Актуальні проблеми філології та перекладознавства (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Зорівчак Р. П.Інп51М
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інп51М
1016

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 У результаті вивчення дисципліни студент має сформоване системне уявлення про зіставне вивчення на синхронному зрізі двох мов та шляхи виявлення їхніх схожих та відмінних рис на всіх рівнях мовної структури; суперечливі положення контрастивних студій та пошук можливих відповідей на дискусійні питання.

 Результати навчання:

  • знати: місце та роль контрастивних студій у лінгвістиці; різні періоди розвитку контрастивних учень; принципи та термінологічний апарат, випрацювані у теоретичних та прикладних контрастивних студіях; методи контрастивних досліджень, традиційні та новітні напрями проведення цих досліджень; теоретичні здобутки контрастивної лінгвістики в галузях контрастивної семантики, синтактики і прагматики, а також контрастивного аналізу дискурсу, практичні досягнення прикладних компаративних студій та їхній звʼязок з дослідженнями в галузі корпусної лінгвістики.
  • вміти: знаходити шляхи, якими аналітичні засоби різних лінгвістичних підходів можуть успішно застосовуватись для контрастивного дослідження; проводити контрастивний аналіз мовних одиниць різних рівнів на матеріалі української та англійської мов; виявлятити збіги і розбіжності у використанні мовних засобів та встановлювати особливості української та англійської мов, які залишились непоміченими при внутрішньому їх вивченні; визначати міжмовні відповідники і лакуни в українській та англійській мовах; аналізувати причини подібностей та відмінностей; верифікувати дедуктивні універсалії на матеріалі зіставлюваних мов.