Латинська історична проза

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Інк21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:Курс спрямований на розвиток навиків перекладу та аналізу текстів латинської історичної прози.

 

Результати навчання:

знати:

лексику з опрацьованих творів латинської історичної прози; знати функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень і синтаксичних конструкцій в романі; мовностилістичні засоби роману, послідовність мовних операцій при перекладі та аналізі визначених уривків твору.

 

 

вміти:

перекладати та інтерпретувати тексти латинської історичної прози; визначати функції відмінків, типи підрядних речень, синтаксичні конструкції, стилістичні фігури та тропи, народно-розмовні елементи.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму