Проблеми когнітивної лінгвістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Іна-51М, Іна52М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 1. Когнітивна лінгвістика трактує мову як невід’ємну частину загальної психологічної організації. За такого підходу граматика мови  характеризується як структурований реєстр стандартних лінгвістичних одиниць або когнітивних шаблонів. Користувач мови експлуатує  реєстр символічних ресурсів, а результати таких дій  опираються  на весь масив знань мовця і його когнітивну здатність. Символічні одиниці біполярні і складаються із символічних відносин між семантичною і фонологічною одиницями. Важливий аспект когнітивної лінгвістики – вивчення семантичної структури мови.

  Результати навчання:

  знати:

  • Основні тези когнітивної лінгвістики.
  • Семантичну структуру мови.
  • Концепт як принцип категоризації.
  • Основні терміни когнітивної граматики.

  вміти:

  • Аналізувати семантику мовних структур.
  • Аналізувати граматичні категорії.
  • Застосовувати  тези когнітивної граматики у вивченні та навчанні англійської мови та інших мов.