Комунікація на підприємстві для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ArrayІна-51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51М

Рекомендована література

  1. Демчук Н.М., Зелена Ю.Л. Ділова іноземна мова (французька) :навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. ̶  Львiв: Львів: в-во ЛТЕУ, 2021.
  2. Dubois A.-L., Tauzin B. Objectif Express2. Le monde professionnel en français. Nouvelle édition. B1/B2.1. – Paris: Hachette, 2016.
  3. Dubois A.-L., Tauzin B. Objectif Express2. Le monde professionnel en français. Nouvelle édition. B1/B2.1. Cahier d’activités. – Paris: Hachette, 2016.

Додаткова література:

  1. Демчук Н.М., Мiщенко В.Г. Français des affaires. Дiлова французька мова. Навчальний посібник. ̶   Львiв: Новий Світ – 2000, 2013.
  2. De Chérisey T. 500 lettres pour tous les jours. Savoir écrire en toutes circonstances. – Paris: Larousse, 2004.
  3. Dufour M. et ali. ÉDITO. Méthode du français. Niveau B –  Paris: Didier, 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус