Виробнича (перекладацька) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Залік

Опис курсу

Перекладацька практика впорядковує теоретичні знання про переклад як подвійний інтерпретаційно-породжувальний дискурс; спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок і вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного послідовного та письмового перекладу. Відповідно основною метою перекладацької практики є підготовка висококваліфікованих перекладачів шляхом поглиблення і закріплення теоретичних знань й формування у студентів професійних умінь та навичок усного послідовного та письмового перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих знань, а також виховання у магістрів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері власної майбутньої спеціальності.

Результати навчання:

  • знати: види перекладів, специфіку усного та письмового перекладів; моделі й установки перекладу; перекладацькі стратегії та тактики при перекладі різножанрових текстів.
  • вміти: вирішувати проблему досягнення еквівалентності текстів у мові джерелі та цільовій мові; враховувати фонетичні, лексичні та граматичні аспекти перекладу; досягати прагматичної відповідності текстів оригіналу та перекладу.