Безугла Олена Володимирівна

Посада: асистент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• когнітивна лінгвістика

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• лінгвокраїнознавство

Публікації

1. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних навичок по темі «English Idioms» для студентiв 1-2 курсів факультету іноземних мов ( англiйське вiддiлення ) ( у співавторстві з ас. Сподарик О.В. ) Львів. – Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 140 ст.
2. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та комунікативних навичок з теми «Prepositions in English»( для студентiв англiйського вiддiлення факультету iноземних мов ) ( у співавторстві з ас. Сподарик О.В.) Львів. – Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 46 ст.
3. Безугла О.В. Маніпулятивний характер концептуальних метафор передвиборчого дискурсу / О.В.
Безугла // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 8 . – с.12-16.

Біографія

• диплом ЛHУ ім. Івана Франка 2004р., філолог, викладач англійської мови та літератури

2004- асистент кафедри англійської філології

Розклад