Кушпіт Уляна Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: uliana.kushpit@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • методика викладання англійської мови професійного спрямування;
  • іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей.

Вибрані публікації

Вибрані статті:

Кушпіт У. В. Інтегративний підхід до розвитку професійної іншомовної компетентності вчителя фізики / У. В. Кушпіт // Інноваційна педагогіка – 2021. – Вип.32, Т.1. – С. 100–104.
Кушпіт У. В. Інтегративний підхід до структурування методів навчання у професійній підготовці перекладачів /О. С. Білик, І. В. Савка, У. В. Кушпіт // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. –2021. – Вип. 59. – С. 91–98.
Кушпіт У. В. Експериментальна перевірка ефективності інтегративного підходу до розвитку іншомовної професійної компетенції вчителя фізики / Стечкевич О. О., & Кушпіт, У. В.//Молодий вчений, 3(79), 126-130.
Кушпіт У. В. Моделювання процесу формування іншомовної компетентності майбутнього вчителя фізики /Кушпіт У.В.// Науковий часопис,72,T1, 270-274.
Кушпіт У. В. Розвиток професійної іншомовної компетентності вчителя фізики: методика та практика інтегративного підходу./Кушпіт У.В. // Інноваційна педагогіка, 22, Т. 2, 95-99.
Кушпіт У. В. Інтегративний підхід до методів підготовки вчителів в умовах змішаного навчання./ Якимович, Т. Д., Білик, О. С., & Кушпіт, У. В. // Балканско научно обозрение, Т. 3, 2(4), 73-75.
Кушпіт У. В. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутнього вчителя фізики на основі інтегративного підходу./Кушпіт У.В.//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах, 63(1), 130-133.
Кушпіт У. В. Інтегративний підхід до іншомовної професійної підготовки вчителя фізики: постановка проблеми. /Кушпіт У.В.//Інноваційна педагогіка, 6, 171-174.
Кушпіт У. В. Інтеграція змісту навчання як засіб формування іншомовної компетенції майбутнього вчителя фізики./Кушпіт У.В.// Молодий вчений, 11(63), 243-247.

Колективна монографія:

Білик О. С.,
Кушпіт У. В.
Інтеграція методів навчання як засіб формування іншомовної компетенції майбутнього вчителя фізики. / Білик, О. С., & Кушпіт, У. В. // Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium, vol. 1. (p. 23-24). Stalowa Wola, Poland: Izdevnieciba “Baltija Puplishing”.

Тези доповідей:

Кушпіт У.В. (2020). Проблема формування іншомовної компетентності вчителя фізики. The international scientific and practical conference «Public communication in science: philosophical, cultural,political,economic and IT context», Volume 4, (p.89-91). Houston,USA: European Scientific Platform.
Козловська І. М.,
Кушпіт, У. В.
(2020). Диференційований підхід до вивчення курсу фізики у закладах професійно-технічної освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. (с. 33-36). Київ, Україна: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології».
Kozlovska I.,
Savka I.,
Kushpit U.
(2019). Features of formation of foreign language competency of the future physics teacher: integrated approach. Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: Conference proceedings. (p. 120-122). Kyiv, Ukraine: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Гаврилюк М. В.,
Савка І. В.,
Кушпіт У. В.
(2019). Можливості інтеграції знань та вмінь у професійній іншомовній підготовці фахівців. Perspectives of world science and education: abstracts of the II International scientific and practical conference. (p. 189-192). Osaka, Japan: CPN Publishing Group.
Кушпіт У. В. (2018). Професійна компетентність вчителя фізики: проблеми іншомовної підготовки. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Proceedings of International scientific conference. (p. 18-21).  Leipzig, Germany: Leipzig University, Faculty of social sciences and philosophy.

Наукова біографія

2020 диплом доктора філософії ,галузь знань Освіта/Педагогіка, спеціальність Професійна освіта (за спеціалізаціями)
2015 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2021 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2016 – 2021 Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2010 – 2015 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Розклад