Ділова мова (інтеркультурні аспекти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Шаповалова  І. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює різ сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають, на уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні факти.

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів навики та ознайомити з етикетом ділового спілкування; ознайомити студентів з загальними вимогами щодо укладення та оформлення таких документів як резюме, ділові листи, документами з кадрово-контрактних питань. Тому у курсі студент повинен навчитися дотримуватися етики ділового спілкування, складати супровідний лист, резюме, лист-скаргу, та ін., бути обізнаним з мовою ділового спілкування, підготувати презентацію.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Ділова іноземна мова» є ознайомити студентів з головними навичками та вміннями, що забезпечать культуру усного ділового мовлення та функціональне писемне спілкування. Ціль ознайомити студентів з загальними вимогами щодо укладення та оформлення таких документів як резюме, ділові листи, документами з кадрово-контрактних питань, і т.д.

 

Рекомендована література

  1. Evans V. Successful Writing (Intermediate). – Newbury: Express Publishing, 2000
  2. Evans Successful Writing: Student’s book Upper-Intermediate, Express Publishing, 1997
  3. Mascul Bill Business Vocabulary in Use. -– Cambridge University Press, 2002
  4. Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford: Oxford University Press, 2011
  5. 5. New International Business English. – Cambridge University Press, 2000
  6. 6. Stephens M. Practise Advanced Writing, Longman, 1992
  1. 7. Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Business and Administration. – London: A&C Black, 2007
  1. 8. Кріба І.Й. Business English Course. – Львів, 2010
  2. Пінська О.В. Business English. – Київ: Знання, 2006.

Силабус:

Завантажити силабус