Вступ до письмового перекладу

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна52М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Мета курсу: сформувати у студентів навички письмового перекладу з англійської мови на українську, а також з української мови на англійську.

Завдання курсу:

  • ознайомити студентів з сучасним станом дослідження проблем письмового перекладу;
  • ознайомити студентів з основними особливостями окремих видів письмового перекладу (художній, технічний, анотаційний тощо);
  • сформувати творчий, дослідницький підхід до організації перекладацької діяльності.

Результати навчання:

 

  • знати: предмет і завдання дисципліни; місце письмового перекладу у системі міжмовної і міжкультурної комунікації; види письмового перекладу та сфери їхнього використання; особливості інтерпретації тексту при письмового перекладі.

 

  • вміти: здійснювати письмовий переклад текстів різного ступеню складності; правильно оформлювати текст перекладу відповідно до норм, типології текстів мовою перекладу;застосовувати різноманітні перекладацькі стратегії; здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності.