Літературна класика у кінематографі

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Мета курсу:

  • вмотивувати студентів до поглиблення знань у сфері класичної англомовної художньої літератури та кінематографії;
  • розвинути етико-естетичні смаки і уподобання.

Завдання курсу:

  • збагатити світогляд студентів через ознайомлення з визнаними у світі найкращими кінематографічними адаптаціями класичної англомовної літератури;
  • сприяти удосконаленню рівня професійної майстерності майбутніх магістрів англійської філології на основі розвитку навичок читання, слухання та візуального сприйнятя інформації.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

–     тексти творів таких класиків англомовної художньої літератури, як Емілі Бронте, Бернард Шоу, Ернест Хемінгуей, Ф.Скотт Фіцджеральд, П.Л.Треверс та ін;

–     історію кінематографічної адаптації цих творів (див. повний запропонований перелік у списку літератури);

–     імена провідних світових акторів,  режисерів-постановників та композиторів; номінації та отримані нагороди;

  • вміти:

–     читати художні тексти в оригіналі англійською мовою;

–     сприймати художні фільми в оригіналі на слух;

–     проводити порівняльний аналіз автентичного художнього тексту з його кінематографічною адаптацією;

–           формулювати і висловлювати індивідуальне тлумачення запропонованих у теоретичному курсі питань в усній та письмовій (реферат) формах англійською мовою.