Бацевич Флорій Сергієвич

Посада: професор кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Розклад