Дячук Наталя Орестівна

Посада: асистент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Телефон (мобільний): (067) 313-09-13

Наукові інтереси

• Лінгвістика тексту
• Крос-культурна комунікація
• Методика викладання англійської мови як іноземної
• Медіаосвіта
• Академічне письмо
• Розробка навчальних матеріалів

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• практичні заняття з методики викладання англійської мови
• медіа
• академічне письмо
• домашнє читання

Участь у вчених та акредитаційних радах
• участь в журі шкільних олімпіад з англійської мови
Організації
• IATEFL Ukraine
• TESOL, Ukraine
• Ukrainian Translator’s Assoсiation

Інший професійний досвід
• усний та письмовий переклад
• тренер на курсах підвищення кваліфікації викладачів та вчителів англійської мови

Стажування
• GAMA-BELL School of English, Краків, Польща, 1996
• TESOL Convention and Exposition, Чикаго, США, 1996

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• English Language Teaching (ELT) in Ukraine: Past-Imperfect, Present- Indefinite, Future -? 2-га Міжнародна конференція IATEFL в Україні. Львів 1995
• New Strategies and Practices in TESOL. 1-ша Міжнародна конференція TESOL в Україні a 1996
• English Language Тeaching for the 21st Century in Ukraine. 3-тя Міжнародна конференція IATEFL в Україні. Одеса, 1996
• The Art and Science of TESOL. 2- га Міжнародна конференція TESOL в Україні Vinnytsia 1997
• Multiplicity And Diversity of TESOL Experiences”. 3-тя Міжнародна конференція TESOL в Україні Вінниця, 1998
• TESOL Ukraine: XXI century perspectives. 4-та Міжнародна конференція TESOL в Україні. Хмельницький 1999
• Cognitive/Communicative Aspects of English. Міжнародна конференціїя USSE Cherkasy, 1999
• Linking the Classroom to the World. 1-й міжнародний форум викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України. Львів, 1999
• English Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond. 5-a національнa конференція TESOL в Україні Lviv, 2000
• Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті: тенденції і перспективи. Київ, 2000
• Teacher’s Portfolio for the Millennium. 2-й міжнародний форум викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України. Львів, 2000
• Актуальні проблеми теорії та практики перекладу 2001. 1-й Всеукраїнський науково-практичний семінар. Київ, 2001
• The Future of Our Organization: Strategy? Ways of Cooperation and Integration. 3-й міжнародний форум викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України Львів, 2001
• The Power of Networking. 7-a національна конференція викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Львів, 2001
• Bright Ideas – Real Practice. 1-ша регіональна конференція TESOL Хмельницький, 2002
• Актуальні проблеми теорії та практики перекладу 2002. 2-й Всеукраїнський науково-практичний семінар. Київ, 2002
• Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті. Mіжнародна науково-методична конференціїя. Дніпропетровськ, 2002
• Ефективність державного управління в контексті Європейської інтеграції. Науково-практична конференція за міжнародної участі. Національна академія державного управління при Президентові України. Lviv, 2004
• Єдині вимоги до надання перекладацьких послуг та оформлення перекладу. Всеукраїнський науково-практичний семінар Kyiv, 2004
• Слово світ 2004. Львів, 2004
• Modern Trends in Teaching and Studying English in Ukraine. 3rd TESOL West-Ukraine Regional Conference. Хмельницький, 2004
• Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? Міжнародна наукова конференція IATEFL/BESIG. Дніпропетровськ, 2004
• Всеукраїнський щорічний науково-практичний семінар з питань підвищення конкурентоспроможності перекладацьких послуг. Київv, 2005
• English in the 21st century Ukraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning. 11th TESOL-Ukraine Conference Kamianets-Podilsky, 2006
• Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. 4-a Всеукраїнська наукова конференція. Харків, 2007
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція Тернопіль, 2007
• Викладання англійської мови на сучасному етапі: вимоги, проблеми, перспективи. Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 2008
• Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи. Львів, 2008
• Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя. Міжнародна науково-практична конференція Київ, 2009
• Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу, 5-a Всеукраїнська наукова конференція. Харків, 2009
• Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL/ESP Teacher. 14th TESOL National Conference Kharkiv, 2009
• Пріоритети германського і романського мовознавства. Міжнародна конференція Луцьк-Свитязь, 2009
• Комп’ютерні науки та інформаційні технології 4-а Міжнародна науково-технічна конференція CSIT-2009. Львів, 2009
• Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? ІІІ Міжнародна наукова конференція. Дніпропетровськ, 2009
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. II Міжнародна науково-практична конференція. Тернопіль, 2009
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти, Львів, 2009
• Актуальні проблеми філології та американські студії. III Міжнародна науково-практична конференція Київ, 2010
• Забезпечення наступності у вивченні англійської мови: середня школа-вища школа-навчання впродовж життя Київ, 2010
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”. III Міжнародна науково-практична конференція Тернопіль, 2011
• Професіоналізм – надбання тих, хто готовий долати виклики”. Міжнародна науково-практична конференція Київ, 2011
• Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. III Міжнародна науково-практична конференція. Житомир, 2011
• Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, Міжрегіональний методичний семінар, Київ, 2011
• Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи, Львів, 2011
• Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція Львів, 2011

Доповіді на міжнародних конференціях
• Foreign Language Opportunities in Writing, Лодзь, Польща, 2009
• Language teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice. Варшава, 2010
• Foreign Language Opportunities in Writing, Лодзь, Польща , 2011

Організація конференцій
• IATEFL, Ukraine 1995
• Linking the Classroom to the World. 1-й міжнародний форум викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України. Львів, 1999
• IATEFL, Ukraine 2000
• Численні конференції, зустрічі та семінари організовані Агенцією іноземних мов Наталії Дячук “РУНА”®

Переклади
• Стефан Вільямс. Короткий посібник з телерентгенографії : Пер. з англ. – Lviv.-ORTO-LINE, 1999. – 110с.
• Елізабет Фенвік. Мати і дитина: Пер. з англ.-Lviv. – Арт-Медіа, 1998. – 255с.

Підручники
• Natalia Diachuk. Picture the World. – “АПРІОРІ”, Lviv. – 2002. – 180с.

Календарі
• Diachuk N. Language Calendar – 2008. – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2008. – 15с.
• Diachuk N. Language Calendar – 2010. – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2010. – 15с.
• Kilnytska Ya., Diachuk N. Language Calendar: English Punctuation – 2012-2013. – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2012. – 15с.

Методичні роздаткові матеріали
• Флеш-картки «English Conversational Formulas: from formal to informal» – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2011. – 50 с.

Публікації

Наукові журнали ВАКу
1. Дячук Н.О. Syntactic Ways Of Adapting Quoted Material In Writing// Іноземні мови.-
1999.- № 4.- c.46-48., Kyiv
2. Дячук Н.О. Вплив семантико-синтаксичної структури речення на його переклад//
Мандрівець. – 1999.- № 3.- c.48-53., Ternopil
3. Дячук Н.О. Основні теоретичні підходи англістики до вивчення змісту речення//
Мандрівець- 2000.- № 1-2.- c.54-59. , Ternopil
4. Дячук Н.О. Семантико-синтаксичні особливості афористичних висловлювань як
виду універсальних висловлювань// “Наукові записки” Тернопільського державного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.- Мовознавство.- 2001.- № 1.-с.
97-104 , Ternopil
5. Diachuk, Natalia. Quotation as a Writing Improver // IATEFL-Ukraine Newsletter. – 2000.-
№18.- c. 60-62., Kyiv
6. Дячук Н.О. Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад. – Конференція
„Слово світ 2004” – Вісник національного університету „Львівська Політехніка”.
Проблеми української термінології. – № 503, 2004. – с.110-114., Lviv
7. Diachuk N.O. Principles of Design and Literacy Development Via Visual and Written Texts
of Art and Literature. – Науковий вісник Волинського національного університету імені
Лесі Українки. – Філологічні науки. – 2009. – № 6.- с.97-107, Lutsk
8. Diachuk N. Teaching Cultural Concepts Via Taboo Issues. – Вісник Харківського
національного університету умені В.Н.Каразіна № 866.- Серія: Романо-германська
філологія. Методика викладання іноземних мов. – Випуск 59. – Харків, 2009. с. 143-149,
Kharkiv
9. Дячук Н.О. Емотивна функція афористичного висловлювання (на прикладі
афористичних висловлювань у макротексті творів Оскара Уайльда). – Наукові
записки міжнародного гуманітарного університету: Зб.- О.: Між нар. Гуманітар.ун-т,
2010. – Вип.15 – с.62-66 (226с.), Odesa
10. Дячук Н.О. Місце афористичного висловлювання в макротексті як ознака ідіостилю
письменника ( на прикладі афористичних висловлювань у текстах творів Оскара
Уайльда). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі
Українки. – Філологічні науки. – 2010. – № 8.- с.256-261, Lutsk
 Матеріали і тези конференцій
1. Diachuk, Natalia. Sources of Common Errors in the Use of English Adjectives by Ukrainian
Learners// Матеріали 2-ої міжнародної конференції IATEFL в Україні “ English Language
Teaching (ELT) in Ukraine: Past-Imperfect, Present- Indefinite, Future -?”. – Lviv. – 1995.- с.53.
2. Diachuk, Natalia. 12 Benefits of 30 Bright Ideas How to Use Pictures Creatively in English
Language Classes// Матеріали 1-ої міжнародної конференції IATEFL в Україні “New
Strategies and Practices in TESOL”. – Vinnytssia. – 1996. –с.21.3. Diachuk, Natalia. Reading with a Sense of Writer: Writing with a sense of Reader// Матеріали 3-
ої міжнародної конференції IATEFL в Україні “English Language Тeaching for the 21st Century
in Ukraine”. – Odesa.- 1996.- с.31-32.
4. Diachuk, Natalia. Paragraph Structure Analysis: Theory As A Springboard to Practice//
Матеріали 2-ої національної конференції TESOL- Україна “ The Art and Science of TESOL”. –
Vinnytsia.- 1997. – c.122-123.
5. Diachuk, Natalia. Structural and Stylisic Peculiarities of Effective Sentence Writing// Матеріали
2-ої національної конференції TESOL- Україна “ The Art and Science of TESOL”. – Vinnytsia.-
1997. – c.62-63.
6. Diachuk, Natalia. Syntactic Relationships Between Clauses Within An Aphorism// Матеріали 3-ої
національної конференції TESOL- Україна “ Multiplicity And Diversity of TESOL
Experiences”. – Vinnytsia.- 1998.- c. 17-18.
7. Diachuk, Natalia. Broadening Horizons Of Writing With The Use Of Visuals// Матеріали 3-ої
національної конференції TESOL- Україна “ Multiplicity And Diversity of TESOL
Experiences”. – Vinnytsia.- 1998.- c.16-17.
8. Diachuk, Natalia. Basic Properties Of Sentence Structure // Матеріали 4- ої національної
конференції TESOL в Україні “ТESOL Ukraine: XXI century perspectives”. – Khmelnytsk. –
1999.-с. 87-89.
9. Diachuk, Natalia. Varying the Information Structure of the Aphoristic Sentence// Матеріали 4-ої
національної конференції TESOL в Україні “ TESOL Ukraine: XXI century perspectives”. –
Khmelnytsk.- 1999.-с. 85-87.
10. Diachuk, Natalia. Discourse Markers and Тheir Syntactic Position in Aphoristic Sentences //
Матеріали міжнародної конференції USSE “Cognitive/Communicative Aspects of English”.-
Cherkasy.- 1999.- с.67- 69.
11. Diachuk, Natalia.Quotation as a Writing Improver// Матеріали 1-го міжнародного форуму
викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України “Linking the Classroom
to the World”.- Lviv.- 1999.- с.14.
12. Diachuk, Natalia. Discourse Universals In Aphoristic Utterances// Матеріали 5-ої національної
конференції TESOL в Україні “ English Language Teraching: Classroom, Lab and Beyond”. –
Lviv. – 2000. – c.123-125.
13. Diachuk, Natalia. Discoursal Meaning, the Textual Function and the Theme System // Матеріали
конференції “ Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті: тенденції і перспективи”.
– Kyiv.-2000.-с.48-49.
14. Diachuk, Natalia. IATEFL Membership as a Major Component in the Current Trend for
Teacher’s Continuing Professional Development and the Teacher’s Portfolio Enrichment //
Матеріали 2-го міжнародного форуму викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL
Західної України “Teacher’s Portfolio for the Millennium”. – Lviv.- 2000.- с.8-9.
15. Diachuk, Natalia. Quotation as a Writing Improver // IATEFL-Ukraine Newsletter. – 2000.- №18.-
c. 60-62., Lviv16. Дячук Н.О. Чи існує проблема впливу семантико-синтаксичної структури речення на
його переклад?// Матеріали 1-го Всеукраїнського науково-практичного семінару “Актуальні
проблеми теорії та практики перекладу 2001”.- Kyiv.- 2001.- с.46-50.
17. Diachuk, Natalia. 5-minutes Activities: Gap-fillers or Serious Job? // Матеріали 3-го
міжнародного форуму викладачів англійської мови, членів асоціації IATEFL Західної України
“The Future of Our Organization: Strategy? Ways of Cooperation and Integration”. – Львів.- 2001.-
с.19., Lviv
18. Diachuk, Natalia. Ordinary Extraordinariness of Learners Making Meaning in Speech and
Writing // Матеріали 7-oї національної конференції викладачів англійської мови, членів
асоціації IATEFL “The Power of Networking”. –Lviv. – 2001.- с.
19. Diachuk, Natalia. Role of Discourse Rating Tasks // Матеріали 1-ої регіональної конференції
TESOL “Bright Ideas – Real Practice “. – Khmelnytsk, “Univer”.- 2002. – с. 18-19.
20. Diachuk, Natalia. Dictation: a Striving Need for Reappraisal of an Age-old Exerсise // Матеріали
1-ої регіональної конференції TESOL “Bright Ideas – Real Practice “. – Khmelnytsk, “Univer” –
2002. – с. 16-18.
21. Dolinska, Natalia; Diachuk, Natalia. Writing Section in TOEFL // Матеріали 1-ої регіональної
конференції TESOL “Bright Ideas – Real Practice “. – Khmelnytsk, “Univer” – 2002. – с. 20.
21. ст. Дячук Н.О. Особливості перекладу ортодонтичної термінології: синтез теорії та
практики // Матеріали 2-го Всеукраїнського щорічного науково-практичного семінару
“Актуальні проблеми теорії та практики перекладу 2002”.- Kyiv.- 2002.- с.43-49.
22. Дячук Н.О. Потреба у застосуванні нових тенденцій розвитку дискурсу в методиці
викладання іноземної мови// Матеріали міжнародної науково-методичної конференції
“Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті”. –
Dnipropetrovsk. 20-22 вересня 2002р.– 2002. с.65-67.
23. ст. Дячук Н.О. Переклад реалій у сучасних офіційних документах: як не переступити межу?-
Матеріали науково- практичної конференції за міжнародною участю “Ефективність державного
управління в контексті Європейської інтеграції” Національна академія державного управліяя при
Президентові України. Lviv, 23 січня 2004. – с. 24
24. ст. Дячук Н.О. Концептуальні питання, проблеми та особливості міжнародної типологізації
сучасних термінологічних ресурсів. –Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару
„Єдині вимоги до надання перекладацьких послуг та оформлення перекладу” – Kyiv, 2004. – с.42-
54.
25. ст. Дячук Н.О. Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад. – Конференція
„Слово світ 2004” – Вісник національного університету „Львівська Політехніка”. Проблеми
української термінології. – № 503, 2004. – с.110-114., Lviv
26. N.Diachuk. Use of Vocabulary Enrichment Exercises as One of the Key Stages in the Process of
Writing Skills Acquisition with the Course-book “Picture the World”, by Natalia Diachuk.- Modern
Trends in Teaching and Studying English in Ukraine. Materials of the 3rd TESOL West-Ukraine
Regional Conference , October 29, 2004. – Khmelnytsk : ХНУ, 2004. – с.103-104.27. Дячук Н.О. Навчання перекладу сучасних офіційних документів: чого прагнути, чого
остерігатися? – Тези доповідей Міжнародної наукової конференції IATEFL/BESIG „Навчання
ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?”, – Dnipropetrovsk. 14-15 травня 2004
року. – с. 69-71.
28. Дячук Н.О. Англо-саксонський досвід роботи штатних та позаштатних перекладачів. –
Матеріали Всеукраїнського щорічного науково-практичного семінару з питань підвищення
конкурентоспроможності перекладацьких послуг. -Kyiv, 4 червня 2005 року. – с. 14-18.
29. N. Diachuk. Use of Vocabulary Enrichment Exercises as One of the Key Stages in the Process of
Writing Skills Acquisition with the Course-book “Picture the World”, by Natalia Diachuk.- English in
the 21st century Ukraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning. //
Conference Papers of the XI TESOL-Ukraine Conference, April 25-27, 2006. – Kamyanets-Podilsk,
2006. – с.27-28.
30. Дячук Н.О. Автентичні відео-матеріали у навчанні перекладу: упередження, переваги та
особливості використання. – УДК 800, наукове видання. Матеріали Четвертої Всеукраїнської
наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
– Харків, 19-20 квітня 2007 року. – Kharkiv : НТМТ, 2007 – с. 45-48 ( 172с.)
31. Дячук Н.О. Використання та адаптація цитованого афористичного висловлювання в усному
монологічному професійному мовленні. – Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в
умовах глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
Тернопіль, ТНЕУ, 30-31 жовтня 2007 р., в 2-х частинах. – Частина 2. – Ternopil: Економічна
думка, 2007. – с. 52-58
32. Diachuk N. Authentic Quoted Materials as a Messenger of Cross-Cultural Issues in Mastering L2. –
Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред.. Ф.С. Бацевича – Lviv:-
Видавництво національного університету «Львівська Політехніка» – 2008. – c.139-144
33. Diachuk N. You See What You Expect to See: Cross-cultural Issues in Teaching Via Application of
Authentic Quoted and Video Material. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Викладання англійської мови на сучасному етапі: вимоги, проблеми, перспективи.»- Кyiv.:
Університет економіки та права «КРОК», 2008. – c.38-51
34. Diachuk N. The Principles of Design in the Art of Writing via Genuine Works of Art and Literature. –
Збірник матеріалів конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні:
проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2008 року. – Lviv, Видавничий центр факультету
іноземних мов, національного університету ім. Івана Франка, 2008 р. – с. 23-24.
35. Diachuk N. ‘Visual Literacy’ in Writing Assignments via Genuine Visual and Written Texts of Art and
Literature. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології
викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя.»- Кyiv.: Університет
економіки та права «КРОК», 2009. – c.116-131(132с.)
36. Diachuk N. ‘War and Peace’ of the Acceptable in Teaching Cultural Concepts Via Taboo Issues to
Students Majoring in Translation. УДК 800, наукове видання. Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
– Харків, 10-11 квітня 2009 року.-Kharkiv : NTMT, 2009 – с. 54-57 ( 120с.)
37. Diachuk N. Strange, But English… Language Plus Vocabulary Oddities, and not Only…УДК 811.
«Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL/ESP Teacher. XIV TESOL National Conference
of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April
23-25, 2009.» Abstracts. – Kharkiv, 2009. 152p. – p. 51-52
38. Diachuk N.O. (ВАК версія) Principles of Design and Literacy Development Via Visual and Written
Texts of Art and Literature. – Матеріали 3- Міжнародної конференції «Пріоритети германського і
романського мовознавства», 5-7 червня 2009 року, – Lutsk-Svytiaz 2009 року. Науковий вісник
Волинського національного університету імені лесі Українки. – Філологічні науки. – 2009. – №
6.- с.97-107
39. Дячук Н. Місце афористичного висловлювання у макротексті як ознака ідіостилю
письменника (на прикладі афористичних висловлювань у текстах творів Оскара Уайльда). –
Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної
конференції CSIT-2009.- Lviv: Видавництво ПП “Вежа і Ко», 2009. – 514с. ( с. 410-414)(УДК,
ISBN)
40. Дячук Н.О. Переваги застосування цитованого афористичного висловлювання у діловому та
професійному публічному мовленні. – “Навчання загальновживаної та ділової англійської мови
у Східній Європі: для чого та як?”: ІІІ Міжнародна наукова конференція, Dnipropetrovsk, Україна
15-16 травня 2009 р.- Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – с. 71-74. (188с.)
41. Дячук Н.О. Емотивна функція афористичного висловлювання (на прикладі афористичних
висловлювань у макротексті творів Оскара Уайльда). – Проблеми та перспективи
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р., ТНЕУ. – Ternopil: ТНЕУ, 2009. – с. 51-56
(349с.)
42. Дячук Н.О. Відмежування афоризму від споріднених до нього малих форм словесної
творчості. – Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні
аспекти: Збірник наукових праць міжнародної конференції, 4-6 грудня 2009 року, Lviv. ЛНУ–
2009. – с.138-139. ( 220с.) (УДК)
43. Diachuk N. “Do You See What You Expect to See?”: Cross-cultural Riches of Authentic Quoted and
Video Material.– Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та
прикладні аспекти: Збірник наукових праць міжнародної конференції, 4-6 грудня 2009 року, Lviv.
ЛНУ–2009. – с.47-48. ( 220с.) (УДК)
44. Diachuk N. ‘I write to find out what I am talking about’: Aphoristic utterances as the pretext and
foundation for discourse-rating writing assignments” – Foreign Language Opportunities in Writing,
Poland, Abstracts of International Conference on the Theory and Practice of Foreign Language Writing,
Lodz 2009. – http://ia.uni.lodz.pl/FLOW/?page_id=16
45. Diachuk N. Norman Rockwell’s Art as a Resource of Visual Literacy Assignments for Mastery in
Writing. – Актуальні проблеми філології та американські студії: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010р.: В 2 т. – Т.1/ За заг.ред. А.Г.Гудманяна,
О.Г.Шостак. – Кyiv.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. –c.183-189 (258) УДК
46. Diachuk N. “War and Peace” of Acceptable in Teaching Cultural Rules Via Taboo Issues. –
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення наступності у вивченні
англійської мови: середня школа-вища школа-навчання впродовж життя.» – Кyiv.: Університет
економіки та права «Крок», 2010. – 25-36. ( 144с.)
47. Diachuk N. ”I Write to Find Out What I am Talking About”: Aphoristic Utterances as the Pretext
and Foundation for Discourse-rating Writing Assignments. – “Language teaching in Increasingly
Multilingual Environments: From Research to Practice”. Book of Abstracts. University of Warsaw, 16-
18 September 2010. – LIBER, 2010. – p. 31-32 (98) ISBN
48. Diachuk N. Acceptable Approaches to Utilizing Taboo Issues for Intercultural Competence Increase.
– “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалістичних процесів:
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ. – Ternopil:
Економічна думка, 2011. – c. 271- 278. (410 с.) (УДК)
49. Diachuk N. Facing Up to Stereotypes in Quoted Written and Visual Texts as Intercultural Knowledge
Resource. – Професіоналізм – надбання тих, хто готовий долати виклики: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції ( 15-16 квітня 2011 р.) / Університет економіки та права
«КРОК», Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної,
Британська Рада в Україні. – Кyiv.: Університет економіки та права «Крок», 2011. – с. 12-19 –
100с. УДК
50. N. Diachuk. Stereotypes in Written and Visual Quoted texts as Educational Challenge and Resource.
– Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична
конференція (19-20 травня 2011 року): зб.матеріалів / за заг.ред. Сфуха П.Ю. – Zhytomyr: Вид-во
ЖДУ ім. І Франка, 2011. – с.288-292. – 324с. УДК
51. N. Diachuk. Modern US Aphorists, Comics, Critics and Satirists. – Підготовка студентів немовних
спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін:
Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. 15 червня 2011р. /за аг.ред. А.Г.Гудманяна,
О.Г.Шостак. – Кyiv.: Університет «Україна», 2011. – с. 25-32. – 125с.
52. N. Diachuk. Writing With and About a Film. – Збірник матеріалів конференції «Навчання
англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи», 18-19 листопада 2011
року. – Lviv, Видавничий центр факультету іноземних мов, національного університету ім. Івана
Франка, 2011 р. – с. 25-28.(УДК)
53. N. Diachuk. Stereotypes in Written and Visual Quoted Texts: Is It Possible to Be Unbiased?
Challenges in Selection and Application of Authentic Educational Resources. – «Дискурсні стратегії
лінгвістики ХХІ століття.»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.
Присвяченої пам’яті професора, Заслуженого професора Львівського національного університету
імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько, 24-25 листопада 2011 року. – Lviv, Видавничий
центр факультету національного університету ім. Івана Франка, 2011 р. – c. 279 – 282. (УДК)
Переклади• Стефан Вільямс. Короткий посібник з телерентгенографії : Пер. з англ. – Lviv.-ORTOLINE,
1999. – 110с.
• Елізабет Фенвік. Мати і дитина: Пер. з англ.-Lviv. – Арт-Медіа, 1998. – 255с.
Підручники
 Natalia Diachuk. Picture the World. – “АПРІОРІ”, Lviv. – 2002. – 180с.
Календарі
 Diachuk N. Language Calendar – 2008. – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2008. – 15с.
 Diachuk N. Language Calendar – 2010. – Lviv, РА «Золоті Ідеї», 2010. – 15с.
 Kilnytska Ya., Diachuk N. Language Calendar: English Punctuation – 2012-2013. – Lviv,
РА «Золоті Ідеї», 2012. – 15с.

Методичні роздаткові матеріали
 Флеш-картки «English Conversational Formulas: from formal to informal» – Lviv, РА
«Золоті Ідеї», 2011. – 50 с.

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка 1993. р., філолог, викладач англійської мови та літератури
• Сертифікат Кембриджського університету про професійне володіння англійською мовою, (СРЕ), 1997

Професійна діяльність
1993 – тепер асистент кафедри англійської філології
1996-1999 аспірантура при кафедрі англійської філології ЛДУ ім. Івана Франка
2000- тепер директор Агенції іноземних мов Наталії Дячук «РУНА»®

Розклад