія Сергіївнадоцент
старший викладачКітебер Гарсія Сарастарший викладач
асистентВАЧИНИЧ Любов Іллівнаасистент
асистентДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКузик Наталя Юріївнаасистент
асистентКУШНІР Оксана Павлівнаасистент
асистентЛИСЮК Володимир Володимировичасистент
асистентЛИСЮК Сергій Володимировичасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСАМОДУРОВА Оксана Богданівнаасистент
асистентСТРОНСЬКА Мар'яна Богданівнаасистент
асистентСУХОРСЬКА Наталія Ігорівнаасистент
асистентФАР'ЯН Віталія Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
асистентЧАБАН Марія Богданівнаасистент
асистентШМОТОЛОХА Іванна Юріївнаасистент
лаборантДУТКО Андріана-Марія Василівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

 

МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Дмитрасевич Н.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з французької мови (для навчання студентів спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». / Н.І. Дмитрасевич. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2020. – 70 с.

Дмитрасевич Н.І., Стецько Я.Т. Методичні рекомендації для засвоєння граматичного матеріалу з французької мови. / Н.І. Дмитрасевич, Я.Т. Стецько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.

Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов / І.М.Вигнанська. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2015. – 76 с.

Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

Чапля. О.С. Методичні вказівки зі спецкурсу “Рефенційна картина кількісних іменникових груп”. / О.С.Чапля. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2012. -28 с.

 

ІСПАНСЬКА МОВА

Кушнір О.П. , Маєвська О.Т., Осєчко С.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Кушнір О.П., Маєвська О.Т., Осєчко С.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю.  Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір Оксана, Маєвська Ольга, Осєчко Світлана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Кушнір О. П., Осєчко С.М. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
Кушнір О. П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
Кушнір О. П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
Лесько Х., Хомицька І.І. Методичні вказівки з граматики іспанської мови (El Modo Subjuntivo) / Х.С.Лесько, І.І.Хомицька – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.

Цимбалістий І. Ю. Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник/ уклад. : І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І. Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒ 72 с. (співавтор)

 

Теми курсових робіт з методики викладання іноземних мов (1 семестр 2023-2024 н.р.), 4 курс

Французька філологія

Іспанська філологія

 

Теми лінгвістичних курсових (2 семестр 2023-2024 н.р.), 3 курс

Французька філологія

Іспанська філологія

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Магістерські роботи

Теми магістерських робіт 2019|2020

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Питання на державні іспити:

Перша мова

Список запитань на держіспит з основної мови (французької) для студентів 4 курсу французької філології

Список запитань на держіспит з основної мови (іспанської) для студентів 4 курсу іспанської філології

Друга мова

Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 4 курсу англійської філології
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (іспанської) для студентів 4 курсу факультету іноземних мов

 

Атестаційний іспит_типовий тест_ друга іноземна мова (французька)

 

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма всупного іспиту до аспірантури_французька

Програма всупного іспиту до аспірантури_іспанська

Бібліотека кафедри

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Науковий семінар кафедри французької філології на тему: «Романістика: антропоцентричний та когнітивний аспекти досліджень»
Графік проведення на 2023-2024 н. р.

Дисертації захищені під керівництвом викладачів кафедри французької філології: (дисертації)

ПЕРЕКЛАДИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЙ

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ (ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ)

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ (ІСПАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ)

Конгреси та семінари кафедри

Круглий стіл, присвячений репатріантам-іспаністам Львівського університету

Круглий стіл, присвячений репатріантам-викладачам кафедри французької філології

Засідання секції романських мов у рамках Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка за 2022 рік

Кафедра французької філології Львівського університету відзначає 125-річчя від часу заснування

Круглий стіл, присвячений Остапові Домбровському

“Як много важить слово” (щорічна науково-практична конференція студентів кафедри французької філології) 2022

5-а Міжнародна конференція «На перехресті значень» / «Au Carrefour des Sens»

IV Міжнародна франкомовна конференція

Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 2020 рік

Науково-практична конференція студентів кафедри французької філології 2020

Майстерка з викладання іспанської мови, 29.02.2020

Всеукраїнська науково-методична майстерка з іспанської мови 11 жовтня 2019 р.

Відкриті лекції з іспаністики 2015-2018 рр.

Регіональний день 2.0 з французької мови та літератури, 05.06.2018

Архівні матеріали

Стратегія

Програмні цілі та завдання кафедри французької філології (2022 – 2027 рр)

Обговорення Кодексу академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка, 16 січня 2020 р.

СПІВРОБІТНИЦТВО

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Угоди на проведення практики студентами

ІСПАНСЬКА МОВА

Угоди на проведення практики студентами

Архівні матеріали (Французька мова, Іспанська мова)

Випускники

ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Ірина Ключковська, випускниця кафедри французької філології  Львівського національного університету імені Івана Франка (1976р.). Директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки, доцентка, кандидат педагогічних наук, заслужена працівниця освіти, почесний професор. Нагороджена орденом Княгині Ольги. Почесна амбасадорка Львова, лауреатка премії імені Ірини Калинець.

 

                 

Юрій Підлісний, випускник кафедри французької філології  Львівського національного університету імені Івана Франка (1994р.). Доктор філософії. Завідувач кафедри політичних наук УКУ, директор бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка» (політологія), Голова Комісії УГКЦ у справах родини та мирян. 2010-2015 – депутат Львівської обласної ради, голова комісії освіти та науки. 2014-2016 – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з гуманітарних питань. Член наукового комітету фонду Gravissimum Educationis (Ватикан). Член міжнародного аналітичного центру European Security Architecture (Маастріхт, Нідерланди).

 

              

Наталія Панькович, випускниця кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (2014р.). Розпочала кар‘єру помічником консула та акредитованим перекладачем у Почесному консульстві Франції в м. Львові. Упродовж чотирьох років працює на дипломатичній службі в МЗС України. Після довготермінового відрядження в Алжирі займається розвитком двосторонньої співпраці з європейськими країнами. 

 

ІСПАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

             

Світлана Присяжнюк, випускниця іспанської філології кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (2000р.).
Для професійної реалізації обрала фах перекладача. Займається усним  (послідовним і синхронним) та   письмовим перекладами.
У 2009 році вийшов друком переклад на іспанську мову: Cuentos de Ucrania. Ana María López Expósito y Mykola Vasyliovych Gogol (Editorial “Cultivalibros”).
З 2006 року займає посаду акредитованого перекладача при консульському відділі Посольства України в Мадриді (Іспанія). Співпрацює із Canal 24 horas (відділення новин), також із музеєм Прадо (El Museo Del Prado) та із Тісен Борнеміка (El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza).
Галина Тріль, випускниця іспанської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (2004 рік).
Розпочала свою освітянську карʼєру у 2004 році як вчитель іспанської мови в НВК «Школа-садок «Софія» (зараз Ліцей 80 ЛМР), де з 2019 по 2023 роки займає також посаду заступника директора.
Директорка Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи №3. Координаторка освітніх проєктів у МГО (молод грома орг) «Іститут суспільних ініціатив». Членкиня Асоціації іспаністів України.

 

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра французької філології — одна з найстаріших кафедр не лише в Львівському національному Університеті імені Івана Франка, а й у Східній Європі. Кафедра із славними і усталеними  традиціями, яка, проте, дуже стрімко розвивається, пристосовуючись до викликів сучасності. У 2022 році наша кафедра відзначає 125 років з часу свого заснування.

Зазвичай, доступні нам архівні джерела пов’язують кафедру французької філології з 1897 роком та з прізвищем Едварда Порембовича, відомого романіста, знавця декількох мов, поета, публіциста, який навчався в Кракові, Берліні, Мюнхені, Монпельє, Барселоні, Флоренції, Відні (де він отримав диплом доктора філософії в 1890 р.), та  в Парижі. Але габілітацію професор Порембович отримав у Львівському університеті у 1897 році, з яким його пов’язують міцні і тривалі стосунки: декан гуманістичного факультету в 1911 році,  продекан  в 1912 і 1917 роках і ректор університету імені Яна Казимира у Львові у 1924 -1926 роках, а згодом проректор в 1927 році.

Керуючи кафедрою романської філології, на якій викладалися старофранцузька, італійська, португальська та іспанська мови, Едвард Порембович плідно працює в галузі романського мовознавства та літературознавства. Переклад «Божественної комедії» Данте з коментарями та тлумаченнями – це зразок синтезу, завдяки якому читач переноситься в середньовічну Італію. Наукові праці професора  розкривають його нам як дослідника порівняльно-зіставного мовознавства, романіста, філолога-класика з надзвичайним хистом до синтезування та логічної інтерпретації мовних явищ. Праці професора Порембовича є свідченням його ерудованості, енциклопедичних знань, філологічного таланту та неймовірної працездатності. Це і італійська література 15-18 століть, історія французької, іспанської, португальської літератур 17 століття, кельтські, німецькі та романські народні пісні, латинська середньовічна та старопрованська літератури, роль театру Мольєра в розвитку французької цивілізації, ну і звичайно ж Божественна комедія Данте, в творчість якого він був залюблений. Діяльність професора Едварда Порембовича  високо цінувалася  в Університеті і керівництво намагалося зберегти для університету такого здібного професора та педагога навіть тоді, коли той просив дозволу на відхід від праці. Лише 31 листопада 1931 року пан професор отримує нарешті дозвіл від міністерства та завершує свою викладацьку діяльність в університеті. Професор Порембович Е. помер 24 серпня 1937 року і похований на Личаківському кладовищі у Львові.

Постать Едварда Порембовича, доктора філології, професора романської філології, педагога прозаїка, поета, перекладача, літературного критика, історика романської словесності, почесного професора Львівського університету, почесного доктора Університету в Познані (з 1932), Члена Наукового товариства у Варшаві і Львові посідає гідне місце в історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Учень Едварда Порембовича, Зигмунд Черни, отримав диплом доктора філософії у Львівському університеті у 1913 році, навчаючись також  у Парижі, Ліоні, Греноблі. з 1920 року професор З.Черни очолює кафедру французької філології і продовжує традиції львівської романістики, поєднуючи в науці мовознавство і літературознавство. Науковий доробок вченого вражає: це теорія і практика символістського вірша, філософія романтизму, дослідження проблеми містицизму, а також проблема франко-польських відносин та філософія мистецтва чи французький вільний вірш та історія Франції, дидактика сучасних мов і сучасна французька вимова. Професор Зигмунд Черни був деканом гуманістичного факультету до 1939 року.

Цікавим також є той факт, що в ці ж роки на кафедру для читання лекцій запрошують французьких викладачів, як от молодий лектор  Charles Singevin, габілітований в університетах Парижа (Сорбонна) і Ліля відповідно у 1922 році і 1923 роках.

До слова, роки  1925–1935 в історії нашого університету позначені вагомим розвитком гуманітарного напряму, зокрема, крім кафедр романського мовознавства та французької філології, функціонували також кафедри арабської, староєврейсько-арамейської, сербо-хорватської, перської, турецької, угорської, норвезької, монгольської, індійської, іранської філологій та історії Сходу.

Історія Львівської довоєнної романістики була б неповною, якщо не згадати доктора філософії Єжи Куриловича, який навчався в Парижі, в Ecole des Hautes études, яка завжди була дуже престижна, а у Львівському університеті отримав габілітацію в 1926 році і керував кафедрою індоєвропейського мовознавства, допомагаючи професорові Порембовичу з читанням лекцій на кафедрі романської філології.

Німецька окупація Львова, що почалася 30 червня 1941 р., перервала діяльність університету. Багато вчених загинуло. Місто перейшло під контроль радянської влади 27 липня 1944. Кафедра французької філології продовжувала працювати в складі філологічного факультету.

В повоєнний час було призначено завідувачкою кафедри французької філології старшого викладача Тімофєєву Ольгу, яка розробляла тему в дусі того часу «Вплив творчості Тургенєва на французьку літературу 19 ст». Загалом, орієнтація наукових досліджень змінюється в той час: тематика широкомасштабних мовознавчих та літературознавчих проблем поступається місцем дослідженню тем, продиктованих зміною історичних реалій. В той же час над дисертаціями працюють Палятинська Стефанія, Обуховська Ірина. Остап Домбровський, які все ж проявляли свою глибоку індивідуальність у підходах до таких тем як: Франко-майстер терцини, Данте в українській літературі, Іван Франко — теоретик перекладу, Іван Франко — інтерпретатор і перекладач поезій «Нового життя» Данте, (Домбровський О.), «Номінальні речення в сучасній французькій мові» (Палятинська С.), «Прийменники в сучасній французькій мові» (Обухівська І.).

В 1956-1957 н р на кафедрі вже працюють 7 доцентів, кандидатів наук, 3 старші викладачі, 1 викладач і 2 лаборанти. Деканом факультету є кандидат філологічних наук, викладач кафедри французької філології Микола Андрійович Войтюк.

З 1957 по 1969 роки Остап Августович Домбровський, будучи чи не єдиним на кафедрі спадкоємцем наукової тематики великих вчителів-романістів, керує кафедрою французької філології та формує наукову когорту викладачів, серед яких є наші, тоді ще молоді, вчителі: С.І. Гузь, З.С. Данилів, О.М.Падяк, А.М.Рочняк, О.Т.Пявка, І.І.Бабінчук, Г.Г.Цвенгрош, Е.М.Паславська, В.Г.Міщенко, Л.С.Пірко, Б.І.Мороз, М.Д. Клевцова. Завдяки архівам, які нарешті стали доступними, ми маємо змогу відкрити особистість Остапа Августовича, інші грані його цікавої і непересічної натури, не тільки як відомого романіста, франкознавця, але й людини з високими громадськими переконаннями. Знавець романських  мов і літератур (зокрема творчості Данте), історії україно-франкомовних  літературних  зв’язків, дослідник  впливу італійської культури на творчість Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки; вчений, який зробив вагомий внесок у розвиток українського  перекладознавства. Чи можемо ми уявити собі атмосферу хрущовської відлиги, в якій Остап Августович розвивав українське перекладознавство, бо займатися в цей час дослідженням творчості  таких знайомих нам з дитинства Шевченка, Франка, Українки – треба було мати цивільну відвагу і сильне відчуття своєї українськості. Будучи учнем Е.Порембовича, який досліджував і перекладав твори Данте, Остап Домбровський зробив свій внесок в українське дантознавство, захистивши дисертацію «Іван Франко-перекладач і популяризатор творчості Данте» (1954). Цій темі вчений присвятив низку цікавих статей.

Ще один цікавий епізод розвитку кафедри французької філології: в цей час, а саме в 1962 році, функціонувало іспанське відділення. Для
викладання були запрошені викладачі – громадяни Іспанії Ф. Абланедо та Х. М. Морено, а також працювало двоє викладачів-репатріянтів Естеля Лущак і Марія Троць. На жаль, згодом його закриють через брак студентів і викладачів. Проте, завдяки старанням проф. Помірка Р.С. після довгої перерви у 1993 році було відновлене іспанське відділення. Зараз на нашій кафедрі функціонують та розвиваються дві філології: французька та іспанська. Саме тому, зусиллями завідувачки кафедри доц.Зоряни Піскозуб та за підтримки адміністрації факультету,  з 1 січня 2023 року кафедра змінює свою назву на «Кафедра французької та іспанської філологій».

Наступні два завідувачі кафедри Микола Войтюк (1970-1975) і Софія Волощак (1975-1983) були науковцями, чудовими викладачами, які  активно займалися громадською діяльністю. Микола Андрійович Войтюк, чудовий фонетист практик та теоретик, який, будучи деканом факультету іноземних мов залучив на кафедру іноземних репатріантів із Франції. Софія Волощак, граматистка, авторка численних праць по порівняльному вживанню прийменників у французькій та українській мовах, яка любила мистецтво (її батько був поетом), організовувала численні концерти, де брали участь студенти і викладачі, і активною учасницею  яких була сама Софія Андріївна.

Викладачі-репатріянти, які, починаючи з кінця 50-років влилися в колектив кафедри, стали її візитною карткою, а студенти отримали змогу вивчати мову, як тепер прийнято говорити, з носіями мови.

Почесне місце в історії нашої кафедри займає її багаторічний завідувач, професор Роман Помірко, який  керував кафедрою з 1983 до 2019 року, з перервами на докторантуру чи закордонні відрядження. Вчений-романіст, дослідник порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, автор понад 150 наукових праць, багатьох монографій та підручників. Професор Р.Помірко створив свою романістичну школу, підготувавши більше 20 кандидатів та 2 докторів наук. Керуючи кафедрою, Роман Семенович працював над розбудовою нашого факультету: у 1980—1983 рр. — заступник декана факультету іноземних мов, 1996—2000 рр. — декан факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, 1997-2001 – куратор міжнародного гранту Темпус-Тасіс «Прикладні іноземні мови». Вагомий життєвий поступ Романа Помірка, його наукова і педагогічна діяльність була високо оцінена університетом, а його прагнення розвивати французьку мову увінчалося нагородою, Орденом Академічних пальм, врученого послом Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.

Загалом, початок 21 століття на кафедрі – це продовження її наукових здобутків через численні захисти кандидатських дисертацій з французької та іспанської мов.

Але ж рух – це життя. Нам є куди рухатися, куди розвиватися, щоб бути гідними спадкоємцями наших попередників і щоб зберегти та примножити традиції школи львівської романістики. Маючи більш, ніж столітню історію за своїми плечима, плекаючи свої традиції,  кафедра дуже стрімко розвивається, пристосовуючись до викликів сучасноcності. Саме тому ми прислухаємося до нашого студентства, вводимо нові цікаві дисципліни, перекладацькі практики і шукаємо нових стейкхолдерів. В нас налагоджені чудові стосунки з закордонними університетами: Вроцлавський університет, Ягелонський, Люблінський католицький університет Івана Павла II, Сілезький університет в Катовіце, викладачі яких беруть участь у кафедральних наукових семінарах та читають лекції нашим студентам. Університет м. Пуатьє (Франція), Орлеанський  Університет (Франція), Університет міста Кадіс (Іспанія) радо приймають наших студентів для навчання в рамках програми Еразмус+.

Результатом співпраці з університетом Пуатьє стало літнє стажування наших студентів та викладачів в рамках програми Еразмус+. Тісна співпраця з Вроцлавським університетом знайшла своє практичне відображення, а саме, у 2021 році ми спільно провели 5-у Міжнародну конференцію «На перехресті значень» / «Au Carrefour des Sens». Ця наукова зустріч об’єднала науковців з 26 університетів України, Польщі, Франції, Литви, Сербії, Сполучених Штатів. Ми співпрацюємо з Агенцією франкофонних університетів, асоційованим членом якої є наш університет. З ініціативи кафедри французької філології у співпраці з Посольством Франції в Україні, Французьким Інститутом в Україні та Агенцією Університетської Франкофонії (АУФ) у квітні 2021 року було проведено IV-у Міжнародну франкомовну багатодисциплінарну науково-практичну конференцію «Мови, Науки та Практика» (4-ième Colloque international francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratiques »).

Завдяки тісним зв’язкам кафедри з Посольствами Франції та Іспанії в Україні, угодами щодо розвитку французької мови та культури Institut Français та Alliance Française, Іспанським центром міжнародної співпраці Міністерства освіти Іспанії AECI, до роботи у викладацькому складі кафедри є постійно залученими лектори-носії мови з  Іспанії та Франції.

Гарна і тривала співпраця (з 2013року) поєднує нашу кафедру з Федерацією обмінів Франція-Україна, завдяки якій студенти нашого факультету, які вивчають французьку як першу і другу іноземну мови, мають змогу вдосконалювати свої знання з носіями мови.

Підводячи своєрідний підсумок 125 річній історії кафедри, аналізуючи її сьогодення, ми по новому осмислюємо місце і роль професорсько-викладацького колективу кафедри, її очільників, які у різні часи демонстрували високі стандарти педагогічного та наукового хисту, притім часто їх громадянська позиція давала їм сили протистояти складним політичним викликам.

 

Студентські Олімпіади

   

Лектори з Іспанії

Меморандум про взаєморозуміння щодо  сприяння та надання допомог лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспаніїї (MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

UCRANIA_IVAN FRANKO LVIV_13.14

 

Стипендіати програми Еразмус + КА1 – навчальна кредитна мобільність

 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської Олімпіади з французької та іспанської мов (17.02.2020) – зустрічі, дискусії, обмін думками.

https://lingua.lnu.edu.ua/news/iii-etap-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-frantsuz-koi-ta-ispans-koi-mov

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук

https://lingua.lnu.edu.ua/news/konkurs-zakhyst-naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uchniv-maloi-akademii-nauk

Участь викладачів у журі учнівських науково-практичних конференцій

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (студентська та учнівська)

Проекти AUF

L’AUF au service de la diplomatie académique

HARAYDA Yosyp-Yuriy – Attestation de stage   Враження про стажування

Наталя Пелех. Враження про стажування в ESFAM

2018-2019 Рік французької мови в Україні

Вступ ЛНУ імені Івана Франка до Університетської Агенції Франкофонії, 2019р    AUF

Марафон Франкофонії , 24.03.2019

Поетично-пісенна презентація творів Йосипа Гарайди, 8.10.2018 Фотогалерея

Соціокультурний квест між студентами факультету, 11.10.2018

Літня школа

ПІЗНАЄМО СВІТ (Наші поїздки із студентами)

Перші кроки студентів французької філології у ораторському мистецтві

17.06.2024 | 23:05

Сесія набрала обертів, студенти та викладачі занурені у іспити, а ми пригадуємо різні цікаві моменти семестру, що закінчується. Наші студенти впродовж навчання опановують різні цікаві предмети, теоретичні чи прикладні, але їх мета є одна, зробити нашого студента цікавим, освіченим і багатогранним, який завжди зуміє застосувати на практиці отримані знання. Наші студенти вивчають навіть ораторське мистецтво,а мистецтво “гарно розмовляти” потрібне кожному з нас щодня. Як цікаво провести лекцію? Як зуміти втримати увагу аудиторії? Як повести себе в непередбачуваній ситуації під час...

Читати »

Відзнаки ректора університету студентам кафедри французької та іспанської філологій

11.06.2024 | 23:11

Ніби зовсім недавно ми ділилися з вами радістю та вітали наших студентів із успішним проведенням Олімпіади з французької та іспанської мов. І ось вже закінчення семестру, студенти та викладачі підбивають підсумки семестру, зазвичай, дуже успішні, а ми, принагідно вітаємо наших студентів-переможців студентської Олімпіади з французької та іспанської мов, яким на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов,  урочисто вручили грамоти. Наші щирі вітання студентам-знавцям французької та іспанської мов з отриманням грамоти ректора нашого університету !

Читати »

Участь викладачів-іспаністів у семінарі “Освітні віртуальні дні ELE “(Jornadas virtuales didácticas ELE), організованому Федерацією Асоціацій Іспанських мовних академій для іноземців (FEDELE)

11.06.2024 | 22:45

Постійне навчання, освоєння нових знань та навичок, обмін досвідом серед однодумців - це одні із найважливіших складових роботи хорошого педагога. Саме тому викладачі кафедри французької та іспанської філологій не втрачають можливостей відвідати спеціалізовані майстерки, симпозіуми, семінари з дидактики. " Освітні віртуальні дні ELE "(Jornadas virtuales didácticas ELE)- це один із таких семінарів, організований Федерацією Асоціацій Іспанських мовних академій для іноземців (FEDELE).

Читати »

Відбувся захист лінгвістичних курсових робіт студентів французького відділення

09.06.2024 | 00:09

Кінець травня-початок червня- це завжди дуже напружений час для студентства: контрольні роботи, модулі, заліки, ну і , звичайно, курсові роботи. Цьогоріч нас потішили студенти 3 курсу французької філології, які нещодавно захистили лінгвістичні курсові роботи. Напружена і , водночас, цікава робота впродовж семестру – і результати не забарилися! Чудові та змістовні презентації та цікаве представлення результатів своїх досліджень перетворив захист у справжнє Свято науки. Вражає різноманітність та актуальність тем студентських досліджень: «Лексико-прагматична та артистична синергія в представленні образу “Жінки” у французьких...

Читати »