Критика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Курс визначає сутність та завдання критики перекладу; розглядає критику перекладу як комплексну філологічну дисципліну; вивчає взаємодію критики і теорії перекладу; пояснює роль критики перекладу у розвитку перекладознавства та практики перекладу. Також курс охоплює видатних критиків перекладу та досліджує критику перекладу в Україні та за кордоном.

Результати навчання:

  • знати: основні поняття критики перекладу, науковців у сфері критики перекладу, основні методологічні прийоми критики перекладу, принципи рецензування перекладу; критерії оцінки перекладу, теоретичне опертя, аналітичні методики тощо..
  • вміти: дати оцінку адекватності перекладу оригіналові й обумовити значення перекладів для культури та мови.