Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Стратегія
 • Новини

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів була створена 16.06.1998 р. на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 р. та очолюваної такими видатними ученими як доц. С. О. Гурський і проф. Кусько К. Я.

З 1998 р. до середини 2017 р. кафедрою іноземних мов для природничих факультетів завідувала доц. Жовнірук З.Л., а з 01.06.2017 р.проф. Микитенко Н.О.

Кафедра продовжує традиції, закладені висококваліфікованими фахівцями, науковцями, педагогами попередньої генерації: проф. Денисенко С. Н., доц. Березинською З. І., доц. Козланюк Т. П., доц. Дідух Н. М., доц. Одеговою В. В., викладачами Акімовою О. К., Балук М. Г., Воробель Я. М., Ейгенсон Л. М., Колінчак Н. Д,. Михайлишин М. Д., Мочульською О. П., Отчич Я. І., Садіковою В. К., Салівоновою Г. І., Тимошик О. М., Цурковським О. Я., Чаплею З. Г. та ін., які своїм прикладом  надихали молодше покоління на творчі та наукові пошуки і здобутки.

Вагомий внесок у формування наукових і навчальних традицій кафедри зробила доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України, відмінник освіти Денисенко С. Н. (13.03.1925 – 03.11.2014), яка працювала на кафедрі з 2003 по 2014 р. Софія Никифорівна – автор понад 450 наукових та публіцистичних праць, у тому числі німецько-українсько-російського словника-довідника з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську мови (2005) і повісті про Голодомор 1933 р. “Тіні незабутих предків”, за мотивами якої знято документальний фільм “Попіл наших сердець” (Галичина-фільм, продюсер В. Кметик, 1996). За досягнення у науково-педагогічній сфері професор була нагороджена медаллю Ярослава Мудрого, нагрудним знаком Софії Русової, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями “За успішну науково-педагогічну діяльність” та “20 років Академії освіти України”; відзначена Американським бібліографічним інститутом у номінаціях “Жінка року 1999”, “Хто є хто — 2000”, “Хто є хто в Україні – 2000”, включена у збірник “Краса і гордість Львівщини”. Когорта її учнів та послідовників активно займаються дослідженням особливостей функціонування фразеологізмів у сучасній англійській і німецькій мовах.

Сьогодні кафедра розвиває два провідні напрями наукової діяльності у галузях методики навчання германських мов та філології. Доктор педагогічних наук, проф. Микитенко Н. О. керує науковою темою «Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів». Наукова школа проф. Микитенко Н. О. представляють доц. Рубель Н. В., к.пед.н. Тинкалюк О. В., к.пед.н. Рожак Н. В. к.пед.н. Патієвич О. В., к.пед.н. Семеряк І. З., к.пед.н. Козолуп М. С., к.пед.н. Онуфрів А. Р., Котловський А. М., Чорна І. Ю.

Знаний у міжнародних наукових колах фахівець з англомовної навчально-академічної комунікації доктор філологічних наук, професор Яхонтова Т. В. керує дослідженнями у галузі лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру, бере активну участь у міжнародних наукових проектах і конференціях, є співзасновником і директором Центру англомовної академічної комунікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка. До плеяди учнів наукової школи проф. Яхонтової Т. В. належать викладачі кафедри к.ф.н. Крижанівська Г. Т., доц. Винник О. Ю., к.ф.н. Сологуб Л. В., асп. Брона О. А.

Основний вектор навчально-методичної діяльності кафедри – підготовка фахівців природничих і математичних наук з поглибленим знанням іноземної мови. З 2015-2016 н.р. на кафедрі впроваджується концепція вивчення іноземних мов відповідно до рівня знань студентів. Автор і натхненник концепції – декан факультету іноземних мов, доц. Сулим В. Т. Концепція спрямована на формування у студентів неспеціалізованих факультетів університету професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції на рівні В2 для освітнього рівня “Бакалавр” та С1 для освітнього рівня “Магістр” відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. За бажанням студенти з високим рівнем знань можуть завершити вивчення іноземних мов написанням та захистом дипломних робіт іноземною мовою, за що отримують відповідний сертифікат при закінченні університету.

Викладачі кафедри регулярно підвищують свій рівень професійно-методичної кваліфікації, беручи участь у стажуваннях, науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, літніх та зимових інститутах з професійного розвитку викладача, обмінюються досвідом викладання шляхом взаємовідвідування занять.

Окремим важливим напрямом діяльності кафедри є розроблення навчально-методичного забезпечення курсів навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою для студентів та аспірантів природничих факультетів. Навчально-методичний доробок викладачів кафедри щороку зростає й оновлюється. Сьогодні він налічує декілька підручників, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників з іноземних мов загального та професійного спрямування, 3 словники, численні методичні рекомендації, збірники вправ, тестів тощо.

Доброю традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіад з іноземної мови, під час яких студенти І-ІІ курсів різних природничих факультетів отримують можливість позмагатися між собою у виконанні завдань з різних видів мовленнєвої діяльності. Джерелом натхнення для організаторів олімпіади є незмінно високий рівень володіння іноземною мовою її учасників, які, попри значне навантаження у навчальному процесі, демонструють своє бажання розвиватися далі, опановувати нові знання з іноземної мови, здобувати новий досвід їх практичного застосування.

Співробітники

завідувачМИКИТЕНКО Наталія Олександрівназавідувач
професорМІСЕЧКО Ольга Євгенівнапрофесор
професорМОРСЬКА Лілія Іванівнапрофесор
професорЯХОНТОВА Тетяна Вадимівнапрофесор
доцентБІЛИНСЬКА Ольга Омелянівнадоцент
доцентБОДНАР Ірина Миронівнадоцент
доцентВИННИК Ольга Юріївнадоцент
доцентГОДІСЬ Юлія Ярославівнадоцент
доцентГУЛЯК Оксана Богданівнадоцент
доцентДУМАШІВСЬКИЙ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Ольга Іванівнадоцент
доцентІВАСІВ Наталія Семенівнадоцент
доцентКІПЕНЬ Сергій Васильовичдоцент
доцентКОЗОЛУП Марія Степанівнадоцент
доцентКОТЛОВСЬКИЙ Андрій Миколайовичдоцент
доцентКОХАН Роксоляна Андріївнадоцент
доцентКРИЖАНІВСЬКА Галина Тадеївнадоцент
доцентКУШПІТ Уляна Володимирівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Людмила Ярославівнадоцент
доцентОНУФРІВ Андріана Ростиславівнадоцент
доцентПАТІЄВИЧ Ольга Василівнадоцент
доцентРОЖАК Наталія Володимирівнадоцент
доцентРУБЕЛЬ Наталія Володимирівнадоцент
доцентСАЛАМАХА Мар’яна Ярославівнадоцент
доцентСЕМЕРЯК Ірина Зіновіївнадоцент
доцентСКІБА Наталія Ярославівнадоцент
доцентСМОЛІКЕВИЧ Надія Романівнадоцент
доцентСОЛОГУБ Лариса Вячеславівнадоцент
доцентТИНКАЛЮК Оксана Володимирівнадоцент
доцентХОМИК Анна Юріївнадоцент
доцентЧОРНА-КЛИМОВЕЦЬ Ірина Юріївнадоцент
доцентЧОРНІЙ Віра Ярославівнадоцент
доцентШАНДРА Наталія Андріївнадоцент
асистентБІЛИНСЬКА Христина Валеріївнаасистент
асистентБРОНА Олена Анатоліївнаасистент
асистентБУЛОВЧАК Анна Олександрівнаасистент
асистентВИХРУЩ Наталія Богданівнаасистент
асистентВОЛИЦЬКА Марта Орестівнаасистент
асистентДОВБЕНКО Лариса Василівнаасистент
асистентДУНЕЦЬ Оксана Романівнаасистент
асистентЗАБАВА Ірина Мирославівнаасистент
асистентКОВАЛЬ Ганна Юріївнаасистент
асистентКРІБА Ірина Йосипівнаасистент
асистентКУДРИНСЬКА Христина Володимирівнаасистент
асистентЛАДАНІВСЬКА Ірина Юріївнаасистент
асистентПЛАХТИНА Наталія Володимирівнаасистент
асистент, лаборант (сумісник)ПОТИЧКО Софія Іванівнаасистент, лаборант (сумісник)
асистентСВІДЕРОК Юлія Василівнаасистент
асистентСКИБА Надія Михайлівнаасистент
асистентТИМЧУК Юлія Іванівнаасистент
асистентХАРАБАРА Марія Степанівнаасистент
асистентХОМИК Анна Юріївнаасистент
асистентШВЕЦЬ Галина Володимирівнаасистент
асистентШИМАНСЬКА Віра Володимирівнаасистент
асистентШУМСЬКА Ольга Анатоліївнаасистент
асистентЯЦІВ Зоряна Степанівнаасистент
старший лаборантПОПЛАВСЬКА Олена Станіславівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Микитенко Н.О., Семеряк І. З., Рожак Н. В. English Friendbook for IT Gurus: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів забезпечує викладання нормативних курсів з дисциплін «Англійська мова» (рівні А2, В1, В2) та «Німецька мова» (рівні А1, А2, В2) для студентів першого та другого років навчання ОКР «бакалавр» десяти факультетів університету: біологічного, географічного, геологічного, економічного, електроніки та комп’ютерних технологій, механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, управління фінансами та бізнесу, фізичного та хімічного; «Іноземна мова за професійних спрямуванням» (англійська, німецька) для студентів магістратури економічного та фізичного факультетів, факультету прикладної математики та інформатики, а також курсу «Іноземна мова (основи англомовної академічної комунікації)» для студентів першого року навчання аспірантури. Крім того, викладачі кафедри  пропонують на вибір студентів низку спецкурсів, орієнтованих на поглиблений розвиток окремих аспектів комунікативної та іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця. Зокрема, у поточному навчальному році студенти рівня «бакалавр» мають змогу слухати вибіркові курси «Ділові комунікації», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Англійська мова повсякденного вжитку», а до уваги слухачів другого року підготовки в аспірантурі запропоновано авторські спецкурси «Методологія підготовки наукової публікації» та «Підготовка науково-інноваційного проекту».

Задля забезпечення високого рівня засвоєння знань студентами викладачі кафедри активно та плідно працюють над розробкою та оновленням навчальних матеріалів, створюючи навчально-методичне підґрунтя для реалізації Концепції викладання іноземних мов за професійним спрямуванням студентам університету, яка сьогодні активно впроваджується факультетом іноземних мов. У тісній міждисциплінарній співпраці з фахівцями різних факультетів університету, викладачами кафедри створено ряд підручників та посібників, спрямованих на формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів різноманітних спеціальностей таких галузей знань як «управління та адміністрування», «біологія», «природничі науки», «математика та статистика», «інформаційні технології», «сфера обслуговування».

Останніми роками, передусім завдяки зростанню академічної та наукової мобільності, набула актуальності іншомовна науково-академічна підготовка майбутніх фахівців. У відповідь на це, науковцями кафедри розроблено програми курсів з англомовної академічної письмової та усної комунікативної підготовки студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та створено їх навчально-методичне забезпечення (навчальні посібники, методичні рекомендації, матеріали для здійснення контролю знань тощо).

Професійно-академічна іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого профілю не була належною без створення лексикографічної бази для ознайомлення з галузевими та спеціально-професійними іншомовними терміносистемами. Силами викладачів кафедри у співпраці з фахівцями відповідних галузей розроблено та опубліковано низку англо-українських термінологічних словників.

Загалом навчально-методичний доробок кафедри складає 3 підручники, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, 3 словники, численні методичні рекомендації, збірники вправ, тестів тощо.

Навчально-методичні праці викладачів кафедри іноземних мов для природничих факультетів:

Підручники:

Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків: підручник. – Львів : Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009, 2015. – 184 с.
Микитенко Н.
Рубель Н.
Саламаха М.
English  for  students  of  ecology. Підручник / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 213 с.
Ісаєва Г. Т.
Комар Р. І.
Веселівська С. М.
Сологуб Л. В.
Шумська О. А.
Basic English: підручник з англійської мови для неспеціальних факультетів університетів. – Львів : ПАІС, 2004, 2005, 2007. – 350 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

Шандра Н. А.
Котловський А. М.
Шандра Н. А., Котловський А. М. IT Literacy in Writing (Ефективна писемна комунікація у сфері ІТ): навчально-методичний посібник. Тернопіль : Вектор, 2017. – 102 с.
Микитенко Н. О.
Сулим В. Т.
Козолуп М. С.
Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
Онуфрів А. Р.
Котловський А. М.
Face the Challenge: Presentations for Marketers: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 92 с.
Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
IT Student’s English Handbook Тернопіль: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 141 с.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для студентів географічного факультету: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 217 с.
Панчишин С. М.
Котловський А. М.
Оленюк О. В.
At Home with Economics: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452 с.
Волгін С. О.
Козолуп М. С.
Комар Р. І.
Англійська мова для біологів=English for Biologists: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
Микитенко Н.
Рубель Н.
Саламаха М.
English for Students of Ecology : навч. посіб. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.
Брона О. А.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова = English: навч. Посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
Кріба І. Й. Business English Course: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 194 с.
Микитенко Н.
Івасів Н.
Милик О.
Веселівська С.
Ukraine and International Organizations: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.
Ісаєва Г. Т.
Тимошик О. М.
Англійська мова для студентів-математиків: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с., 2009 (2-е вид., перероблене і доповнене)
Крижанівська Г. Т.
Оленюк О. В.
Курташ Н.
Тинкалюк О. В.
The World of Economics: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 360 с.
Ісаєва Г. Т.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова для студентів факультету електроніки: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 129 с.
Максимук В. М.
Козолуп М. С.
Пізнай Британію=British Studies: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с.
Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 220 c.; 2-е вид. – Львів : ПАІС, 2003. – 220 c.
Брона О. А.
Шумська О. А.
Англійська мова для геологів : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 124 с.

Навчально-методичні видання для самостійної роботи студентів:

Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
Ісаєва Г. Т. Improve Your English: навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи   студентів. – Львів : Паіс, 2010. – 212 с.
Ісаєва Г. Т.
Микитенко Н. О.
Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
Жовнірук З.
Ратич М.
Тимчишин Л.
Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 190 c.
Ісаєва Г.Т. Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів (на основі роману Дж. Вебстер “Довгоногий дядечко” – “Daddy Long Legs”). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 114 с.

Словники:

Микитенко Н.
Мальська М.
Котловський А.
Англо-український словник термінів сфери туризму. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, «Вектор», 2014. – 444 с.
Чапля З. Г.
Ісаєва Г. Т.
Англо-український словник хімічних термінів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 112 с.
Колінчак Н. Д.
Мочульська О. П.
Семенова В. І.
Англо-український біологічний словник-мінімум. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.

Вибрані методичні рекомендації:

Яхонтова Т. В.
Крижанівська Г. Т.
Яців З. С.
Методичні вказівки з англомовної письмової комунікації для аудиторної та самостійної роботи студентів природничих спеціальностей. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ‒ 80 с.
Патієвич О. В. Write it up. Sciences: Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів І та ІІ курсів магістратури природничих спеціальностей (на матеріалі оригінальної англомовної літератури). – Львів : Видавничий центр «Арал», 2015. – 116 с.
Ісаєва Г. Т.
Жовнірук З.Л.
Яхонтова Т.В.
Методичні рекомендації для складання вступного іспиту в аспірантуру та кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська, німецька) природничих спеціальностей. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ 12 с.

Дослідження

План роботи наукового семінару з проблем методики викладання іноземних мов у ЗВО кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2021–2022 навчальний рік

План роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2021-2022 навчальний рік

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється у межах трьох наукових спеціальностей:

10.02.04 – (філологічні науки) германські мови;
13.00.02 – (педагогічні науки) теорія і методика навчання: германські мови;
13.00.04 – (педагогічні науки) теорія і методика професійної освіти.

У галузі знань «Філологічні науки» викладачами кафедри здійснено такі наукові дослідження:

Яхонтова Тетяна Вадимівна. Жанрообразующая лексика английского неоромантического экзотико-приключенческого романа : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.02.04 – германские  языки.  Львов : Львовский гос.   ун-т   им.  Ивана  Франко,  1991.

Яхонтова Тетяна Вадимівна. Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: 10.02.04 – германські мови. Київський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – К., 2014.

Винник Ольга Юріївна. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2012.  (Науковий керівник – проф. Яхонтова Т. В.)

Жовнірук Зоряна Львівна. Формы реподукции чужой речи и их стилистическое функционирование в современной немецкой литературе (на материале произведений Г. Канта, К. Вольф, Е. Нейча): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, 1985. (Науковий керівник проф. Кусько К. Я.)

Ісаєва Галина Тимофіївна. Проблеми мовної економії: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 1988.

Кіпень Сергій Васильович. Піктографічний сегмент англомовного віртуального спілкування (на прикладі Smiley, Emoticons, Zlango, Leet-speak). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2010. (Науковий керівник – проф. Помірко Р. С.)

Крижанівська Галина Тадеївна. Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні особливості медіа-жанру «інтерв’ю-монолог» (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011.  (Науковий керівник: проф. Яхонтова Т. В.)

Ратич Марія Теодорівна. Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, 1985. (Науковий керівник проф. Задорожний Б. М.)

Саламаха Мар’яна Ярославівна. Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, прагматика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Львів, 2016. (Науковий керівник – проф. Дудок Р. І.)

Сологуб Лариса Вячеславівна. Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.04 – германські мови. Львів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. (Науковий керівник: проф. Яхонтова Т. В.)

У галузі знань «Педагогічні науки» (спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови та  13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти) викладачами кафедри здійснено такі наукові дослідження:

Микитенко Наталія Олександрівна. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх фахівців природничих спеціальностей: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011.

Морська Лілія Іванівна. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008.

Козолуп Марія Степанівна. Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2017. (Науковий керівник – доц. Сулим В. Т.)

Онуфрів Андріана Ростиславівна. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання: германські мови. К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка, 2017. (Науковий керівник: проф. Микитенко Н. О.)

Патієвич Ольга Василівна. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови. К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка, 2016.

Рожак Наталія Володимирівна. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2014. (Науковий керівник: проф. Микитенко Н. О.)

Рубель Наталія Володимирівна. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2013. (Науковий керівник: проф. Микитенко Н. О.)

Семеряк Ірина Зіновіївна. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням інтернету: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2016. (Науковий керівник: проф. Микитенко Н. О.)

Тинкалюк Оксана Володимирівна. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного  іншомовного  спілкування дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопіль : Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2014.

Шандра Наталія  Андріївна. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури:  дис. … канд..пед. наук: 13.00.02. – теорія та методика навчання (германські мови) / Н. А. Шандра. – Тернопіль, 2019. – 282 с.

 

Професори кафедри здійснюють керівництво двома темами науково-дослідницької роботи, яка виконується в межах робочого часу викладачів:

1.Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів

Керівник НДР: д. пед. н., проф. Микитенко Н. О.
Номер державної реєстрації НДР: 0117U001392
Терміни виконання: 01.01.2017–31.12.2019

У межах роботи над темою здійснюється поглиблений аналіз сучасних підходів і лінгводидактичних принципів реалізації концепції рівневого навчання іноземних мов у вищій школі (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти) та обґрунтування ефективних методик формування у слухачів бакалаврату, магістратури і аспірантури відповідного рівня (від «незалежного користувача» (В2) до «глобального володіння» (С2)) іншомовної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності. Досліджуються механізми активізації іншомовної комунікативної діяльності студентів (у тому числі у сфері фахового спілкування) шляхом використання на заняттях з іноземної мови новітніх технологій та інноваційних методів аудиторного та дистанційного навчання, створення віртуального навчального середовища. У практичному руслі проводиться робота над розробленням навчально-методичних комплексів до відповідних курсів нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору студента.

В межах теми працюють такі викладачі кафедри: проф. Микитенко Н. О., проф. Морська Л. І., доц. Жовнірук З. Л., доц. Ісаєва Г. Т., доц. Козолуп М. С., доц. Патієвич О. В., доц. Рубель Н. В., доц. Тинкалюк О. В., ст. викл. Тимчишин Л. С., ст. викл. Микитка І. С., асист. Кріба І. Й., асист. Івасів Н. С., асист. Комар Р. І., асист. Басюк Т. С., асист. Котловський А. М., асист. Плахтина Н. В., асист. Скіба Н. Я., асист. Семеряк І. З., асист. Шумська О. А., асист. Чорна І. Ю., асист. Онуфрів А. Р.

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

2. Дискурси і жанри іноземномовної професійної комунікації

Керівник НДР: д. філол. н., проф. Яхонтова Т. В.
Номер державної реєстрації НДР: 0111U008010
Терміни виконання: 01.01.2017–31.12.2019

У межах роботи над темою теоретично осмислюються та поглиблено досліджуються дискурси і жанри різних сфер сучасної професійної комунікації германськими і романськими мовами. Розробляється інтегральна теоретико-методологічна модель аналізу жанрів професійних галузей та аналізуються комунікативно-прагматичні і структурно-семантичні особливості відповідних текстів. Прикладні аспекти роботи над темою охоплюють розробку рекомендацій щодо застосування підходів, принципів і процедур у дослідженнях дискурсів і жанрів професійної комунікації, підготування навчально-методичних матеріалів для студентів магістерських програм гуманітарних і природничих спеціальностей університету та створення інноваційних курсів для аспірантів гуманітарних факультетів.

В межах теми працюють такі викладачі кафедри: проф. Яконтова Т. В., доц. Винник О.Ю., доц. Крижанівська Г. Т. доц. Сологуб Л.В., асист. Боднар І. М., асист. Брона О. А., асист. Комар Р. І., асист. Дубан Н.Б., асист. Крочук К. В., асист. Хомик А. Ю., асист. Денис О. В.

Науковці кафедри також проводять дослідження в межах таких тем НДР факультету іноземних мов:

 • Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти функціонування германських, романських та класичних мов

Науковий керівник: академік АН ВШУ, доктор філологічних наук, професор Помірко Р. С.
Номер державної реєстрації: 0117U001394.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12. 2019.
Виконавці: доц. Кіпень С. В., доц. Ратич М. Т., ст. викл. Тимчишин Л. С., асист. Білинська О. О., асист. ДовбенкоЛ. В., асист. Веселівська С. М.

 • Структурно-семантичні і функціональні характеристики англійської гуманітарної терміносистеми

Науковий керівник: доктор філологічних наук, доцент Дудок Р. І.
Номер державної реєстрації: 0117U001395.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12. 2019.
Виконавці: доц. Саламаха М.Я.

 • Національна пам’ять перекладознавства в особистостях

Науковий керівник: академік АН ВШУ, доктор філологічних наук, професор Зорівчак Р. П.
Номер державної реєстрації: 0117U001394.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12. 2019.
Виконавці: асист. Кудринська Х. В., асист. Басюк Т. С.

 • Конвергентні та дивергентні риси галузевих перекладів

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Андрейчук Н. І.
Номер державної реєстрації: 0117U001310.
Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12. 2019.
Виконавці: асист. Федик Т. Д.

Стратегія

Відкрита лекція доктора філологічних наук Тетяни Вадимівни Яхонтової

11.02.2020 | 09:34

13 лютого 2020 року о 15.05 в ауд. 78 (вул. Дорошенка, 41) відбудеться відкрита лекція професора кафедри іноземних мов для природничих факультетів, д-ра філол. наук Яхонтової Т. В. на тему “Англійська мова і наука у ХХІ столітті”.

Читати »

“Тиждень дискусій” і “Жива бібліотека”

28.03.2019 | 13:18

На запрошення кафедри іноземних мов для природничих факультетів в рамках проектів «Тиждень дискусій» і «Жива бібліотека» професор Каліфорнійського коледжу Св. Марії Colin Chan Redemer виступив з лекціями на тему: "The Philosophy and History of the Tolkien’s Lord of the Rings".

Читати »