Кафедра класичної філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Стратегічний план розвитку кафедри

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК:

practice1

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНСЬКОЇ) ПРАКТИКИ:

practice2

ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ:

practice3

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

practice4

Кафедра класичної філології є однією з найстарших у Львівському університеті. Традиції цієї спеціальності сягають XVII ст. Але розквіт класичної філології припадає на кінець XIX ст. і досягає свого апогею в першій половині XX ст. Саме в цей час на кафедрі класичної філології працювали такі вчені зі світовим іменем, як Л.Цвіклінський, Є.Ковальський, Т.Сінко, Р.Ганшинець, Є.Мантейфель, Є.Курилович, С.Вітковський.
      У післявоєнний період кафедрою керували В.Пастущин, М.Білик, Й.Дідик, Й.Кобів, В.Маслюк, Р.Оленич,Р.Домбровський. З 2002 р. завідувачем кафедри є доцент Б.Чернюх. 
      Важливу роль  у діяльності кафедри у післявоєнний період відіграв професор Й.Кобів. Він був першим редактором наукового республіканського збірника “Питання класичної філології”, заснував наукову школу по вивченню граматичної спадщини античних дослідників мови.

8     7
      На Львівський період (1953-1964) припадає розквіт наукової творчості ученого зі світовим іменем, професора С.Лур’є. Вийшли друком його фундаментальні праці “Незмінювальні слова у функції присудка в індоєвропейських мовах”, “Мова та культура Мікенської Греції”, “Основи історичної фонетики грецької мови”, що збагатили світову класичну філологію.
      Професор Р.Оленич досліджував античну граматичну теорію, результатом чого є монографія “Прісціан і антична граматика”, опублікована у 1973 р. 
      Предметом наукових зацікавлень професора В. Маслюка була антична теорія художньої мови та її вплив на розвиток теорії літератури в Україні в XVII – першій половині XVIII ст. У 1983 р. вийшла друком його монографія “Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст.  і їх роль в розвитку теорії літератури на Україні”. Одночасно В. Маслюк переклав на українську мову твори багатьох латиномовних українських авторів цього періоду.

6        5
      Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. За свою невтомну діяльність Й.Кобів та А.Содоморабули удостоєні звання лауреатів Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України.

4       3
      В даний час на кафедрі класичної філології Львівського університету працює 2 професори,7 доцентів і 7 осіб без наукового звання. Вони забезпечують проведення практичних і семінарських занять зі старогрецької, латинської та новогрецької мов та читання теоретичних курсів з граматики старогрецької та латинської мов, історії старогрецької та латинської мов, методики викладання латинської мови, народної латини, історії старогрецької та римської літератур, історії античної культури, низки спецкурсів. При кафедрі класичної філології є аспірантура. У 2000 р. відкрито Центр грецької мови і культури імені Арсенія Елассонського.

2        1
      Кафедра класичної філології підтримувала наукові контакти з Афінським університетом імені Каподістрії, Салоніцьким університетом ім. Арістотеля, з Інститутом класичної філології Дрезденського технічного університету,  посольством Республіки Греція. 

     При кафедрі  працює студентський науковий гурток.  

     Випускники відділу класичної філології отримують спеціальність класична філологія, викладач старогрецької та латинської мов і додаткову спеціалізацію викладач англійської мови.

Співробітники

завідувачЧЕРНЮХ Богдан Васильовичзавідувач
професорСОДОМОРА Андрій Олександровичпрофесор
доцент (сумісник)ГЛУЩЕНКО Ліна Михайлівнадоцент (сумісник)
доцентДОМБРОВСЬКИЙ Маркіян Богдановичдоцент
доцентДОМБРОВСЬКИЙ Роман Остаповичдоцент
доцентКУЙБІДА Христина Ігорівнадоцент
доцентМИСЛОВСЬКА Леся Василівнадоцент
доцентНАЗАРЕНКО Ольга Юріївнадоцент
доцентОЛІЩУК Роксоляна Леонідівнадоцент
доцентПИЛИПІВ Ольга Григорівнадоцент
доцент (сумісник)САФРОНЯК Олексій Васильовичдоцент (сумісник)
старший викладачРЕВАК Надія Григорівнастарший викладач
асистентВОЙЦІЦЬКА Маріанна Геннадіївнаасистент
асистентЗУБЧЕНКО Святослав Віталійовичасистент
асистентМОКРІВСЬКА Мар’яна Теодорівнаасистент
асистентОЛІЙНИК Любов Рудольфівнаасистент
асистентПАНЧИШИН Наталія Зіновіївнаасистент
асистентРОМАНЮК Ірина Арсенівнаасистент
асистентСАВУЛА Андрій Михайловичасистент
старший лаборантМОРОЗ Мар'яна Романівнастарший лаборант
лаборантГНАТИШАК Марта Юріївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Викладачі кафедри підготували та видали такі підручники та навчальні посібники:

 • Р.Оленич, Латинська мова. Львів, 1993;
 • В.Маслюк. Антична література. Хрестоматія. Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах. К., 1994;
 • Р.Оленич, Б.Чернюх. Латинська мова для гімназій. Львів, 1994;
 • О.Сафроняк, Б.Чернюх. Латинський буквар. Львів, 1995;
 • Р.Оліщук. Грецька мова. Синтаксис. Львів, 1996;
 • В.Маслюк. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. Хрестоматія. Львів, 2000;
 • Л.Мисловська. Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів, 2000;
 • Н. Ревак. Латинська  мова  для  неспеціальних  відділень. Львів, 2002.
 • Р.Оліщук. Lingua Latina. – Львів, 2003.
 • Оленич Р.М., Чернюх Б.В. Латинська мова: Львів, 2-е видання, доповнене, Світ, 2007
 • Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови. Львів: 2008
 • Содомора А.О., Домбровський М.Б. Anno Domini. Латинські написи Львова: 2008
 • Вацеба О.А., Олійник Л.Р. Lectura Latina: 2008
 • Римська елегія. Пер. з лат. А.О. Содомори: 2009
 • Латинська мова та основи біологічної термінології / Ревак Н., Сулим В., Назаренко О. – Львів: Коло, 2014. – 403 с.;
 • Батькова рука / зібрав і зредагував А. Содомора. Львів: Львівська політехніка, 2014. – 298 с.
 • Мисловська Л. В., Пилипів О. Г., Олійник Л. Р. Латинська мова та основи юридичної термінології / Л. В. Мисловська, О. Г. Пилипів, Л. Р. Олійник // Підручник для вищих навчальних закладів ІІІ-IV акредитації. – Львів, 2015. – 318 с.
 • Грецька епіграма : переклади / з грецької переклав А.Содомора // Дзвін. – № 2-3. −2015– С. 129−144.
 • Оліщук Р. Л., Макар І. С. Давньогрецька мова. Підручник для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар. – Чернівці: Букрек, 2015. – 454с.
 • Сафроняк О. Латинська мова : підручник / О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 458 с.
 • Жовківський Ф. М., Жовківська Г. А., Сулим В. Т., Івасютин Т. Д., Макар Ю. І., Попеску І. В., Сафроняк О. В., Фурдас М. Г., Глущенко Л. М., Зорбас Ф., Друль І. С., Морано Л. Мудрість народна – мудрість міжнародна : Прислів’я, приказки, крилаті вислови та мовні звороти дванадцятьма мовами / Ф. М. Жовківський, Г. А. Жовківська, В. Т. Сулим, Т. Д. Івасютин, Ю. І. Макар, І. В. Попеску, О. В. Сафроняк, М. Г. Фурдас, Л. М. Глущенко, А. Зорбас, І. С. Друль, Л. Морано // навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 348 с.
 • Меліна Меркурій.Я народилася грекинею./Переклад Л.Глущенко, М.Мокрівської, К.Паращак.-Львів:Червона калина,2016. – 255 с.
 • Глущенко Л. М., Назаренко О. Ю., Романюк І. А. Історія античної культури: підручник [для студентів гуманітарних факультетів] Ч. І / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко, І. А. Романюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с.
 • Сафроняк О. Латинська мова : підручник / О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 458 с.

 

 

 

Дослідження

В останні роки наукові зацікавлення співробітників кафедри класичної філології були зосереджені на таких питаннях: історія античного мовознавства (доцент О.Сафроняк, ст.викладач Н.Ревак), словотвір в латинській мові (доценти Р. Домбровський, Л.Глущенко, Р.Оліщук, асистент І.Романюк), синонімія прикметників у старогрецькій та латинській мовах (доцент Л. Мисловська, асистент О.Малиновська), категорія числа в латинській мові (доцент О.Назаренко), питання лексикології у старогрецькій і латинській мовах (асистенти М.Мокрівська, Л.Олійник), літературного процесу в античності (доцент А.Содомора, асистент М.Домбровський), проблеми порівняльно-історичного мовознавства та синтаксису дієслова (доцент Б.Чернюх), контрастивний аналіз давньо- та новогрецької мов (доцент Л.Глущенко, асистент М.МОкрівська),рецепції античності в українській літературі (доцентиР.Домбровський, А.Содомора).  Викладачі кафедри працюють також над написанням підручників і посібників зі старогрецької і латинської мови та античної літератури.
Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. За свою невтомну діяльність Й.Кобів та А.Содомора були удостоєні звання лауреатів Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України.

ВІТАЄМО з успішним захистом кандидатської дисертації

14.11.2019 | 12:44

ВІТАЄМО!асистента кафедри класичної філології,старшого лаборанта кафедри світової літературиСавулу Андрія Михайловичаз успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа)»в Інституті філології КНУ імені Т.Г. Шевченка (м. Київ).

Читати »

Творчий вечір професора кафедри класичної філології Андрія Олександровича Содомори

22.11.2017 | 13:13

Творчий вечір професора кафедри класичної філології Андрія Олександровича Содомори з нагоди 55-річчя перекладацької та літературної діяльності відбудеться 12 грудня 2017 року о 16.00 Актова зала університету.
Ласкаво просимо!
 

Читати »