Кафедра класичної філології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини

     На кафедрі класичної філології Львівського університету працює 2 професори,9 доцентів, 1 кандидат філологічних наук, асистент  і 6 осіб без наукового звання. Вони забезпечують проведення практичних і семінарських занять зі старогрецької, латинської та новогрецької мов та читання теоретичних курсів з граматики старогрецької та латинської мов, історії старогрецької та латинської мов, методики викладання латинської мови, народної латини, історії старогрецької та римської літератур, історії античної культури, низки спецкурсів.

При кафедрі класичної філології є аспірантура.

Працює Центр грецької мови і культури імені Арсенія Елассонського, який було відкрито у 2000 році.

2        1
    Кафедра класичної філології готує фахівців у галузі класичних (латинська, старогрецька) та сучасної грецької мови. Випускники відділу також отримують  додаткову спеціалізацію викладача англійської мови.

Міжнародна співпраця

Кафедра класичної філології підтримує наукові контакти з Афінським університетом імені Каподістрії, Салонікським університетом ім. Арістотеля, з Інститутом класичної філології Вроцлавського університету,  посольством Республіки Греція. 

 Профорієнтаційна зустріч кафедри:

“Притча про красу” за участю студентів кафедри:

     

Співробітники

завідувачЧЕРНЮХ Богдан Васильовичзавідувач
професорСОДОМОРА Андрій Олександровичпрофесор
доцентГЛУЩЕНКО Ліна Михайлівнадоцент
доцентДОМБРОВСЬКИЙ Маркіян Богдановичдоцент
доцентДОМБРОВСЬКИЙ Роман Остаповичдоцент
доцентКУЙБІДА Христина Ігорівнадоцент
доцентМИСЛОВСЬКА Леся Василівнадоцент
доцентНАЗАРЕНКО Ольга Юріївнадоцент
доцентОЛІЩУК Роксоляна Леонідівнадоцент
доцентПИЛИПІВ Ольга Григорівнадоцент
доцентСАФРОНЯК Олексій Васильовичдоцент
старший викладачРЕВАК Надія Григорівнастарший викладач
асистентЗУБЧЕНКО Святослав Віталійовичасистент
асистентМОКРІВСЬКА Мар’яна Теодорівнаасистент
асистентОЛІЙНИК Любов Рудольфівнаасистент
асистентПАНЧИШИН Наталія Зіновіївнаасистент
асистентРОМАНЮК Ірина Арсенівнаасистент
асистентСАВУЛА Андрій Михайловичасистент
старший лаборантМОРОЗ Мар'яна Романівнастарший лаборант
лаборантГНАТИШАК Марта Юріївналаборант
аспірантВАЩИЩИН Назар Мар’яновичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Організація освітнього процесу в дистанційному режимі (на час карантину):

Дистанційне навчання (травень)

Б. В. Чернюх:
Історія давньогрецької літератури
історія латинської мови_1
Дистанційне навчання_3_24_квітня_латинська мова
Дистанційне навчання_3_24_квітня_класична_філологія

Історія античної культури
Давньогрецька мова
Історія_старогрецької _мови-122-171
Історія_старогрецької _мови-1-121
Історія латинської мови_самостійна робота

Історія римської літератури (2 курс)
Теми для самостійного опрацювання (неспеціальні відділи)
Теми для самостійного опрацювання (класична філологія)

Тематика курсових робіт:
2 курс
3 курс
4 курс

Методичні рекомендації з написання курсових і магістерських робіт

Викладачі кафедри підготували та видали такі підручники та навчальні посібники:

 • Р.Оленич, Латинська мова. Львів, 1993;
 • В.Маслюк. Антична література. Хрестоматія. Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах. К., 1994;
 • Р.Оленич, Б.Чернюх. Латинська мова для гімназій. Львів, 1994;
 • О.Сафроняк, Б.Чернюх. Латинський буквар. Львів, 1995;
 • Р.Оліщук. Грецька мова. Синтаксис. Львів, 1996;
 • В.Маслюк. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. Хрестоматія. Львів, 2000;
 • Л.Мисловська. Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів, 2000;
 • Н. Ревак. Латинська  мова  для  неспеціальних  відділень. Львів, 2002.
 • Р.Оліщук. Lingua Latina. – Львів, 2003.
 • Оленич Р.М., Чернюх Б.В. Латинська мова: Львів, 2-е видання, доповнене, Світ, 2007
 • Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови. Львів: 2008
 • Содомора А.О., Домбровський М.Б. Anno Domini. Латинські написи Львова: 2008
 • Вацеба О.А., Олійник Л.Р. Lectura Latina: 2008
 • Римська елегія. Пер. з лат. А.О. Содомори: 2009
 • Латинська мова та основи біологічної термінології / Ревак Н., Сулим В., Назаренко О. – Львів: Коло, 2014. – 403 с.;
 • Батькова рука / зібрав і зредагував А. Содомора. Львів: Львівська політехніка, 2014. – 298 с.
 • Мисловська Л. В., Пилипів О. Г., Олійник Л. Р. Латинська мова та основи юридичної термінології / Л. В. Мисловська, О. Г. Пилипів, Л. Р. Олійник // Підручник для вищих навчальних закладів ІІІ-IV акредитації. – Львів, 2015. – 318 с.
 • Грецька епіграма : переклади / з грецької переклав А.Содомора // Дзвін. – № 2-3. −2015– С. 129−144.
 • Оліщук Р. Л., Макар І. С. Давньогрецька мова. Підручник для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар. – Чернівці: Букрек, 2015. – 454с.
 • Сафроняк О. Латинська мова : підручник / О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.  – 458 с.
 • Жовківський Ф. М., Жовківська Г. А., Сулим В. Т., Івасютин Т. Д., Макар Ю. І., Попеску І. В., Сафроняк О. В., Фурдас М. Г., Глущенко Л. М., Зорбас Ф., Друль І. С., Морано Л. Мудрість народна – мудрість міжнародна : Прислів’я, приказки, крилаті вислови та мовні звороти дванадцятьма мовами / Ф. М. Жовківський, Г. А. Жовківська, В. Т. Сулим, Т. Д. Івасютин, Ю. І. Макар, І. В. Попеску, О. В. Сафроняк, М. Г. Фурдас, Л. М. Глущенко, А. Зорбас, І. С. Друль, Л. Морано // навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 348 с.
 • Меліна Меркурі. Я народилася грекинею./Переклад Л.Глущенко, М.Мокрівської, К.Паращак.-Львів:Червона калина,2016. – 255 с.
 • Глущенко Л. М., Назаренко О. Ю., Романюк І. А. Історія античної культури: підручник [для студентів гуманітарних факультетів] Ч. І / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко, І. А. Романюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с.
 • Сафроняк О. Латинська мова : підручник / О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 458 с.

Дослідження

В останні роки наукові зацікавлення співробітників кафедри класичної філології були зосереджені на таких питаннях: історія античного мовознавства (доцент О.Сафроняк, ст.викладач Н.Ревак), словотвір в латинській мові (доценти Р. Домбровський, Л.Глущенко, Р.Оліщук, асистент І.Романюк), синонімія прикметників у старогрецькій та латинській мовах (доцент Л. Мисловська), категорія числа в латинській мові (доцент О.Назаренко), питання лексикології у старогрецькій і латинській мовах (асистенти М.Мокрівська, Л.Олійник, доцент Х. Куйбіда), літературного процесу в античності (професор А.Содомора, доцент М.Домбровський), проблеми порівняльно-історичного мовознавства та синтаксису дієслова (професор Б.Чернюх), функціональний  синтаксис класичних мов (асистент Н. Панчишин, к.ф.н., асистент А. Савула),  контрастивний аналіз давньо- та новогрецької мов (доцент Л.Глущенко, асистент М.Мокрівська),рецепція античності в українській літературі (доценти Р. Домбровський,  М. Домбровський , професор А.Содомора).  Викладачі кафедри працюють також над написанням підручників і посібників зі старогрецької і латинської мови та античної літератури.
Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. За свою невтомну діяльність Й.Кобів та А.Содомора були удостоєні звання лауреатів Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України.

Стратегія

Історія кафедри

Презентація кафедри (відео)

Кафедра класичної філології є однією з найстарших у Львівському університеті. Традиції цієї спеціальності сягають XVII ст. Але розквіт класичної філології припадає на кінець XIX ст. і досягає свого апогею в першій половині XX ст. Саме в цей час на кафедрі класичної філології працювали такі вчені зі світовим іменем, як Л.Цвіклінський, Є.Ковальський, Т.Сінко, Р.Ганшинець, Є.Мантейфель, Є.Курилович, С.Вітковський.
      У післявоєнний період кафедрою керували В.Пастущин, М.Білик, Й.Дідик, Й.Кобів, В.Маслюк, Р.Оленич,Р.Домбровський. З 2002 р. завідувачем кафедри є професор Б.Чернюх. 
      Важливу роль  у діяльності кафедри у післявоєнний період відіграв професор Й.Кобів. Він був першим редактором наукового республіканського збірника “Питання класичної філології”, заснував наукову школу по вивченню граматичної спадщини античних дослідників мови.

8     7
      На Львівський період (1953-1964) припадає розквіт наукової творчості ученого зі світовим іменем, професора С.Лур’є. Вийшли друком його фундаментальні праці “Незмінювальні слова у функції присудка в індоєвропейських мовах”, “Мова та культура Мікенської Греції”, “Основи історичної фонетики грецької мови”, що збагатили світову класичну філологію.
      Професор Р.Оленич досліджував античну граматичну теорію, результатом чого є монографія “Прісціан і антична граматика”, опублікована у 1973 р. 
      Предметом наукових зацікавлень професора В. Маслюка була антична теорія художньої мови та її вплив на розвиток теорії літератури в Україні в XVII – першій половині XVIII ст. У 1983 р. вийшла друком його монографія “Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст.  і їх роль в розвитку теорії літератури на Україні”. Одночасно В. Маслюк переклав на українську мову твори багатьох латиномовних українських авторів цього періоду.

6        5
      Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. За свою невтомну діяльність Й.Кобів та А.Содомора були удостоєні звання лауреатів Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України.

4       3

Oнлайн літературний вечір “Творчість Одиссеаса Елітиса”

15.11.2021 | 19:34

З нагоди святкування національного свята Греції – Дня «ОХІ» 3 листопада 2021 викладачі та студенти кафедри класичної філології взяли участь в онлайновому літературному вечорі, присвяченому творчості лауреата Нобелівської премії Одиссеаса Елітиса.

Читати »

Онлайн-лекція: «Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти»

29.09.2021 | 21:53

За ініціативи Центру грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського під орудою Одеського фонду грецької культури  29 вересня 2021 р. о 16:00 відбулась онлайн-лекція: «Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти», яку прочитав завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України доктор історичних наук Валерій Томазов.

Читати »

До уваги вступників

07.07.2021 | 21:58

У п’ятницю, 9-го липня о 17.00 відбудеться чергова зустріч адміністрації факультету іноземних мов із абітурієнтами.

Читати »

Онлайн-лекція-екскурсія Софроніоса Парадисопулоса

03.05.2021 | 19:17

В межах відзначення ювілейного року 200-річчя Грецької національно-визвольної революції 22 квітня на спільному засіданні кафедри класичної філології та Центру грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського відбулась онлайн-лекція-екскурсія історика – директора одеської філії Грецького фонду культури та директора музею «Φιλική εταιρία» («Товариство   друзів») пана Софроніоса Парадисопулоса  на тему "Музей "Φιλική εταιρία" Грецького фонду культури в Одесі – внесок в просування та збереження спільної історичної та культурної спадщини".

Читати »

Співчуття Богданові Васильовичу у зв’язку із смертю батька

27.04.2021 | 15:21

Факультет іноземних мов та кафедра класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка висловлюють щирі слова співчуття завідувачу кафедри, професору Чернюху Богдану Васильовичу з приводу смерті батька Василя Івановича.Пішла з життя найдорожча та найрідніша для Вас людина. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, що є найголовнішою у житті кожного з нас, проте світлі спогади про Василя Івановича, який чесно і гідно прожив своє життя, залишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть сильнішими за смерть. Нехай Бог дасть сили перенести Вам і Вашій родині важку втрату, поділяємо біль та сум. Вічна пам’ять та Царство Небесне!

Читати »