Латинська мова і автори (класична філологія 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748Інк41Ревак Н. Г.
832Інк41Ревак Н. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

«Від заснування міста» Тіта Лівія і “Енеїда” Вергілія як видатні пам’ятки римської літератури. Лексика творів. Метричні особливості «Енеїди» Вергілія. Морфолого-синтаксичний аналіз творів. Функції відмінків, синтаксичних конструкцій та складнопідрядних речень.  Інтерпретація текстів . Реальний коментар.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

лексику, напам’ять “Вступ” р. 1-20 I книги “Енеїди” Вергілія; функції відмінків та структуру складнопідрядних речень; послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту; мовностилістичні засоби історичного твору Лівія “Ab urbe condita” та “Енеїди” Вергілія. розпізнавати в поетичному тексті метаплазми як прикраси віршованого розміру;

  • вміти:

розпізнавати в поетичному тексті метаплазми як прикраси віршованого розміру;

перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати функції відмінків; типи підрядних речень, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, лексико-семантичні групи, риторичні фігури та тропи

 

Матеріали

латинська мова і автори_4 курс_ 2сем

латинська мова_2семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус