Кафедра англійської філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Звіти
 • Стратегія
 • Новини

Програма розвитку кафедри англійської філології на 2023-2028 рр.

На кафедрі англійської філології в ЛНУ ім. Івана Франка  навчається до тисячі студентів.  Заняття за  ОР (освітній рівень) бакалавра та магістра студентам денної та заочної форм навчання, а також слухачам  факультету перекваліфікації та  післядипломної освіти проводять понад шістдесят викладачів.

Це одна з найстарших таких кафедр в Україні. За більш ніж півстолітню історію тут завершили своє навчання тисячі випускників. На кафедрі також працювали  найкращі викладачі України, котрі плекали найвищі стандарти оволодіння мовою та різноманітні дослідницькі зацікавлення.  Під теперішню пору штат кафедри включає двох професорів та понад тридцять доцентів. Молодші педагоги працюють над кандидатськими, а декілька  досвідченіших викладачів – і над докторськими,  дисертаціями.

Англійську як першу іноземну мову викладають впродовж усього курсу навчання у взаємно доповнюваних аспектах із змінними  (залежно від семестрів)  конфігураціями та фокусуваннями.   Ці аспекти включають вступний курс, заняття мовного куратора групи, пристосовані до індивідуальних потреб кожного студента,  різноманітно  доповнюваний (спеціально для українських студентів)  аналітичний курс за прогресивним, аж до рівня вільного користувача (Proficiency), підручником (4 години щотижня впродовж 6 семестрів, потім – 2 години), повне та глибинне  вивчення нормативної граматики (до четвертого семестру),  читання та інтерпретацію вибраних текстів художньої літератури  (5 – 8 семестри), мову засобів масової комунікації (4 – 8 семестри),  навички  інтегрованого письма (7 – 8 семестри). Впродовж перших двох курсів на щотижневих заняттях у невеликих групах студенти  вивчають  антологію англійської та американської літератури. Теж  викладається трирічний курс національної літератури із лекціями та семінарами від кафедри світової літератури.

Мовленнєві  компетентності кожного студента формують декілька викладачів водночас упродовж усього часу його навчання. Основна мета викладання полягає у якнайширшому,  психологічно сприятливому,  розкритті   мовного хисту та навчального потенціалу кожного студента.

Завдяки паралельному вивченню двох іноземних мов, суттєво розширеному запровадженою на факультеті концепцією  подвійної спеціалізації, студенти  опановують другу іноземну мову: німецьку (з можливістю одномісячного навчання в університеті Отто Фрідріха у  Бамберґу, Баварія), а також іспанську чи французьку.  Створено теж можливості вивчення інших великих чи навіть менших  мов. У цих заняттях англійська мова є неодмінним  сприятливим та зручним  навчальним середовищем.

Для  задоволення різноманітних особистих навчальних зацікавлень студентів  кафедра пропонує вивчення чималої кількості вибіркових дисциплін за спеціальністю. З огляду на неповторне багатство англійської мови вони зосереджені на особливих аспектах  різноманітних мовних навичок. Такі заняття ми проводимо у переформатованих для кращої соціалізації   чисельніших навчальних групах.  Вони охоплюють навички практичної комунікації у першокурсників, варіативну імітативну просодику, труднощі аудіювання, тонкощі граматики та узусу, письмо спеціальних цілей та форматів, мистецтво дискусії, розширення загального та спеціального словникового запасу, політематичне  та різнопрофесійне текстове занурення, а також галузеве спрямуванню навичок перекладу, закладених у попередньому вивченні мови. Серед наших викладачів є справжні усні та письмові перекладачі із власним досвідом професійної діяльності та опублікованими художніми чи галузевими  перекладами.

Студенти вивчають  широкий  спектр теоретичних предметів:  вступи  до філології та спеціальності (з тепер вже рідкісним викладанням основ готської мови),   лінгвокраїнознавство, лексикологію, історію мови, теоретичну  граматику, стилістику, загальну та спеціальну  (вікову, медіа-,  CLIL, ESP) методику викладання. У восьмому семестрі студентам проводять  чотиритижневу педагогічну практику. Передбачені інтерактивні семінарські заняття з усіх  предметів. Лекції та практичні заняття  з теорії та  практики перекладу проводять  викладачі  кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура.  Навички з лінгвістичного аналізу зміцнюються курсовими роботами. Їх теж розширює  власний вибір студентом  теоретичних підкурсів із відкритого переліку дисциплін, як от  фонології, фразеології, лексикографії, зовнішньої історії мови, вивчення середньовічних текстів, вивчення  творів Шекспіра, методів лінгвістичного  дослідження, теорії комунікації, соціолінгвістики, психолінгвістики, дискурс-аналізу, літератури постмодернізму.  Студенти беруть участь в англійському театрі, студентському хорі, а також волонтерських практиках та інституційних проектах.

Чимало викладачів кафедри –  учасники міжнародних наукових конференцій та програм наукового чи методичного стажування.  Ми також  використовуємо можливості  для мобільності викладачів та студентів у рамках програми академічного обміну Erasmus. Угоди міжнародної співпраці сягають європейських країн, Сполучених Штатів Америки, Канади та Китаю.  На кафедрі створено цікаві  програми студентської наукової роботи у філології, корпусній лінгвістиці чи електронному моделюванні (за моделлю OED та HТE), а також навчальні ресурси для аудиторного та дистанційного вивчення англійської мови,  проведення занять у з’єднаних групах студенів кафедри та наших американських партнерів. Плануємо створити літню мовну школу для студентів  в Університеті Джона Морса у Ліверпулі. Маємо співпрацю з  партнерами у Польщі, Німеччині, Литві, Італії.   Студенти можуть  подбати про своє ширше професійне майбутнє, розпочавши вивчення китайської мови.

У нас однаково хороше ставлення до всіх студентів: високо творчих, які прагнуть все нових досягнень, але також і тих, хто бажає  відкрити у собі талант до вивчення іноземних мов. Ми пишаємося успіхами кожного студента. Наше викладання усіх аспектів англійської мови інституційне. Воно відбувається у змішаних усереднених групах, проте з можливістю доцільної  трансферності студентів між   цими групами.

Після завершення навчання у випускників буде достойна праця. Викладання англійської мови для різноманітних аудиторій та різних рівнів потрібне в усіх куточках України. Воно потрібне світові. Ви можете теж працювати перекладачем чи мовним спеціалістом, наприклад в інформатиці, мовним експертом чи редактором.  Наші випускники  успішно працюють на виробництві, у журналістиці, в політикумі, туризмі, шоу-бізнесі. Якщо ж Ви захочете опанувати новий фах в економіці,  юриспруденції або ж в аналітичній чи дослідницькій  діяльності у сфері гуманітаристики чи точних наук, то неодмінно матимете перевагу завдяки повноцінному володінню англійською мовою.  Заговорять англійською мовою також і Ваші діти.

Наші магістерські програми включають захоплюючі авторські заняття найкращих методистів, справді потрібні обов’язкові предмети, спеціально підібрані вибіркові дослідницькі дисципліни, заняття з методики, які  зроблять з Вас викладачів мови, можливості розкритися Вашим талантам у справжніх перекладацьких проектах, цінну для Вашого професійного становлення двомісячну педагогічну практику та смак  дослідницького пошуку під час написання магістерської праці. Ми теж пропонуємо навчання в аспірантурі,  та можливості захисту кандидатських дисертацій.  Разом із українськими аспірантами  зараз свою   дисертацію завершує  випускник аспірантури  при кафедрі англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка,  аспірант  із КНР Юнґмін Ванґ.

Витоки англійської філології у Львівському університеті сягають часу першого видання Великого Оксфордського словника англійської мови. Справді небагато університетів Східної Європи  мають його у своїх фондах. З 1964 р. тут  виходить у світ науковий часопис Іноземна філологія, присвячений здебільшого питанням англістики. Кафедра англійської філології Франкового Університету стала відомішою у світі завдяки активним міжнародним зв’язкам,  проведеній  2011-го року Сьомій міжнародній конференції з вивчення середньоанглійської мови  за участю учених з 12 країн.  Ми плануємо проводити щорічний  Anglistentag, студентські  практично-наукові конференції, продовжувати виїзди студентського театру на Міжнародні дні студентської культури тощо. Кафедра тричі була співорганізатором Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови. Відбуваються двосторонні регулярні обміни групами студентів з Варшавським університетом та Вищою професійною школою ім.  Станіслава Піґоня у м.  Кросно, Польща. Наші студенти також  отримують стипендії від університету Отто Фрідріха у  Бамберґу, Баварія.  Кафедра запрошує  відомих вчених. У нас вже читали лекції такі авторитети в галузі англістики (деякі навіть неодноразово)  як   Яцек Фісяк (Познань),  Манфред Горлах  (Гайдельберґ),  подарував кафедрі частину особистої бібліотеки,  Дітер Кастовскі (Відень), Фріц Коніґ  (Північна Кароліна, США), Барбара Крик-Кастовскі (Відень), Ґабріеле Кнаппе  (Бамберґ), Ліліана  Сікорська  (Познань), Ганс Зауер (Мюнхен), Матті Рісаннен (Гельсінкі), Крістіане Дальтон-Пуффер (Відень), Ґжегож Клєпарскі (Жешів), Пітер Л. Рудницький (Флорида, США), Владислав Віталіш (Краків), Ялі Лі (Канада), Джон Андерхіл (Франція).

Перед студентами виступають з лекціями чи повідомленнями або проводять незабутні практичні заняття  численні гості з інших країн та носії англійської мови.

Англійська мова в ЛНУ ім. Івана Франка, на кафедрі англійської філології –ДОБРИЙ ВИБІР !

 

Співробітники

завідувачБІЛИНСЬКИЙ Михайло Емільовичзавідувач
професорБЕХТА Іван Антоновичпрофесор
доцентБАБІЙЧУК Людмила Василівнадоцент
доцентБАРАНОВСЬКА Ольга Дмитрівнадоцент
доцентБЕРНАР Глорія Богданівнадоцент
доцентБУБЛИК Тетяна Євгенівнадоцент
доцентВОЙТЮК Світлана Миколаївнадоцент
доцентГУРАЛЬ Оксана Юріївнадоцент
доцентДАЦЬКО Юлія Михайлівнадоцент
доцентДЕЙЧАКІВСЬКА Олександра Володимирівнадоцент
доцентДІЛАЙ Ірина Петрівнадоцент
доцентЗАВГОРОДНЄВ Юрій Анатолійовичдоцент
доцентЗЬОМКО Уляна Валеріївнадоцент
доцентІВАШКІВ-КОГУТ Світлана Василівнадоцент
доцентКІНАШ Леся Ярославівнадоцент
доцентКОНДРАТИШИН Ігор Мироновичдоцент
доцентКУНЕЦЬ Христина Богданівнадоцент
доцентКУРПІЛЬ Ольга Стефанівнадоцент
доцентЛАДНИЦЬКА Олеся Львівнадоцент
доцентЛОТОЦЬКА Кароліна Ярославівнадоцент
доцентНЕРА Наталя Ярославівнадоцент
доцентОЛЕНЮК Олена Валеріївнадоцент
доцентОРШИНСЬКА Тетяна Захарівнадоцент
доцентПАВЛИШЕНКО Ольга Андріївнадоцент
доцентПЕТРИК Тетяна Володимирівнадоцент
доцентПОТЯТИНИК Уляна Олексіївнадоцент
доцентСАДОВА Галина Юріївнадоцент
доцентСАНОЦЬКА Лариса Георгіївнадоцент
доцентСПОДАРИК Оксана Володимирівнадоцент
доцентСУХОРОЛЬСЬКА Стефанія Михайлівнадоцент
доцентТАТАРОВСЬКА Олеся Василівнадоцент
доцентФЕДОРЕНКО Ольга Ігорівнадоцент
доцентФЕДОРЧУК Марта Михайлівнадоцент
доцентЧЕРКАС Наталія Володимирівнадоцент
доцентШПАК Ольга Андріївнадоцент
старший викладачАРАБСЬКА Ірина Богданівнастарший викладач
асистентБАРГЕЛЬ Олег Романовичасистент
асистентБЕЗУГЛА Олена Володимирівнаасистент
асистентГАВРОНСЬКА-СУСЛОВА Іванна Богданівнаасистент
асистентГАЛАНЬ Олена Петрівнаасистент
асистентГРАД Андріана Іванівнаасистент
асистентДУБРІВСЬКА Галина Петрівнаасистент
асистентДЯЧУК Наталя Орестівнаасистент
асистентЗАДОРОЖНА Оксана Петрівнаасистент
асистентКАШУБА Віра Степанівнаасистент
асистентКОВАЛІВ Соломія Юріївнаасистент
асистентКРУПСЬКА Надія Григорівнаасистент
асистентКУЗЬМИЧ Надія Ярославівнаасистент
асистентКУЛІБАБА Віра Олегівнаасистент
асистентЛАТИК Марко Михайловичасистент
асистентЛЕМЕЩУК Лариса Вікторівнаасистент
асистентМАКАРИШИН Надія Олегівнаасистент
асистентПАЙОНКЕВИЧ Христина Петрівнаасистент
асистентРЯДСЬКА Розанна Іванівнаасистент
асистентСАБАТ Наталія Олексіївнаасистент
асистентСАВЧУК Анна Ярославівнаасистент
асистентСАМОТЕЯ Антоніна Валеріївнаасистент
асистентСІМЧУК Ірина Володимирівнаасистент
асистентСОЛОВЕЙ Олена Юріївнаасистент
асистентТАРАСЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентХОМА Василина Ігорівнаасистент
асистентХОМІЧЕНКО Віра Вікторівнаасистент
асистентЧЕМЕРИНСЬКА Ірина Ярославівнаасистент
асистентШАПОВАЛОВА Ірина Валентинівнаасистент
асистентЮРЧИШИН Ілона Миколаївнаасистент
асистентЯЦКІВ Василина Андріївнаасистент
старший лаборантБОДНАРЧУК Марія Теодорівнастарший лаборант
старший лаборантСЕНІВ Надія Ігорівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ЧАС КАРАНТИНУ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ КАФЕДРИ

Olesia V. Tatarovska. Lectures in Theoretical Phonetics of the English Language and Method-Guides for Seminars
Дзюбіна О. І., Татаровська О. В. ENGLISH THROUGH SONGS
О. І. Дзюбıна, О. В. Татаровська. SKILLFUL READING (додаток до пıдручника Upstream B2)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для написання курсової роботи з методики навчання англійської мови
СенчукІ.А._Методичні рекомендації для виконання курсової і маґістерської робіт
Велика Британія = Images of Britain: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-20028 від 25.12.2012 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 158 с.
Мовознавча хрестоматія = Linguistic Compendium: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-1110 від 05.02.2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 298 с.
Бехта І. А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття / Іван Бехта. – Львів : ПАІС, 2013. – 268 с.
Лотоцька К. Я. Стилістика англійської мови: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
Руда О. В. Введение в дидактику русского языка и межкультурную коммуникацию / A. Петрикова, T. Куприна, Я. Галло. Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove. – Prešov, 2013. – 365 с. (ISBN 978-80-555-0766-8)
Войтюк С. М. Стилістика у стислому викладі / С. М. Войтюк. – Львів : Вид-во “ПРОМАН”, 2013. – 184 с.
Ладницька О. Л. Навчально-методичний посібник з домашнього читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” / О. Л. Ладницька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 112 с.
Саноцька Л. Г. Поезія на заняттях з англійської мови (Poetry in the English Language Class) : навч. посібник / Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 468 с. + 0,3 вкл.
Татаровська О. В. Ділова англійська мова / О. В. Татаровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 94 с.
Оленюк О. В. At Home with Economics (для студентів економічного факультету)
Оршинська Т. З., Потятиник У. О.  All about Words: An Introduction to Modern English Lexicology
Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English Idioms in Use: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 236 с. (13, 7 друк. арк.)
Федоренко О. І., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи Лінгвістичних Досліджень: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. Рекомендації щодо написання курсових робіт.
Федоренко О. І., Сухорольська С. М. Methods of linguistic Аnalysis: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 349 с.
Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської мови. English Idioms in Use : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] Н. В. Черкас. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 236 с.
Latyk M. M. History, Culture and Language of the British People. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2008. – 290 p.
Soloshenko O. D., Zavhorodnyev Y. A., Latyk M. M. Modules On English Lexicology [for independent work and distant learning]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 520 p.
Бехта І.А. Теоретична фонетика англійської мови.– Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 227 с.
Максимчук І., Вступ до германської філології – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 177 с.
Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень (Fundamentals of linguistic Research): Підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 216 с.
Bekhta I.A. Linguistic Facilitator for Masters of English: Хрестоматія для магістрів. – Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 168 с.
Bekhta I.A. Сognitive Narratology: Lecture Course Book for Masters of English]. – Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 157 с.

 

Дослідження

 

 • стиль і жанр художнього тексту; системність художнього стилю мовлення;
 • актуальні проблеми мовознавства у цілому та англістики, зокрема (дериватологія, корпусна граматика, заміщення);
 • питання інтенсифікації навчального процесу;
 • переклади у галузі художньої літератури, краєзнавства і туризму, релігієзнавства, теоретичної фізики.

 

Стратегія

Сумуємо з приводу передчасної смерті Ігора Мироновича Кондратишина

07.01.2024 | 09:53

Викладачі та студенти кафедри англійської філології  глибоко сумують з приводу   передчасної і  непоправної  втрати світлого, талановитого та незабутнього педагога, доцента  Ігоря Мироновича Кондратишина,  виховника та наставника багатьох поколінь англістів  у Дрогобичі та Львові.

Розділяємо скорботу  з його синами Романом і Тарасом та усією родиною.

Похорон відбудеться у м. Самборі 8 січня 2024 року о 12 годині з вул. Заміської 153.

Вічна пам’ять.

Читати »

Науковий семінар “Текст. Культура. Соціум”

08.02.2023 | 09:08

Засідання семінару відбуватимуться останнього понеділка кожного місяця за покликанням.

Olesya Tatarovska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Науковий семінар “Текст. Культура. Соціум”
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86935542883?pwd=UnB5NGpUVldoM0x6aGNzUjZtc3lFZz09

Meeting ID: 869 3554 2883
Passcode: XQiyn5

З повагою,
Олеся Татаровська.

Читати »