Основи науково-технічного перекладу (англо-український переклад)

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з основами науково-технічного перекладу. Після закінчення курсу студенти мають знати основні особливості науково-технічних текстів і вміти розв’язувати перекладацькі проблеми, зумовлені цими особливостями

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • лексичні, граматичні та прагматичні проблеми перекладу н/т текстів та способи їх розв’язання,
  • особливості англійської юридичної мови та відповідні стратегії перекладу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • перекладати українською мовою англомовні науково-популярні тексти;
  • перекладати українською мовою англомовні юридичні тексти, зокрема контракти.