Корпусна лінгвістика і переклад

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ситар Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Курс ознайомлює з базовими поняттями корпусної лінгвістики, методами дослідження в цій галузі, теоретичними основами корпусних технологій та дає розуміння теоретичного й практичного значення корпусів для проведення наукових досліджень в галузі перекладознавства та для навчання і вивчення іноземної мови.

Результати навчання:

  • знати: базові поняття корпусної лінгвістики, методи дослідження в галузі корпусної лінгвістики, теоретичні основи корпусних технологій.
  • вміти: обґрунтовувати функціонування мовних одиниць, формулювати якісно нові висновки про мову оригіналу та перекладу, окреслювати напрями лінгвістичних досліджень; спираючись головним чином на реальний «живий» мовний матеріал, а не на мовну інтуїцію та інтроспекцію, студенти зможуть абстрагуватися від суб’єктивності дослідника і наблизитися до об’єктивного вивчення мови оригіналу та перекладу; вмітимуть користуватись комп’ютерним інструментарієм корпусної лінгвістики; аналізувати основні типи існуючих корпусів; оперувати корпусними базами даних в перекладознавчих дослідженнях та з метою навчання і вивчення іноземної мови.