Кафедра французької філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини

 

КАФЕДРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ має понад 120-тилітню історію і, за тривалий час свого існування, професорський та викладацький склад допоміг підготувати багато фахівців французької та іспанської мов, викладачів у різних навчальних закладах України та за кордоном, перекладачів, дипломатів, видатних вчених з міжнародним ім’ям.

Унікальність КАФЕДРИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ полягає у поєднанні та рівноцінному функціонуванню двох філологій: іспанської та французької. Кафедра готує професійних філологів у галузі викладання іспанської, французької та англійської мов, надаючи також вагомого значення перекладацьким умінням студентів.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі та науковці. Працівники кафедри проходять стажування в університетах та мовних академіях Іспанії та Франції. Кафедра має тісні зв’язки  з університетами, дослідницькими центрами, окремими університетськими кафедрами та інститутами Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чеської Республіки, Сербії та Швейцарії тощо.

Студенти кафедри мають змогу вивчати іспанську та французьку мови з носіями мови. На кафедрі працюють лектори з Іспанії за програмою Агентства Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії AECI та стажери з Франції, які проходять стажування на кафедрі. Для кращого розвитку усного мовлення лектори з Іспанії ведуть розмовний клуб для студенів першого року навчання.

Студенти мають можливість отримувати стипендії і проходити навчання за кордоном у рамках програми Європейського Союзу Еразмус + (університети міста Кадіс, Валенсія та Більбао). Вони щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді спеціальності «Іспанська мова / Французька мова»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Французька мова» і посідають призові місця.

Кафедра є єдиним у Західній Україні офіційним центром з проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка (DELE). Також викладачі французької мови є екзаменаторами іспитів DELF / DALF.

Кафедра підтримує добрі стосунки з Посольством Королівства Іспанії в Україні та Посольством Франції в Україні, з Асоціацію іспаністів України (АІУ). Члени кафедри беруть активну участь у щорічному міжнародному конгресі АІУ, Днів іспанської та французької мов в Україні, методичних курсах, семінарах та майстернях для учителів і викладачів іспанської / французької мови.

Знайти інформацію про план подальшого розвитку кафедри Ви можете в рубриці «Стратегія» на сторінці кафедри.

 

Кафедра французької філології готує філологів, фахівців двох іноземних мов (іспанської та англійської / французької та англійської) та світової літератури.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі знання у галузі:

 • романістики;
 • історії мови;
 • теорії та практики перекладу;
 • методики навчання іноземної мови;
 • риторики;
 • стилістики;
 • лексикології.

 

Кращі студенти беруть участь у щорічній студентській науковій конференції факультету іноземних мов та мають змогу публікувати результати своєї наукової роботи. Студенти кафедри є призерами Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт.

Викладачі кафедри публікують результати своїх наукових досліджень не лише у фахових виданнях факультету іноземних мов (Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія «Іноземні мови» та «Іноземна філологія»), але й в інших виданнях України та світу.

Майбутні професії:

 

 

 

Ви зможете:

 • Вільно, впевнено і правильно володіти першою іноземною мовою (іспанською / французькою) на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти іспанську, французьку та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови;
 • здійснювати мовний аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно перекладати тексти із дотриманням граматичних норм мови;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їхніх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій.

 

Основні лінгвістичні дисципліни, що читають студентам:

вступ до мовознавства та літературознавства, вступ до спеціальності, перша іноземна мова (іспанська / французька мова), друга іноземна мова (англійська), історія світової літератури, лексикологія (іспанської / французької мови), стилістика (іспанської / французької мови), лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови, теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) методика навчання іноземної мови, латинська мова тощо;

Спеціалізовані вибіркові курси:

Основи філології, аналіз сучасної короткої прози, словотвір, теорфонетика, ділова іноземна мова, риторика, видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської / французької мови, історія перекладознавства, усний переклад, сучасні методи навчання іноземної мови та багато інших.

 

Підручники, посібники викладачів кафедри французької філології

Переклади викладачів кафедри французької філології

 

СТУДЕНТИ ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Перший курс іспанської філології (2019-2020) про навчання на факультеті іноземних мов

Співробітники

в.о. завідувача кафедри, доцент (сумісник)ПІСКОЗУБ Зоряна Федорівнав.о. завідувача кафедри, доцент (сумісник)
доцентВИГНАНСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
доцентКАБОВ Аркадій Вікторовичдоцент
доцентКОСТЬ Ганна Мирославівнадоцент
доцентЛЕСЬКО Христина Степанівнадоцент
доцентМАНДЗАК Іван Антоновичдоцент
доцентСТЕЦЬКО Ярина Тарасівнадоцент
доцентФРОЛЯК Мирослава Петрівнадоцент
доцентЦИМБАЛІСТИЙ Ігор Юліановичдоцент
доцентЧАПЛЯ Ольга Степанівнадоцент
доцентЯРОШКО Наталія Сергіївнадоцент
старший викладачАльварес Діас Еленастарший викладач
асистентВАЧИНИЧ Любов Іллівнаасистент
асистентДЕМЧУК Наталія Михайлівнаасистент
асистентДМИТРАСЕВИЧ Наталія Ігорівнаасистент
асистентЄВДОКИМОВА Ірина Андріївнаасистент
асистентЖОХ Ірина Петрівнаасистент
асистентЗЕЛЕНА Юлія Любомирівнаасистент
асистентКЛЕПУЦ Надія Осипівнаасистент
асистентКНЯЗИК Христина Василівнаасистент
асистентКОРПАН Леся Степанівнаасистент
асистентКузик Наталя Юріївнаасистент
асистентКУШНІР Оксана Павлівнаасистент
асистентЛенько Маринаасистент
асистентЛИСЮК Володимир Володимировичасистент
асистентЛИСЮК Сергій Володимировичасистент
асистентМАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент
асистентМИКОЛАЄВИЧ-ДЖУМАН Наталія Богданівнаасистент
асистентОСЄЧКО Світлана Миколаївнаасистент
асистентПИСАРЕВСЬКА Олена Володимирівнаасистент
асистентРИМЯК Ірина Євгенівнаасистент
асистентСАЙФУТДІНОВА Олена Юріївнаасистент
асистентСЛЮСАР Ірина Ігорівнаасистент
асистентСУХОРСЬКА Наталія Ігорівнаасистент
асистентФАР'ЯН Віталія Юріївнаасистент
асистентХОМИЦЬКА Іванна Іванівнаасистент
асистентШМОТОЛОХА Іванна Юріївнаасистент
лаборантБОГУШ Ольга Миколаївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПИСОК АСИСТЕНТІВ НА ІСПИТИ

Французька мова

Іспанська мова

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ЧАС КАРАНТИНУ

у період запровадження карантину з 27 квітня 2020 року до 11 травня 2020 року

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

№ 0-35  від  24  квітня 2020 року)

Дмитрасевич Н.І.

Ярошко Н.С.

Вигнанська І.М.

Вачинич Л.І.

Кабов А.В.

Кость Г.М. 3 курс  2 курс

Лисюк С.В.

Львова Л.Ф.

Мандзак І.А.  ;   5 курс

Миколаєвич-Джуман Н.Б.

Осєчко С.М.

Чапля О.С.

Стецько Я.Т.

Римяк І.Є.

Лисюк В.В.

Писаревська О.В.

Сайфутдінова О.Ю.

Сухорська Н.І.

Демчук Н.М.

Шмотолоха І.Ю.

Жох І.П.

Євдокимова І.А.

Лесько Х.С.

Маєвська О.Т.

Слюсар І.І.

Цимбалістий І.Ю.

Зелена Ю.Л.

МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Дмитрасевич Н.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з французької мови ( 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Дмитрасевич Н.І., Стецько Я.Т. Методичні рекомендації для засвоєння граматичного матеріалу з францзької мови для студентів факультету іноземних мов (англійська, французька, іспанська та німецька мови)
Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов
Чапля О.С. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗІ СПЕЦКУРСУ “Референційна картина іменникових груп”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗІ СПЕЦКУРСУ “Референційна картина іменникових груп”

Ярошко Н.С., Миколаєвич-Джуман Н.Б. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики.

Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

 

ІСПАНСЬКА МОВА

Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови
Кушнір О.П., Осєчко С.М. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)
Кушнір О.П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta) Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta)
Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas)Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas)
Маєвська О.Т. Методичні матеріали для студентів 3 курсу з дисципліни Перша іноземна мова (іспанська)Методичні матеріали для студентів 3 курсу з дисципліни Перша іноземна мова (іспанська)
Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.

Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 38 c.

Цимбалістий І. Ю. Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник/ уклад. : І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І. Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒ 72 с. (співавтор)

Теми курсових робіт з методики викладання іноземних мов (1 семестр 2020-2021 н.р.), 4 курс

Іспанська філологія

Французька філологія

Теми лінгвістичних курсових ( 2 семестр 2019-2020 н.р.), 3 курс
Французька філологія
Іспанська філогія

Методичні рекомендації для написання курсових

Магістерські роботи

Теми магістерських робіт 2019|2020

Методичні рекомендації_до магістерських робіт

Питання на державні іспити:
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (французької) для студентів 4 курсу англійської філології
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (іспанської) для студентів 4 курсу факультету іноземних мов
Питання на державний іспит з другої іноземної мови (іспанської) для студентів 6 курсу факультету іноземних мов
Питання на державний іспит з основної мови (французька) для студентів 4 курсу французької філології

Програми:
Програма всупного іспиту до аспірантури_французька
Програма всупного іспиту до аспірантури_іспанська

Бібліотека кафедри

Дослідження

 • порівняльно-типологічні особливості романських мов;
 • семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої діяльності французької та іспанської мов;
 • перекладознавство та проблеми перекладу з французької та іспанської на українську мову та з української на іспанську і французьку;
 • проблеми фонетики, граматики, стилістики та сучасної дериватології романських мов;
 • історіографія романістичних досліджень у Львівському університеті.

Дисертації захищені під керівництвом викладачів кафедри французької філології: (дисертації)

Конгреси та семінари кафедри

Майстерка з викладання іспанської мови, 29.02.2020

Всеукраїнська науково-методична майстерка з іспанської мови 11 жовтня 2019 р.

Відкриті лекції з іспаністики 2015-2018 рр.

Регіональний день 2.0 з французької мови та літератури, 05.06.2018

Семінар “Комунікативний і акціональний підхід у викладанні іноземної мови”, 09.06.2016

Х Дидактичний курс для вчителів іспанської мови, 29.05.2015

Семінар «Комунікативна та акціональна методики викладання французької мови як іноземної», 2015

IV Міжнародний Конгрес іспаністів України “Memoria y cultura en el hispanismo global”, 04.04.2013

Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа: географічна віддаленість і культурна близькість”, 22.10.2010

Стратегія

Стратегічний план розвитку кафедри

Обговорення Кодексу академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка, 16 січня 2020 р.

СПІВРОБІТНИЦТВО

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Договори про співпрацю

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії на ОП “Французька мова та література”

Угоди на проведення практики студентами

ІСПАНСЬКА МОВА

Договори про співпрацю

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії на ОП “Іспанська мова та література”

Угоди на проведення практики студентами

 

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Звіт про опитування_ОП Французька мова та література_бакалавр

Звіт про опитування_ ОП Іспанська мова та література_бакалаври

Результати опитування студентів ЛНУ (травень 2019р.)

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Студентські Олімпіади

   

Лектори з Іспанії

Меморандум про взаєморозуміння щодо  сприяння та надання допомог лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспаніїї (MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного Співробітництва та Розитку Іспанії та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

UCRANIA_IVAN FRANKO LVIV_13.14

 

Стипендіати програми Еразмус + КА1 – навчальна кредитна мобільність

 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської Олімпіади з французької та іспанської мов (17.02.2020) – зустрічі, дискусії, обмін думками.

https://lingua.lnu.edu.ua/news/iii-etap-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-frantsuz-koi-ta-ispans-koi-mov

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук

https://lingua.lnu.edu.ua/news/konkurs-zakhyst-naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uchniv-maloi-akademii-nauk

Участь викладачів у журі учнівських науково-практичних конференцій

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ (студентська та учнівська)

 

2018-2019 Рік французької мови в Україні

Вступ ЛНУ імені Івана Франка до Університетської Агенції Франкофонії, 2019р    AUF

Марафон Франкофонії , 24.03.2019

Поетично-пісенна презентація творів Йосипа Гарайди, 8.10.2018 Фотогалерея

Соціокультурний квест між студентами факультету, 11.10.2018

Літня школа

ПІЗНАЄМО СВІТ (Наші поїздки із студентами)

Розклад ліквідації академзаборгованості на денному навчанні для студентів французької філології

25.01.2021 | 10:00

До уваги студентів кафедри французької філології!
Прошу ознайомится з розкладом перескладання іспитів за талоном №2 у прикріплених файлах.
іспанська філологія
французька філологія
 
 

Читати »

Методичний вебінар для викладачів французької мови

22.01.2021 | 17:07

Для професійного розвитку кожного дня необхідно вдосконалювати навички володіння іноземними мовами. Викладання французької та спілкування в різних сферах суспільного життя – це справжній актив у глобальному контексті.
21 січня 2021 року викладачі нашої кафедри взяли участь у методичному вебінарі «Evoluer en français professionnel », організованому видавництвом CLE International, Paris.
Доповідачі Annick Hatterer та Philippe Liria представили нові методики та освітні інструменти від видавництва “CLE International”, які допоможуть покращити навчання учнів у таких галузях як міжнародні відносини, фінанси, торгові переговори, туризм.
Безумовно, такі зустрічі стають...

Читати »

Запрошуємо взяти участь у 5-ій Міжнародній конференції “Au carrefour des sens”

21.01.2021 | 15:56

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 5-ій Міжнародній конференції “Au carrefour des sens”, яка проводитиметься  30 вересня – 1 жовтня 2021 року на базі кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з відділенням французької філології Вроцлавського Університету в рамках міжуніверситетської угоди.

У приєднаному файлі – основні тематичні напрями, відповідно до яких формуватимуться секційні засідання, календар подання резюме виступів, розмір організаційних внесків.

З повагою
організаційний комітет конференції.
CARREFOUR 2021

Читати »

Співпраця кафедри французької філології та Французького Альянсу

30.12.2020 | 12:33

Незабаром скінчиться перший семестр. Він був нелегким, як для викладачів, так і для студентів, проте, підбиваючи підсумки, я б хотіла звернути увагу на прекрасний досвід, який ми мали змогу отримати.
Завдяки співпраці нашої кафедри та Французького Альянсу у м. Львові, нам пощастило мати пари з лекторкою з Франції – Лізою Бурде. Вона приїхала до нас на стажування, щоб не лише поділитися з нами своїми знаннями та набратися досвіду, а ще відкрити для себе нашу чудову  країну. Перш за все, наша група...

Читати »

Café des profs

28.12.2020 | 12:45

З часу впровадження карантинних обмежень та дистанційної форми навчання викладачі та вчителі відчули, що незамінимим мотиватором їх професійного росту є обмін навиками та педагогічними розробками. Посольство Франції та Французький Інститут в Україні впровадили нову форму педагогічних зібрань під романтичною назвою « Café des profs ».
Щомісяця вчителі та викладачі французької мови мають змогу спілкуватися на різні тематики сучасної дидактики, ділитися своїм досвідом і навіть  спробувати на практиці свої нові розробки. Від весни 2020 року викладачі кафедри французької філології мали нагоду дискутувати на такі...

Читати »