Білинська Христина Валеріївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Електронна пошта: khrystyna.bilynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Американська та англійська література кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Публікації

 1. Білинська Х. Художній світ повісті Едіт Вортон «Ітан Фром». Актуальні питання гуманітарних наук. 2024. Вип. 73. Том 1. С. 195—199. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/73-1-28.
 2. Білинська Х. В. Аспекти тілесності в романі Едіт Вортон «Дім радості». Наукові тренди постіндустріального суспільства : збірник наукових праць з матеріалами VI міжнародної наукової конференції (26 квітня 2024 р.). Івано-Франківськ, 2024. С. 173—175.
 3. Білинська Х. В. Специфіка взаємодії колективної та індивідуальної пам’яті в романі Едіт Вортон «Дім радості». Інтелектуальний ресурс сьогодення : наукові задачі, розвиток та запитання : збірник наукових праць з матеріалами ІІ міжнародної наукової конференції (19 квітня 2024 р.). Кропивницький, 2024. С. 135—136
 4. Патієвич О., Скіба Н., Смолікевич Н., Білинська Х. Курс «Іноземна мова (англійська)» для студентів економічного факультету, рівень В2. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол № 232-21 від 21.12.2021. URL курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3229
 5. Білинська Х. В. Особливості поетики натуралізму у творчості Івана Франка та Едіт Вортон. Закарпатські філологічні студії. 2020. № 14/2020. Т. 2. С. 245–252.
 6. Білинська Х. В. Особливості поетики точки зору у творчості Генрі Джеймса та Едіт Вортон. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42/2019. Т. 1. С. 91–95.
 7. Білинська Х. В. Темпоральні особливості роману Едіт Вортон «Напівсон». Science, Research, Development. 2019. № 21/2019. С. 63–71.
 8. Білинська Х. В. Теорія статевого добору в романах Едіт Вортон «Дім радості» та «Епоха невинності». Закарпатські філологічні студії. 2019. № 9/2019. Т. 2. С. 147–156.
 9. Білинська Х. В. Натуралістичні тенденції роману Едіт Вортон «Епоха невинності». Південний архів. Філологічні науки. 2018. № 76/2018.  C. 46–53.
 10. Білинська Х. В. Часопростір роману Едіт Вортон «Епоха невинності». Південний архів. Філологічні науки. 2018. № 74/2018. С. 68–74.
 11. Білинська Х. В. Філософія натуралізму в романі Едіт Вортон «Дім радості». Studia Philologica. 2018. № 10. С. 126–132.
 12. Білинська Х. В. Антропологічні аспекти роману Едіт Вортон «Дім радості». Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць. 2017. С. 284 – 296.

Наукова біографія

 • 2016 – 2020 – аспірантка кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного університету імені Івана Франка (спеціальність 035 «Філологія» (література зарубіжних країн));
 • 2015 – 2017 – диплом магістра юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Кваліфікація — магістр права;
 • 2014 – 2015 – диплом магістра з відзнакою інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)». Кваліфікація— філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Професійна діяльність

 • 2020 — дотепер — асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка15.02.2024 р. на засіданні разової СВР ДФ 36.053.017
 • 15.02.2024 р. на засіданні разової СВР ДФ 36.053.017  Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка захистила дисертаційне дослідження «Художній універсум романів Едіт Вортон: герменевтичні аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (Теорія літератури). 

Розклад